Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

Relacja z wyboru najlepszych prac - etap okręgowy w Słupsku w ramach XIV edycji konkursu "Młody Innowator 2020/2021

14.07.2021

Uczniowie szkół ponadpodstawowych w Słupsku jak co roku zgłosili swoje prace do tego konkursu. Komisja Konkursowa Rady Regionalnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej  w Słupsku i Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego- Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku oceniła je pod względem pomysłowości, oryginalności rozwiązania, przydatności, wpływu na poprawę warunków bezpieczeństwa, dostępności i wykorzystanych materiałów, estetyki wykonania, przygotowanej dokumentacji i projektu oraz pracy w zespole i zakwalifikowała do III ETAPU.

Wytypowano następujące prace w kategorii Szkoły Ponadgimnazjalne:

1. AUTOCART

 Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku

          Nauczyciel nadzorujący: mgr inż. Milena Ginko

          Autorzy: Igor Bondaryk, Alan Ludwig, Piotr Wykowski, Wojciech Prądzyński

2. BEZPIECZNA JAZDA

 I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku

          Nauczyciel nadzorujący: mgr Grażyna Linder

          Autorzy: Krzysztof Rogiński, Roksana Falkowska, Marcin Szyszko, Jędrzej Piwowarczuk

3. AUTOMATYCZNY SYSTEM GAŚNICZY W SAMOCHODACH OSOBOWYCH

         I Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego   

         nauczyciel nadzorujący: mgr Grażyna Linder

         Autorzy : Paweł Michoński, Paweł Szczepański, Oskar Aleksandrowicz

Podczas III etapu prace zostały ocenione przez komisję w skład której wchodzili przedstawiciele: Komitetu Naukowo-Technicznego Doskonalenia Kadr  FSNT-NOT, Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i  Racjonalizatorów, Towarzystwa Kultury i Historii Techniki.

LAUREATAMI XIV EDYCJI KONKURSU „MŁODY INNOWATOR 2020/21”  słupskich szkół  zostali i zajęli następujące miejsca:

III miejsce:

Krzysztof Rogiński-kl. III, Roksana Falkowska-kl.I III, Marcin Szyszko-kl II, Jędrzej Piwowarczuk -kl. II

z I LO im. Bolesława Krzywoustego, II LO im. Adama Mickiewicza oraz Zespołu Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich za projekt „BEZPIECZNA JAZDA”, przygotowany pod kierunkiem mgr. Grażyny Linder.

Wyróżnienie FSNT-NOT

Paweł Michoński-kl.III, Paweł Szczepański-kl.III, Oskar Aleksandrowicz- kl.III z I Społecznego LO im. „Zjednoczonej Europy” Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Słupsku za projekt ”AUTOMATYCZNY SYSTEM GAŚNICZY W POJAZDACH OSOBOWYCH”, przygotowany pod kierunkiem  mgr Grażyny Linder.

Jak co roku RR FSNT NOT w Słupsku zorganizowała uroczyste podsumowanie konkursu z udziałem jego uczestników, opiekunów prac, dyrektorów szkół, dyrektora ODN i przedstawiciela biura Europa Direct. Jan Ryszard Kurylczyk wygłosił okolicznościowy  wykład, który spotkał się z wielkim uznaniem.

 

 


© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku