Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Wiceprezes NOT Słupsk - Piotr Gaweł (SEP)

Władze RR FSNT NOT w Słupsku na kadencję 2021-2025

 

Prezes- Tadeusz Bruzda (PZITS)

Wiceprezes- Krystyna Popiel (SRzM)

Wiceprezes- Piotr Gaweł (SEP)

Wiceprezes- Stanisław Wabia (SWP)

Sekretarz- Mariusz Ożarek (SITK)

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Kazimiera Rennert (SITSpoż)

Członek Komisji Rewizyjnej- Lucjan Kałuziński (SIMP)

Członek Komisji Rewizyjnej- Stanisław Kosiński (SITWM)

 

 

© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku