Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

135-lecie Słupskiej Kolei Powiatowej

14.11.2022

więcej informacji

SYMPOZJUM

03.11.2022

więcej informacji

AKTYWNI BEZ WZGLĘDU NA WSZYSTKO

28.10.2022

więcej informacji

PASJE SPOSÓB NA ŻYCIE

14.10.2022

więcej informacji

PASJE SPOSÓB NA ŻYCIE

14.10.2022

więcej informacji

PASJE SPOSÓB NA ŻYCIE

13.06.2022

więcej informacji

AKTYWNI BEZ WZGLĘDU NA WSZYSTKO

13.06.2022

więcej informacji

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji Okrągłego Stołu 2022

11.05.2022

XXIII Konferencja Okrągłego Stołu „Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego”
pod tegorocznym hasłem wiodącym:
„Technologie cyfrowe dla osób starszych i zdrowego starzenia się”
17 maja 2022 roku (wtorek), godz. 10:00

Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej z większością uczestników na platformie internetowej  i możliwością dołączenia ograniczonej liczby uczestników w „studio” zorganizowanym w Biurze SEP w Warszawie. Planowane jest wykorzystanie platformy telekonferencyjnej Zoom – wersja seminaryjna z opcją dołączenia do spotkania do maks. 500 uczestników. Obrady KOS będą transmitowane na żywo na stronie SEP i na Facebooku na platformie YouTube i innych dostępnych platformach multimedialnych. Przewidywana jest rejestracja Konferencji i jej udostępnienie również w trybie off-line na stronie sep.com.pl

więcej informacji

Życzenia Wielkanocne 2022

15.04.2022

więcej informacji

Spotkanie Komisji Kwalifikacyjnej

14.04.2022

W dniu 18.03.2022r w podziemiach Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku odbyło się spotkanie komisji kwalifikacyjnej nr 008 przy RR FSNT NOT w Słupsku podsumowujące działalność w roku 2021. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Przewodniczącego Komisji Kol. Piotra Gaweł. Przewodniczący podziękował członkom komisji za zaangażowanie w jej pracę i dobrą współpracę z poszczególnymi członkami komisji. Specjalne podziękowania otrzymała Sekretarz komisji Koleżanka Teresa Staniuk za ogromy wkład pracy w funkcjonowanie biura Komisji Kwalifikacyjnej. Przewodniczący podkreślił, że prowadzona przez Koleżankę Teresę Staniuk efektywna organizacja pracy, systematyczność, dokładność i porządek w biurze były dostrzegane również na zewnątrz przez naszych klientów. Uczestnicy spotkania w ożywionej dyskusji aktywnie dzielili się swoimi doświadczeniami i uwagami oraz wskazywali możliwości podniesienia standardów i jakości świadczonych przez nas szkoleń.

Uczestnicy spotkania jednogłośnie opowiedzieli się za organizacją kolejnych spotkań komisji, również w ciągu roku.

więcej informacji
© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku