Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

„Aktywny Senior-Czas na Świętowanie”

23.11.2021

Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku realizuje kolejne czwarte  zadanie publiczne stanowiące projekt finansowany przez Miasto Słupsk- „Aktywny Senior-Czas na Świętowanie”.

Kolejne zadanie publiczne realizowane przez Klub Seniora NOT w Słupsku  w ramach   obchodów Słupskich Dni Seniora, w czasie których zorganizowaliśmy  szereg imprez   skierowanych nie tylko do członków naszego stowarzyszenia ale także do mieszkańców naszego miasta. Uroczysta inauguracja odbyła się w Domu Technika dla  seniorów zrzeszonych w Klubie Seniora NOT. Podczas  tego spotkania odbył się koncert piosenkarek Anny Poźlewicz i jej uczennicy Oliwii Lewińskiej oraz spotkanie ze szczególnie zasłużonym seniorem naszego stowarzyszenia   Edwardem Kasierskim prezesem SITK RP i kustoszem Izby Historii Kolei w Słupsku. Dla mieszkańców domu seniorów przy ul. Grzybowej  zorganizowaliśmy wycieczkę do Ustki z uroczystym obiadem a podczas całego miesiąca organizowaliśmy dla nich zajęcia świetlicowe w trakcie, których  odbywały się m. innymi spotkania z ciekawymi ludźmi. W Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej zorganizowaliśmy wykład na temat słupskiej architektury wygłoszony przez architekta-planistę dr Elżbietę Szalewską oraz  wystawę Miniatur Budowli  autorstwa naszego Kolegi z SIMP Mirosława Śmigielskiego, która  udostępniona została także dla wszystkich mieszkańców miasta  w Ratuszu Słupskim gdzie odbyła się konferencja prasowa  poświecona tej wystawie, po której ukazało się wiele relacji w radio i telewizji. W ramach tego zadania wydano katalog z tej wystawy oraz album „Moje piękne miasto Słupsk”, w którym prezentowane są prace fotograficzne seniorów naszego miasta pokazujące  miasto nie tylko jako twór urbanistyczny ale także  jego mieszkańców i nastroje w nim panujące. Uroczyste zakończenie Słupskich Dni Seniora odbyło się w SCOP i ES. Odbyły się spotkania ze strażakami, policjantami, wystawa konsorcjum aptekarskiego, podstawowe badania lekarskie, wzruszający koncert piosenkarski Anny Poźlewicz, jej uczennic Oliwii  Lewińskiej i Patrycji Palickiej oraz smaczny catering z jednej z najlepszych restauracji słupskich „Leśnego Kota”.

 

 

 

 

 

 

 

 

więcej informacji

Urodziny Edwarda

15.10.2021

W dniu 5 października br. w siedzibie NOT w Słupsku odbyło się sympatyczne spotkanie. Okazją były 80 urodziny Edwarda Kasierskiego.

Drogi Edwardzie

Z okazji Twoich 80-tych urodzin

Życzymy Ci abyś zawsze potrafił iść z podniesioną głową dumny z tego kim jesteś, abyś umiał dostrzec piękno nawet w najmniejszych drobnostkach i na zawsze pozostał dobrym człowiekiem w głębi Twojego serca, oraz utrzymywał jak najdłużej swoją aktywność i pogodę ducha

Życzymy Ci wszystkiego najlepszego, miłości w rodzinie, oddanych przyjaciół, sukcesów i spełnienia marzeń !!!!!

więcej informacji

Sudoku w Lęborku

15.10.2021

więcej informacji

Projekty realizowane przez RR FSNT NOT w Słupsku w ramach zadań publicznych w roku 2021

23.08.2021

Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku realizuje 3 zadania publiczne stanowiące projekty finansowane przez Miasto Słupsk, Powiat Słupski i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego :

1. „Znowu razem” - projekt współfinansowany przez Miasto Słupsk

- Zadaniem tego projektu jest zmobilizowanie członków NOT-u, starszych ludzi, emerytów z terenu miasta Słupska do wyjścia z domu, zainteresowanie się kulturą oraz problemami zdrowego stylu życia i aktywnością fizyczną. Taki styl życia szczególnie jest ważny gdy wiele osób ciężko przeszło okres pandemii coronowirusa psychicznie i fizycznie. Okres izolacji wpłynął negatywnie na ich samopoczucie i powrót do relacji międzyludzkich i zwrócenie uwagi na inne zagadnienia poza sprawami związanymi z pandemią korzystnie wpływa na ich samopoczucie i stan zdrowia.

- W ramach projektu odbywają się spotkania tematyczne związane z fotografią cyfrową, spotkania z osobami mającymi ciekawe zainteresowania i pasje związane z podróżowaniem, badaniem historii, pisaniem książek, konkurs fotograficzny pn.”Moje piękne miasto Słupsk”, warsztaty i zajęcia sportowe na powietrzu oraz rozgrywki brydżowe o Puchar Prezesa NOT.

- Gośćmi projektu są znani Słupszczanie: podróżniczka i pisarka, była bibliotekarka Elżbieta Wisławska oraz inż. Jan Ryszard Kurylczyk znany pasjonat historii, pisarz, polityk, menadżer, rzeczoznawca, były wojewoda słupski i pomorski, były wiceminister infrastruktury.

-  W grudniu prowadzić będziemy warsztaty i spotkania nt. tradycji świąt Bożego Narodzenia oraz odbędą się wystawy fotograficzne.

Projekt ten realizujemy wspólnie ze stowarzyszeniem Alternatywa i mieszkańcami domu dla starszych osób przy ul. Grzybowej w Słupsku. Główniejsze i bardziej uroczyste spotkania uświetnia nam znana wileńska i słupska piosenkarka inż. Anna Poźlewicz.

2. „Ciekawe zainteresowania-ciekawe życie” - projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i realizowany jest na terenie powiatów: słupskiego i lęborskiego

- Zadaniem tego projektu jest zmobilizowanie członków NOT-u, starszych ludzi, emerytów z terenu powiatów słupskiego i lęborskiego do swojej dawnej aktywności, wyjścia z domu, zainteresowanie się kulturą, historią regionu oraz problemami zdrowego stylu życia i aktywnością fizyczną.

- w ramach projektu odbywają się spotkania tematyczne związane z historią regionu, zdobywaniem niepodległości oraz z historią osadnictwa na tych ziemiach. Odbędą się też Zaduszki Notowskie poświęcone naszym koleżankom i kolegom, którzy tworzyli i rozwijali naszą organizację.

Odbędzie się seminarium wyjazdowe pn. „Polska Morska Niepodległa” śladami miejsc, charakterystycznych dla Polskości regionu, związanych z odzyskiwaniem Niepodległości na tych terenach. Odbywają się też systematyczne zajęcia sportowe na powietrzu oraz sudoku i rozgrywki brydżowe pn. Brydżysta NOT-u Lato 2021’. Gośćmi naszego projektu są Danuta Sroka regionalistka Miejskiej Biblioteki w Słupsku , pisarka, pasjonatka historii i kultury naszego regionu oraz inż. Anna Poźlewicz muzykolog, piosenkarka, wykonawczyni poezji śpiewanej , autorka wielu utworów muzycznych. Zadanie to spełnia rolę integrującą środowisko naszego regionu a w szczególności powiatów słupskiego i lęborskiego.

3. „Popularyzacja materialnej historii kolej - projekt współfinansowany przez Powiat Słupski”

Głównym celem zadania jest udostępnienie zasobów prowadzonej przez naszą organizację Izby Historii Kolei na Pomorzu Środkowym jak największej ilości mieszkańców powiatu słupskiego a w szczególność młodzieży i dzieciom w celu zapoznania ich z dziejami kolejarzy i kolejnictwa na pomorzu Środkowym. Ekspozycja oraz prezentacje i prelekcje robią na dzieciach i młodzieży duże wrażenie pokazując w jak ciężkich warunkach i przy pomocy jakiego sprzętu musieli kiedyś pracować kolejarze. Wzbudza to szacunek i uznanie dla ich dorobku i ciężkiej pracy w odbudowę Słupska i infrastruktury kolejowej w naszym mieście i regionie. Organizujemy spotkania w samej Izbie Historii Kolei na Pomorzu Środkowym dla uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych oraz spotkania w szkołach i przedszkolach powiatu Słupskiego: w Kobylnicy, Ustce, Głobinie, Siemianicach, Damnicy gdzie wygłaszamy prelekcje, przedstawiamy specjalnie opracowaną prezentację oraz eksponaty możliwe do przewiezienia. Rozdajemy historyczne widokówki o kolejnictwie i wizytówki oraz koperty pamiątkowe z pieczątką Izby Historii Kolei na Pomorzu Środkowym jako upominki dla dzieci i młodzieży. Umieszczamy plakaty, w szkołach i urzędach w celu promocji i popularyzacji Izby Historii Kolei na Pomorzu Środkowym. Projekt ten promuje zawód kolejarza i przybliża zagadnienia techniczne związane z kolejnictwem. Realizowany jest na terenie powiatu słupskiego.

więcej informacji

Konkurs fotograficzny „Moje piękne miasto Słupsk”

14.07.2021

Lubisz fotografować? Inspiruje Cię słupska architektura? Weź udział w konkursie fotograficznym Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku ! Od 15 lipca do 1 października prześlij nam autorskie zdjęcie ciekawych miejsc miasta Słupska. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy dziewięć fotografii za , które przewidujemy nagrody rzeczowe. Dodatkowo, konkurs zakończy się wystawą złożonych prac.

Naszym zamierzeniem jest pokazanie różnorodności dziedzictwa Słupska, poprzez dowartościowanie i popularyzację naszego miasta.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: biuro@not.slupsk.pl

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wysłanie zgłoszenia udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu, który dostępny jest na stronie internetowej Rady Regionalnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku.

Karta uczestnictwa oraz regulamin znajdują się w linkach poniżej:

/uploads/ckeditor/attachments/3767/Karta.pdf

/uploads/ckeditor/attachments/3768/Regulamin.pdf

więcej informacji

Konkurs na opracowanie edukacyjnej gry planszowej

14.07.2021

Nowy projekt pt.„Inżynierowie dla Niepodległej Polski”, jest adresowany do młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce. Chcemy nim wzbogacić stan wiedzy młodych ludzi o historii i dorobku polskich inżynierów i wynalazców. Częścią projektu jest ogólnokrajowy konkurs na opracowanie edukacyjnej gry planszowej przez uczniów starszych klas podstawówek oraz uczniów techników, liceów oraz szkół branżowych 1-go stopnia. Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży osiągnięciami polskich wybitnych wynalazców i twórców techniki, działających w kraju i zagranicą. Konkurs rozpocznie się z początkiem roku szkolnego 2021/22.

Konkursowi przyświeca szczytny cel, jakim jest przybliżenie młodemu pokoleniu niebywałego dorobku przedstawicieli naszego środowiska, którzy w znacznym stopniu przyczynili się do rozwoju nauki oraz techniki w Polsce i na świecie, zaowocuje to docenieniem przez młodzież wartości, jakie mogą im przynieść nauki ścisłe i techniczne. Być może wpłynie to również na ich wybór zawodu inżyniera jako ścieżki ciekawej i satysfakcjonującej kariery zawodowej, a w rezultacie zasilą oni szeregi naszych stowarzyszeń. Szczegółowych informacji o konkursie udziela p. Jagna Piwowarska (e-mail: jagna.piwowarska@not.org.pl, tel.: 22 250 22 12).Dodatkowy kontakt RR FSNT NOT w Słupsku-biuro@not.slupsk.pl ,Krystyna Popiel  tel.503 100014

więcej informacji

Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Kierunek – innowacja”

14.07.2021

Zachęcamy nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Kierunek – innowacja”. Przedsięwzięcie organizuje Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2019/2020 lub realizowanej w obecnym roku szkolnym 2020/2021. Na zgłoszenia czekamy do 30 lipca 2021 r.

Informacje o konkursie

Konkurs „Kierunek – innowacja” jest skierowany do nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Jego celem jest promocja i wspieranie działalności innowacyjnej szkół.

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2019/2020 lub realizowanej w obecnym roku szkolnym 2020/2021. Opis powinien być przygotowany przez jedną osobę. Może on jednak obejmować działalność realizowaną przez grupę nauczycieli. Zadanie konkursowe powinno zostać opracowane za pomocą edytora dostępnego na koncie nauczyciela na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej www.zpe.gov.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych mija 30 lipca 2021 r. Nauczyciel przesyła link do opisu na adres mailowy podany na stronie internetowej właściwego kuratorium oświaty.

Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela Departament Programów Nauczania i Podręczników: mail: sekretariat.dpnp@mein.gov.pl, tel. 22 34 74 792.

Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń  Naukowo technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej  w Słupsku zachęca wszystkich nauczycieli z naszego regionu do udziału w konkursie!

Materiały dostępne są na stronach rządowych:

www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konkurs-dla-nauczycieli-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-kierunek--innowacja

więcej informacji

Wybory 2021

14.07.2021

W dniu 17 czerwca 2021r. w Domu Technika NOT w Słupsku, odbyło się Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Rady Regionalnej FSNT NOT w Słupsku. Zaproszonych gości i uczestników zebrania powitał dotychczasowy Prezes Tadeusz Bruzda.
Następnie wybrano Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. W wyniku  głosowania Przewodniczącym Zebrania został Janusz Miklaszewski. Po przedstawieniu i przyjęciu ramowego regulaminu i porządku obrad powołano Komisję Mandatową i Komisję Wniosków i Uchwał. Sprawozdanie z działalności Zarządu Rady Regionalnej FSNT NOT w Słupsku za okres kadencji lat 2017 - 2021 przedstawił Prezes Zarządu  Tadeusz Bruzda. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawiła jej Przewodnicząca Kazimiera Rennert. Po przedstawieniu sprawozdań, przystąpiono  do dyskusji nad ww. dokumentami. Kolejnym punktem zebrania było zajęcie stanowiska przez Radę w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Rady, które w wyniku głosowania udzielono jednogłośnie.

W drugiej części Zebrania po przedstawieniu zasad przystąpiono do wyborów władz statutowych Rady Regionalnej  FSNT - NOT w Słupsku. W wyniku wyborów na Prezesa Zarządu Rady wybrano kol. Tadeusza Bruzdę z PZITS, na wiceprezesów kol. Krystynę Popiel z SRzM, kol. Piotra Gawła z SEP oraz Stanisława Wabia z SWP, sekretarzem wybrano Mariusza Ożarka z SITK.

Po złożeniu gratulacji nowo wybranym władzom przez Przewodniczącego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego głos zabrał nowo wybrany Prezes Zarządu Tadeusz Bruzda. Przedstawił m.in. projekt działania Zarządu Rady na najbliższe lata.

Ostatnim punktem Zebrania było odczytanie i przyjęcie uchwały z Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Rady, po czym zakończono obrady i udano się na mały poczęstunek.

więcej informacji

Relacja z wyboru najlepszych prac - etap okręgowy w Słupsku w ramach XIV edycji konkursu "Młody Innowator 2020/2021

14.07.2021

Uczniowie szkół ponadpodstawowych w Słupsku jak co roku zgłosili swoje prace do tego konkursu. Komisja Konkursowa Rady Regionalnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej  w Słupsku i Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego- Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku oceniła je pod względem pomysłowości, oryginalności rozwiązania, przydatności, wpływu na poprawę warunków bezpieczeństwa, dostępności i wykorzystanych materiałów, estetyki wykonania, przygotowanej dokumentacji i projektu oraz pracy w zespole i zakwalifikowała do III ETAPU.

Wytypowano następujące prace w kategorii Szkoły Ponadgimnazjalne:

1. AUTOCART

 Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku

          Nauczyciel nadzorujący: mgr inż. Milena Ginko

          Autorzy: Igor Bondaryk, Alan Ludwig, Piotr Wykowski, Wojciech Prądzyński

2. BEZPIECZNA JAZDA

 I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku

          Nauczyciel nadzorujący: mgr Grażyna Linder

          Autorzy: Krzysztof Rogiński, Roksana Falkowska, Marcin Szyszko, Jędrzej Piwowarczuk

3. AUTOMATYCZNY SYSTEM GAŚNICZY W SAMOCHODACH OSOBOWYCH

         I Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego   

         nauczyciel nadzorujący: mgr Grażyna Linder

         Autorzy : Paweł Michoński, Paweł Szczepański, Oskar Aleksandrowicz

Podczas III etapu prace zostały ocenione przez komisję w skład której wchodzili przedstawiciele: Komitetu Naukowo-Technicznego Doskonalenia Kadr  FSNT-NOT, Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i  Racjonalizatorów, Towarzystwa Kultury i Historii Techniki.

LAUREATAMI XIV EDYCJI KONKURSU „MŁODY INNOWATOR 2020/21”  słupskich szkół  zostali i zajęli następujące miejsca:

III miejsce:

Krzysztof Rogiński-kl. III, Roksana Falkowska-kl.I III, Marcin Szyszko-kl II, Jędrzej Piwowarczuk -kl. II

z I LO im. Bolesława Krzywoustego, II LO im. Adama Mickiewicza oraz Zespołu Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich za projekt „BEZPIECZNA JAZDA”, przygotowany pod kierunkiem mgr. Grażyny Linder.

Wyróżnienie FSNT-NOT

Paweł Michoński-kl.III, Paweł Szczepański-kl.III, Oskar Aleksandrowicz- kl.III z I Społecznego LO im. „Zjednoczonej Europy” Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Słupsku za projekt ”AUTOMATYCZNY SYSTEM GAŚNICZY W POJAZDACH OSOBOWYCH”, przygotowany pod kierunkiem  mgr Grażyny Linder.

Jak co roku RR FSNT NOT w Słupsku zorganizowała uroczyste podsumowanie konkursu z udziałem jego uczestników, opiekunów prac, dyrektorów szkół, dyrektora ODN i przedstawiciela biura Europa Direct. Jan Ryszard Kurylczyk wygłosił okolicznościowy  wykład, który spotkał się z wielkim uznaniem.

 

 

więcej informacji

Wielkanoc 2021

01.04.2021

więcej informacji
© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku