Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Szkolenia

Szkolenia

I. KURSY KWALIFIKACYJNE

Szkolenia i kursy przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie Dozoru i Eksploatacji urządzeń energetycznych E1, E2, E3, D1, D2, D3 (zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia MGPiPS z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 828).W celu uzyskania bliższych informacji i zgłoszenia udziału w szkoleniach i egzaminach prosimy o kontakt tel. 507184925 lub e-mail  teresastaniuk@op.pl

II. KURSY BHP

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)

Prowadzimy również szkolenia okresowe BHP w formie samokształcenia kierowanego dla:

  • pracowników służby BHP
  • pracodawców
  • osób kierujących pracownikami
  • pracowników inżynieryjno-technicznych
  • pracowników administracyjno-biurowych

Uczestnicy szkolenia samodzielnie przygotowują się do egzaminu na podstawie uzyskanych materiałów i konsultacji z wykładowcami.

Ceny szkoleń bhp organizowanych na terenie zakładów pracy uzależnione są od liczby słuchaczy w grupie i mogą być negocjowane.

III. KURSY DOSKONALĄCE

IV. KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODU

V. KURSY NA URZĄDZENIA TECHNICZNE

Podlegające dozorowi technicznemu
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych
(Dz.U. nr 79 poz. 849 z późn. zm.)

UWAGA:
Szkolenie obejmuje tylko zajęcia teoretyczne. Słuchacz musi posiadać praktykę na danym urządzeniu zdobytą we własnym zakresie.

© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku