Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Strona Główna

Liquid error: undefined method `order' for nil:NilClass

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji Okrągłego Stołu 2022

11.05.2022

XXIII Konferencja Okrągłego Stołu „Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego”
pod tegorocznym hasłem wiodącym:
„Technologie cyfrowe dla osób starszych i zdrowego starzenia się”
17 maja 2022 roku (wtorek), godz. 10:00

Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej z większością uczestników na platformie internetowej  i możliwością dołączenia ograniczonej liczby uczestników w „studio” zorganizowanym w Biurze SEP w Warszawie. Planowane jest wykorzystanie platformy telekonferencyjnej Zoom – wersja seminaryjna z opcją dołączenia do spotkania do maks. 500 uczestników. Obrady KOS będą transmitowane na żywo na stronie SEP i na Facebooku na platformie YouTube i innych dostępnych platformach multimedialnych. Przewidywana jest rejestracja Konferencji i jej udostępnienie również w trybie off-line na stronie sep.com.pl

więcej informacji

Życzenia Wielkanocne 2022

15.04.2022

więcej informacji

Spotkanie Komisji Kwalifikacyjnej

14.04.2022

W dniu 18.03.2022r w podziemiach Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku odbyło się spotkanie komisji kwalifikacyjnej nr 008 przy RR FSNT NOT w Słupsku podsumowujące działalność w roku 2021. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Przewodniczącego Komisji Kol. Piotra Gaweł. Przewodniczący podziękował członkom komisji za zaangażowanie w jej pracę i dobrą współpracę z poszczególnymi członkami komisji. Specjalne podziękowania otrzymała Sekretarz komisji Koleżanka Teresa Staniuk za ogromy wkład pracy w funkcjonowanie biura Komisji Kwalifikacyjnej. Przewodniczący podkreślił, że prowadzona przez Koleżankę Teresę Staniuk efektywna organizacja pracy, systematyczność, dokładność i porządek w biurze były dostrzegane również na zewnątrz przez naszych klientów. Uczestnicy spotkania w ożywionej dyskusji aktywnie dzielili się swoimi doświadczeniami i uwagami oraz wskazywali możliwości podniesienia standardów i jakości świadczonych przez nas szkoleń.

Uczestnicy spotkania jednogłośnie opowiedzieli się za organizacją kolejnych spotkań komisji, również w ciągu roku.

więcej informacji
© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku