Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

Spotkanie w RR FSNT NOT w Słupsku – w ramach realizacja zadania publicznego „Integracja podstawą zrozumienia” Finansowanego przez Miasto Słupsk – 07.03.2016 r.

20.03.2017

/uploads/ckeditor/attachments/2513/inf_o_7.03.17_www.docx

Zapytanie ofertowe

15.03.2017

Zapytanie ofertowe na uzupełnienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn."Słupski Ośrodek Akademicki- model kształcenia o profilu praktycznym"

Zaproszenie na XX Konferencję Naukowo- Techniczną

15.03.2017

 

Komitet Organizacyjny XX Słupskiego Forum Motoryzacji ma zaszczyt zaprosić Państwa
    na  Konferencję Naukowo- Techniczną  nt.:

 

„INNOWACJE W KONSTRUKCJI SAMOCHODÓW A OCHRONA ŚRODOWISKA”

Słupsk, 26 maja 2017 rok 

Więcej aktualności

© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku