Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

Rondo u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Sobieskiego otrzymało nazwę „Kolejarzy Słupskich”.

18.09.2020

Na tę uroczystość słupscy kolejarze czekali od lat. Z inicjatywą nadania rondu imienia Kolejarzy Słupskich wystąpił Prezes Międzyzakładowego Koła SITK RP przy Węźle PKP Słupsk Edward Kasierski. Dzięki poparciu tej inicjatywy przez Panią Krystynę Danilecką-Wojewódzką Prezydenta Miasta Słupsk i przychylności Pani Beaty Chrzanowskiej – Przewodniczącej Rady Miejskiej w Słupsku, w dniu 24.06.2020 r. Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę nr XIX/358/20 o nadaniu tej nazwy rondu u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Sobieskiego.

Na uroczystość przybyli Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska, Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej, Marek Rutka Poseł na Sejm RP, Pan Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska, Wojciech Gajewski – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej, Tadeusz Bruzda Prezes FSNT NOT, Krystyna Popiel – Wiceprezes FSNT NOT, Edward Kasierski Prezes Międzyzakładowego Koła SITK RP przy Węźle PKP Słupsk, Ryszard Nikitiuk kustosz Izby Historii Kolei w Słupsku, Waldemar Linowski – Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Warsztatowych PKP Intercity Gdynia, Andrzej Malinowski Przewodniczący Koła Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich w Słupsku, czynni pracownicy, seniorzy kolejnictwa, oraz zaproszeni kolejarze.

Edward Kasierski – Prezes Międzyzakładowego Koła SITK RP przy Węźle PKP Słupsk przedstawił historię słupskiej kolei i wpływ kolejarzy na rozwój miasta, a Ryszard Nikitiuk opowiedział o swoich kolejowych korzeniach i zaprosił do pogłębienia wiedzy o słupskiej kolei w Izbie Historii Kolei. Po części oficjalnej część uczestników udała się do Izby Historii Kolei w Słupsku, które znajduje się w trzech pomieszczeniach na strychu starej kamienicy należącej do PKP przy ul. Wojska Polskiego 28 – naprzeciw dworca PKP Słupsk.

więcej informacji

„Młody Innowator ” w słupskich szkołach

16.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak co roku Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku przy wsparciu Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku promowała Ogólnopolski Konkurs „Młody Innowator”, który tradycyjnie realizowany był pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej tym razem była to już XIII edycja.

Głównym organizatorem jest Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Doskonalenia Kadr wspólnie z Towarzystwem Kultury Technicznej i Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Tegoroczny konkurs realizowany jest pod hasłem „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie”.

    Konkurs  adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (liceów i techników). Jego istota polega na powszechności, na odstąpieniu od elitarności, jaką zawierają formuły innych konkursów. Jego celem jest wykorzystanie i pobudzanie twórczych zdolności dzieci i młodzieży.

    I etap był organizowany w szkołach, a o jego przebiegu decydowali nauczyciele, samorząd uczniowski i  rodzice. Tematem zgłoszonego do konkursu pomysłu były dowolne rozwiązania, polegające na udoskonaleniu istniejącego lub opracowanie projektu nowego, mającego cechy oryginalności. Rozwiązanie powinno być jak najprostsze.

    Efekty poprzednich edycji Konkursu dowodzą, że warto kontynuować jego rozwijanie. Młodzież wykazuje się dużymi zdolnościami, a wykonane projekty zaskoczyły wielu pasjonatów techniki i były impulsem do nowych rozwiązań. W sukcesach uczniów należy podkreślić rolę pasjonatów - nauczycieli, promotorów zgłaszanych projektów, dzięki których zaangażowaniu konkurs ciągle się rozwija.

    W bieżącym roku w Słupsku opiekunami zgłoszonych prac byli nauczyciele fizyki Grażyna Linder ze Społecznego Liceum im „Zjednoczonej Europy” oraz Krzysztof Kaluga z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza. Konkurs zakładał działania zespołowe, uczył wspólnie realizować zadania, a tym samym organizacji i odpowiedzialności. Jednoczy on dzieci i młodzież wokół wspólnego celu. Wielu dotychczasowych uczestników wykazało się techniczną wyobraźnią, a nagrodzone i wyróżnione prace w ubiegłych latach odznaczały się oryginalnością.

    W roku bieżącym do konkursu przystąpiła młodzież z dwóch słupskich szkół, które oceniane były przez komisję w skład, której wchodzili: z ramienia Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku dr Anna Kreft metodyk-konsultant ds. wspomagania nauczyciel w zakresie pracy z uczniem zdolnym, diagnozy edukacyjnej oraz edukacji przyrodniczej, Joanna Pawlak- Jęczewska metodyk-konsultant ds. wspomagania nauczycieli przedmiotów zawodowych, z ramienia Naczelnej Organizacji Technicznej jego wiceprezesi Krystyna Popiel i Piotr Gaweł oraz prezes Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich Lech Wojtecki.

W bieżącym roku zgłoszono cztery prace.

1.”DotsNote-drukarka krótkich notatek w alfabecie Braillef’a wykorzystująca algorytmy konwersji mowy na tekst” autorstwa Julii Kalinowskiej i Pawła Śpiechowicza  z III kl. II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku

       Celem tego projektu było umożliwienie tworzenia krótkich notatek pisemnych w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych i głuchoniewidomych. Założenie obejmowało stworzenie niedrogiego, intuicyjnego urządzenia, które będzie w stanie szybko i skutecznie drukować notatki pismem punktowym. Do rozpoznawania mowy użyto przetwarzanie w chmurze, jako tańsze, bezpieczniejsze, bardziej niezawodne i elastyczniejsze niż serwery lokalne.

       Nagranie wiadomości głosowej ma taką zaletę, że można ją wydrukować w kilku egzemplarzach. Pierwszy prototyp drukarki krótkich notatek pismem punktowym składa się z komputera jednopłytkowego, zewnętrznego mikrofonu i głośnika oraz wydrukowanych na drukarce 3D elementów konstrukcyjnych zawierających między innymi głowicę punktową. Ponieważ jest ono intuicyjne w obsłudze i przyjazne użytkownikowi mogą z niej korzystać osoby mniej obyte z technologiami. W Polsce bardzo mały odsetek ludzi niewidomych pracuje (17%), wynika to głównie z tego, że z powodu braku odpowiednich przystosowań komunikacja z niewidomymi w miejscu pracy jest często ograniczona. Urządzenie „DotsNote” może przełamać tę barierę, dlatego propozycja ta skierowana jest także dla wszystkich, którzy zatrudniają lub planują zatrudnić osoby z dysfunkcjami wzroku. Drukarka znajdzie również zastosowanie w wielu codziennych sytuacjach, takich, jak pisemne przekazywanie informacji między domownikami. Urządzenie to można również wykorzystać do pracy w czasie rzeczywistym z osobami głuchoniewidomymi, co czyni je unikalne na skalę światową.

2.” Ekologiczna modernizacja wagonów kolejowych poprzez odzysk energii kinetycznej przy hamowaniu” autorstwa Pawła Michońskiego, Pawła Szczepańskiego i Oskara Aleksandrowicza  z II kl. I Społecznego  Liceum im. „Zjednoczonej Europy” STO w Słupsku

      Uczniowie w swoim projekcie proponują aby zastosować w lokomotywach system przekształcający energię kinetyczną, zwykle marnowaną w trakcie hamowania, na prąd elektryczny  na wzór rozwiązania, które stosuje się w samochodach hybrydowych. Zaproponowane przez autorów projektu rozwiązanie mogłoby zwiększyć komfort korzystania z kolei, m.in. poprzez umożliwienie łagodnego i ciągłego przyspieszenia, czy zmniejszenie natężenia hałasu w trakcie hamowania oraz oszczędzanie znacznych ilości prądu, nie tylko zmniejszając koszty użytkowania pociągu, lecz również chroniąc środowisko przed marnowaniem surowców naturalnych. Poza tym rozwiązanie to pozwoliłoby na wyprowadzanie wagonów z bocznicy bez użycia lokomotywy (zmniejszając koszty eksploatacji), spowolnienie ścierania się klocków hamulcowych, ułatwienie startu słabszym lokomotywom pod dużym obciążeniem oraz zwiększenie mocy przy ekstremalnych warunkach, np. w górach w trakcie ostrej zimy.

      Podstawą pomysłu jest stosunkowo tanie i sprzyjające ekologii unowocześnienie 10-30 letniego taboru kolejowego. Ma ono na celu uzyskanie lepszych parametrów zużycia energii w użytkowanych przez polskie koleje lokomotywach i wagonach poprzez zastosowanie w nich sprawdzonych rozwiązań. O atrakcyjności projektu świadczy przede wszystkim szansa na swego rodzaju „rewitalizację” już posiadanego taboru kolejowego bez konieczności zakupu nowych maszyn.

 3.”Pelargonia pachnąca, czyli geranium jakiego nie znacie” autorstwa Karoliny Wojtkowiak i Pawła Bałbatun z z II kl. I Społecznego Liceum im. „Zjednoczonej Europy” STO w Słupsku

      Celem pracy było pokazanie, że rośliny spotykane przez nas, na co dzień, zawierają właściwości, z których można korzystać nie niszcząc przy tym środowiska nie stosując w życiu codziennym chemicznych preparatów. Do tego celu wykorzystano geranium, które jak się okazało ma własności grzybobójcze oraz bakteriobójcze.

      Najpierw wykorzystano liście rośliny, aby stworzyć z nich hydrolat, a później przebadano go pod kątem: grzybobójczości na chlebie i bakteriobójczości z wybranymi szczepami bakterii. W wyniku tych badań okazało się, że hydrolat działa na bakterie E faecalis.  Sprawdzono również jak zareaguje na zmiany skórne związane z okresem dojrzewania – w tym celu pobrano komórki trądziku młodzieńczego i pod mikroskopem obserwowano, jak zareaguje z hydrolatem. Zauważono, że płyn bardzo dobrze radzi sobie ze zwalczaniem badanych bakterii.

     Projekt został stworzony głównie z myślą o nastolatkach chcących w zgodzie z naturą zadbać o swoją cerę, ale również o wszystkich innych ludziach pragnących lepiej zadbać o oczyszczenie dłoni po wyjściu z łazienki i niechcących, lub w wyniku ostatnich zdarzeń niemogących skorzystać ze sklepowych środków antybakteryjnych.

     Autorzy projektu chcą zwrócić uwagę na to, że nie pamiętamy już o właściwościach roślin, które mamy w domu, wolimy używać tych niezwykłych specyfików reklamowanych prezentowane nam przez piękne, uśmiechnięte modelki, w telewizji i nie chcemy dostrzegać ich szkodliwej działalności na środowisko. Proponują, więc jako alternatywę produkt bardzo delikatny, działający na skórę kojąco i efektywnie zwalczający uporczywy trądzik i będący dobrym środkiem antybakteryjnym.

 4.”Bezpieczne i wygodniejsze kule dla osób poszkodowanych ” autorstwa Pauliny Małeckiej i Krzysztofa Korzeniewskiego  z I kl. I Społecznego Liceum im. „Zjednoczonej Europy” STO w Słupsku

Uczniowie usprawnili kule ortopedyczne, mając na celu poprawienie jakości użytkowania i jakości życia osób niepełnosprawnych. Zostały one usprawnione dla osób poszkodowanych (np. osób, które uległy wypadkowi) i ludzi starszych, potrzebujących takich kul do zwykłego poruszania się.

       Do powszechnie używanych kul dołączono: 2 paski odblaskowe w górnej części kuli, zestaw diod rozświetlających o dużej mocy(reagujących na ruch) w dolnej ich części aby idący był widziany przez kierowców w nocy z dużej odległości. Zastosowano też w obejmie plastikowej ramienia materiał zapobiegający otarciom przedramienia oraz zmieniono nasadkowe końcówki kul na szersze w podstawie, aby nie tracić równowagi podczas użytkowania dwóch kul równocześnie.

  Niestety nie możemy dzisiaj spotkać się z autorami projektów, liczymy na to, że za kilka dni sytuacja się poprawi i będzie można zaprosić ich do budynku NOT-u, zrobić spotkanie z naszymi członkami, obejrzeć prezentacje ich projektów i podziękować za pomysły i kreatywność zwróconą szczególnie na pomaganie osobom potrzebującym.

Na razie projekty wysyłamy do Komisji Krajowej i liczymy, że projekty uczniów naszych słupskich szkół zostaną docenione i tak jak w ubiegłych latach zajmą pierwsze miejsca wśród zgłoszonych prac.

więcej informacji

Życzenia Wielkanocne

10.04.2020

więcej informacji

Nekrolog

28.02.2020

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 lutego 2020 roku w wieku 73 lat odszedł z naszego grona
Ś.P. RYSZARD JOPP
Wieloletni członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Dyrektor Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP, były Kierownik Rejonu Elektrowni Wodnych, Prezes spółki Enwod, nauczyciel zawodu w Technikum Elektrycznym w Słupsku.
Msza żałobna odprawiona zostanie w sobotę 29 lutego o godz. 13.30 w kościele w Swołowie.
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dn. 29 lutego br. w Słupsku na Starym cmentarzu przy ul.Kaszubskiej. Wystawienie w Kaplicy o godz. 14.50, wyprowadzenie do miejsca spoczynku o godz. 15.20.
Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

więcej informacji

Szkolenie "Wentylacja budynków"

26.02.2020

więcej informacji

Dzień Inżyniera

26.02.2020

więcej informacji

Nekrolog

23.02.2020

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 20 lutego 2020r. odszedł w wieku 83 lat ś+p Waldemar Kaczmarzyk. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 24 lutego br. o godz. 12.10 na Starym cmentarzu. Msza żałobna odprawiona zostanie w dniu pogrzebu o godz. 11.30 w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

więcej informacji

Młody Innowator 2020

09.02.2020

XIII edycja Konkursu Młody Innowator pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej


Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Doskonalenia Kadr, po raz 13-ty wspólnie z Towarzystwem Kultury Technicznej i Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów organizuje pod hasłem Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie, Ogólnopolski Konkurs „Młody Innowator”.

Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Doskonalenia Kadr, po raz 13-ty wspólnie z Towarzystwem Kultury Technicznej i Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów organizuje pod hasłem "Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie" Ogólnopolski Konkurs „Młody Innowator”.
Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Konkurs  adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII) i ponadpodstawowych (liceów i techników). Jego istota polega na jego powszechności, na odstąpieniu od elitarności, jaką zawierają formuły innych konkursów. Jego celem jest wykorzystanie i pobudzanie twórczych zdolności dzieci i młodzieży. I etap jest organizowany w szkole, a o jego przebiegu decydują nauczyciele, samorząd uczniowski i  rodzice. Tematem zgłoszonego do konkursu pomysłu może być dowolne rozwiązanie, polegające na udoskonaleniu istniejącego lub opracowanie projektu nowego, mającego cechy oryginalności. Zaleca się, aby rozwiązanie było jak najprostsze.
Efekty poprzednich edycji Konkursu dowodzą, że warto kontynuować jego rozwijanie. Młodzież wykazuje się dużymi zdolnościami, a wykonane projekty zaskoczyły wielu pasjonatów techniki i były impulsem do nowych rozwiązań. W sukcesach uczniów należy podkreślić rolę pasjonatów - nauczycieli, promotorów zgłaszanych projektów, dzięki których zaangażowaniu konkurs ciągle się rozwija.

Konkurs zakłada działania zespołowe, uczy wspólnie realizować zadania, a tym samym organizacji i odpowiedzialności. Jednoczy dzieci wokół wspólnego celu. Wielu dotychczasowych uczestników wykazało się techniczną wyobraźnią, a nagrodzone i wyróżnione prace odznaczały się oryginalnością.

X i XI gala finałowa konkursu odbyła się w  Ministerstwa Edukacji Narodowej, które doceniając nasz konkurs zaprosiło do laureatów do swojej siedziby, a XII edycja konkursu odbywała się także pod patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Na uroczysty finał zapraszani są autorzy najciekawszych prac wraz ze swymi opiekunami.  Nauczycielom prowadzącym najlepsze prace w każdej kategorii są wręczane dyplomy i nagrody rzeczowe fundowane przez sponsorów. Prace laureatów są staraniem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów prezentowane podczas międzynarodowej wystawy „IWIS” organizowanej w Warszawie oraz na światowych wystawach wynalazków.

Szczegółowe informacje na temat konkursu w linkach poniżej:

1.Informacja o konkursie dla szkół 2019 2020.pdf

2.Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym.pdf

Informacji w sprawie konkursu udzielają: 

Anna Kowalska  tel. 785 870 469   anna.kowalska@not.org.pl
Krystyna Popiel  tel. 503 100 014   krystyna.popiel@onet.eu  - NOT SŁUPSK

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom – czerwiec 2020 r.

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie – informacje szczegółowe: http://enot.pl

więcej informacji

Nekrolog

10.01.2020

W dniu wczorajszym odeszła od nas Koleżanka Teresa Boratyńska Targowska, długoletni członek Rady Regionalnej FSNT NOT w Słupsku. Wybitny inżynier chemik i racjonalizator po Politechnice Słowackiej w Bratysławie. Szczególnie zasłużona dla przemysłu garbarskiego w regionie słupskim. Wspaniała, ciepła i koleżeńska osoba. Będzie nam jej bardzo brakowało.                       

Pogrzeb odbędzie się 13.01.2020r. o godz.14.00 na Starym Cmentarzu w Słupsku.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych  Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku.

więcej informacji

"Czyste powietrze" Pompy ciepła - prezentacja kol.Włodzimierza Matusiaka

09.12.2019

więcej informacji
© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku