Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

Komunikat

02.04.2019
Zarząd RR FSNT NOT w Słupsku zaprasza do opracowania artykułu i wygłoszenia referatu na Konferencji nt.:„INNOWACJE W KONSTRUKCJI SAMOCHODÓW A OCHRONA ŚRODOWISKA”
Konferencja odbędzie się w Słupsku w dniu 31 maja 2019r.
 
z poważaniem
Tadeusz Bruzda
Prezes RR FSNT NOT w Słupsku
W załączeniu:

Rusza XII edycja Konkursu Młody Innowator pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej

09.10.2018

Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Doskonalenia Kadr, po raz 12-ty wspólnie z Towarzystwem Kultury Technicznej i Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów organizuje pod hasłem Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie, Ogólnopolski Konkurs „Młody Innowator”.

Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Doskonalenia Kadr, po raz 12-ty wspólnie z Towarzystwem Kultury Technicznej i Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów organizuje pod hasłem Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie Ogólnopolski Konkurs „Młody Innowator”.
Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Konkurs  adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII), gimnazjalnych (kl. IIII) i ponadgimnazjalnych (liceów i techników). Jego istota polega na jego powszechności, na odstąpieniu od elitarności, jaką zawierają formuły innych konkursów. Jego celem jest wykorzystanie i pobudzanie twórczych zdolności dzieci i młodzieży. I etap jest organizowany w szkole, a o jego przebiegu decydują nauczyciele, samorząd uczniowski i  rodzice. Tematem zgłoszonego do konkursu pomysłu może być dowolne rozwiązanie, polegające na udoskonaleniu istniejącego lub opracowanie projektu nowego, mającego cechy oryginalności. Zaleca się, aby rozwiązanie było jak najprostsze.

Efekty poprzednich edycji Konkursu dowodzą, że warto kontynuować jego rozwijanie. Młodzież wykazuje się dużymi zdolnościami, a wykonane projekty zaskoczyły wielu pasjonatów techniki i były impulsem do nowych rozwiązań. W sukcesach uczniów należy podkreślić rolę pasjonatów - nauczycieli, promotorów zgłaszanych projektów, dzięki których zaangażowaniu konkurs ciągle się rozwija.

Konkurs zakłada działania zespołowe, uczy wspólnie realizować zadania, a tym samym organizacji i odpowiedzialności. Jednoczy dzieci wokół wspólnego celu. Wielu dotychczasowych uczestników wykazało się techniczną wyobraźnią, a nagrodzone i wyróżnione prace odznaczały się oryginalnością.

X i XI gala finałowa konkursu odbyła się w  Ministerstwa Edukacji Narodowej, które doceniając nasz konkurs zaprosiło do laureatów do swojej siedziby.

Na uroczysty finał zapraszani są autorzy najciekawszych prac wraz ze swymi opiekunami.  Nauczycielom prowadzącym najlepsze prace w każdej kategorii są wręczane dyplomy i nagrody rzeczowe fundowane przez sponsorów. Prace laureatów są staraniem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów prezentowane podczas międzynarodowej wystawy „IWIS” organizowanej w Warszawie oraz na światowych wystawach wynalazków. 

W załączeniu:

Informacji w sprawie konkursu udzielają: 

Anna Kowalska   22 336 12 7   anna.kowalska@not.org.pl
Krystyna Popiel   59 8422538   krystyna.popiel@onet.eu
Zapraszamy do udziału.

Szczegóły informacji o Konkursie znajduje się pod adresem: http://enot.pl/olimpiady/item/1285-rusza-xii-edycja-konkursu-mlody-innowator-pod-patronatem-ministra-edukacji-narodowej

Jubileusz 50-lecia Rady Regionalnej FSNT NOT w Słupsku

27.09.2018

W dniu 14 września 2018 r. odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia Rady Regionalnej FSNT NOT. Honorowym Patronatem jubileusz objęli: Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń i Starosta Powiatu Słupskiego Zdzisław Kołodziejski.

W jubileuszowej uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, wśród nich Prezes ZG FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny, Starosta Powiatu Słupskiego Zdzisław Kołodziejski, Prezes Rady Pomorskiej FSNT NOT Bożena Kawalec-Pietrenko, Przewodnicząca Rady Miasta Słupska Beata Chrzanowska oraz Przedstawiciel Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji Jan Suski.

Uroczystości poprowadził Prezes RR FSNT NOT w Słupsku Tadeusz Bruzda. Za szczególne zasługi i osiągnięcia w pracy w stowarzyszeniach naukowo-technicznych oraz w Radzie Regionalnej, najwyższe odznaczenia FSNT NOT – Diamentowe Odznaki Honorowe NOT otrzymali: Kazimiera Rennert (SITSpoż), Krystyna Popiel (SITR) oraz Władysław Baryło (SEP). Złotą Honorową Odznaką NOT odznaczony został Mirosław Bulera (PZITB), a Srebrnymi Honorowymi Odznakami NOT Olga Dudek (SGP), Piotr Gaweł (SEP) i Stefan Bajer (SGP). Tytuł Zasłużonego Seniora NOT otrzymał Stanisław Pawlak (SITWM). Wpisem do księgi zasłużonych dla FSNT NOT w Słupsku zostali wyróżnieni: Zdzisław Kołodziejski (SITR), Bolesław Giczewski (SITR), Jan Ryszard Kurylczyk (SEP), Marian Rudziecki (SEP) oraz Lech Wojtecki (SIMP).

W części seminaryjnej wystąpiła Prezes ZG FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny z referatem nt. „Rola stowarzyszeń naukowo-technicznych w budowie państwowości” następnie dr Jan Suski z SIiTP Francja wygłosił referat „Opomiarowanie mediów w budynkach inteligentnych”.

Krótki rys historyczny słupskiej jednostki NOT przedstawił Prezes RR FSNT NOT w Słupsku Tadeusz Bruzda, o członkach działających w NOT i prasujących w biurze NOT wspominała Kazimiera Rennert. W programie artystycznym jubileuszu wystąpili: Chór Młodzieżowy „KANTELE” z LO nr 1 w Słupsku i z recitalem inż. Anna Poźlewicz z Wilna.

Uroczystość zakończyła kolacja integrująca słupskie środowisko techniczne, przyjaciół NOT i gości.

                

                

                

Więcej aktualności

© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku