Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

Turniej Brydżowy o Puchar Prezesa NOT w Słupsku

29.12.2020

W ramach realizacji projektu „Razem Raźniej” finansowanego przez Miasto Słupsk odbył się Turniej Brydżowy o Puchar Prezesa NOT w Słupsku. Pierwsze spotkanie odbyło się w październiku w Domu Technika NOT, niestety ze względu na pandemię nie można było się więcej spotykać. Podjęto decyzję o przeprowadzeniu  Turnieju  przez internet na platformie Bridge Base Online . W ten sposób rozegranych zostało jeszcze 5 turniejów par. Na zawodach obowiązywały przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego, Regulamin zawodów PZBS i inne właściwe regulaminy.

Jak widać poniżej Turniej spotkał się z dużym zainteresowaniem. Mamy nadzieje, że w przyszłym roku będziemy kontynuować współpracę z brydżystami w innych warunkach.


© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku