Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

Jubileusz 50-lecia Rady Regionalnej FSNT NOT w Słupsku

27.09.2018

W dniu 14 września 2018 r. odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia Rady Regionalnej FSNT NOT. Honorowym Patronatem jubileusz objęli: Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń i Starosta Powiatu Słupskiego Zdzisław Kołodziejski.

W jubileuszowej uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, wśród nich Prezes ZG FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny, Starosta Powiatu Słupskiego Zdzisław Kołodziejski, Prezes Rady Pomorskiej FSNT NOT Bożena Kawalec-Pietrenko, Przewodnicząca Rady Miasta Słupska Beata Chrzanowska oraz Przedstawiciel Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji Jan Suski.

Uroczystości poprowadził Prezes RR FSNT NOT w Słupsku Tadeusz Bruzda. Za szczególne zasługi i osiągnięcia w pracy w stowarzyszeniach naukowo-technicznych oraz w Radzie Regionalnej, najwyższe odznaczenia FSNT NOT – Diamentowe Odznaki Honorowe NOT otrzymali: Kazimiera Rennert (SITSpoż), Krystyna Popiel (SITR) oraz Władysław Baryło (SEP). Złotą Honorową Odznaką NOT odznaczony został Mirosław Bulera (PZITB), a Srebrnymi Honorowymi Odznakami NOT Olga Dudek (SGP), Piotr Gaweł (SEP) i Stefan Bajer (SGP). Tytuł Zasłużonego Seniora NOT otrzymał Stanisław Pawlak (SITWM). Wpisem do księgi zasłużonych dla FSNT NOT w Słupsku zostali wyróżnieni: Zdzisław Kołodziejski (SITR), Bolesław Giczewski (SITR), Jan Ryszard Kurylczyk (SEP), Marian Rudziecki (SEP) oraz Lech Wojtecki (SIMP).

W części seminaryjnej wystąpiła Prezes ZG FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny z referatem nt. „Rola stowarzyszeń naukowo-technicznych w budowie państwowości” następnie dr Jan Suski z SIiTP Francja wygłosił referat „Opomiarowanie mediów w budynkach inteligentnych”.

Krótki rys historyczny słupskiej jednostki NOT przedstawił Prezes RR FSNT NOT w Słupsku Tadeusz Bruzda, o członkach działających w NOT i prasujących w biurze NOT wspominała Kazimiera Rennert. W programie artystycznym jubileuszu wystąpili: Chór Młodzieżowy „KANTELE” z LO nr 1 w Słupsku i z recitalem inż. Anna Poźlewicz z Wilna.

Uroczystość zakończyła kolacja integrująca słupskie środowisko techniczne, przyjaciół NOT i gości.

                

                

                

więcej informacji

Wilno - Troki 2018

11.07.2018

więcej informacji

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2018

19.06.2018

więcej informacji

XXI SŁUPSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

19.06.2018

więcej informacji

Zaproszenie na obchody 50-lecia NOT

06.04.2018

Z okazji obchodów Jubileuszu 50-lecia NOT w Słupsku
Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej wraz z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku organizują Konferencję Inauguracyjną, adresowaną do szkół Regionu Słupskiego.

Konferencja odbędzie się  11 kwietnia 2018 r. o godzinach 1300
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku, przy
ul. Szczecińskiej 60.

Szczegółu w załączeniu.

więcej informacji

XIX Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych

05.04.2018

ZAPROSZENIE

 

Rada Regionalna FSNT NOT w Słupsku wraz ze Starostą Słupskim, Krajową Radą Zarządców Dróg Powiatowych oraz Powiatowym Zarządem Dróg Powiatowych w Słupsku mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w XIX Ogólnopolskim Kongresie Dróg Powiatowych.

Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia będzie "Bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach powiatowych". Obrady zostały podzielone na pięć bloków tematycznych.

Jeden z nich poświęcony został zagadnieniom prawnym. Nie zabraknie omówienia bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem inspekcji oraz audytu BRD. Przedstswione zostabną również nowe technologie robót w zakresie inwestycyjnym oraz utrzymaniowym.

Szkolenie odbędzie się w dniach 22-25.05.2018r. w hotelu "Dolina Charlotty" Strzelinko 14, 76-200 Słupsk.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 10.04.2018r.

 

załączniki:

formularz zgłoszenia (.pdf)

formularz zgłoszenia (.doc)

program kongresu

więcej informacji

100-lecie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji

22.11.2017

Krystyna Popiel- Wiceprezes Rady Regionalnej FSNT NOT, uczestniczyła w obchodach jubileuszu 100-lecia powstania Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji (SITPF), objętym honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP Stanisława Karczewskiego  i Ambasadora RP we Francji Tomasza Młynarskiego, które odbyły się w dniach 13-15 października 2017 r. w Paryżu. 

więcej informacji

Zaproszenie na "Żywą lekcję historii"

06.10.2017

  Z A P R O S Z E N I E

RR FSNT NOT w Słupsku i Klub Seniora NOT  mają zaszczyt zaprosić

na żywą lekcję historii pt .

”Polak -Węgier dwa bratanki”

która odbędzie się w dniu  18 października 2017 r.  o godz.  14.00

 w sali konferencyjnej NOT w Słupsku     przy ul. Garncarskiej 4

więcej informacji

Komunikat o pobycie w Słupsku prof. dr inż. Janusza Romańskiego

07.06.2017

Na zaproszenie Rady Regionalnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku gościliśmy od 23 maja do 28 maja 2017r. prof. dr inż. Janusza Romańskiego Prezesa Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników „Polonia Technica” ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. 

więcej informacji

XX Konferencja Naukowo- Techniczna 26 maja 2017r.

01.06.2017

W dniu 26 maja 2017 roku w Słupsku odbyła się po raz XX Konferencja Naukowo - Techniczna pod tytułem „Innowacje w konstrukcji samochodów a ochrona środowiska”.

Organizatorem konferencji tradycyjnie była Rada Regionalna FSNT-NOT w Słupsku.

Współorganizatorami Konferencji byli: Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń oraz Starosta Słupski Zdzisław Kołodziejski.

Patronat naukowy nad tegoroczną Konferencją przyjął: Rektor Politechniki Koszalińskiej prof. dr hab. inż. Tadeuszem Bohdal i Polska Akademia Nauk Komisja Budowy Maszyn Oddział w Poznaniu, przy współpracy z Przemysłowym Instytutem Motoryzacji z Warszawy oraz Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej.

Oprawę naukową konferencji sprawowali naukowcy z Politechniki Koszalińskiej przy ścisłej współpracy z prof. dr hab. Leonem Kukiełką.

więcej informacji
© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku