Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

OFERTA RR FSNT NOT

Szanowni Państwo.

Rada Regionalna FSNT NOT  oferuje usługi specjalistów i rzeczoznawców Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Rzeczoznawców Budowlanych Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych.
 

WYKONUJEMY:

1. EKSPERTYZY  KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE  BUDYNKÓW BIUROWYCH,  MIESZKALNYCH,  OBIEKTÓW  UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ,  itp.

  • Oceny stanu technicznego budynków i elementów budynku
  • Zagadnienia geotechniczne
  • Oceny stanu technicznego instalacji wewnętrznych w budynkach: sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych, elektrycznych.


2. WERYFIKACJE  DOKUMENTACJI  TECHNICZNEJ WIELOBRANŻOWYCH  PROJEKTÓW  BUDOWLANYCH,  w tym:

  • Projektów architektonicznych, konstrukcyjnych, instalacji sanitarnych, elektrycznych i innych
  • Specyfikacji technicznych
  • Przedmiarów robót
  • Kosztorysów (inwestorskich, ofertowych, zamiennych)
  • Innej dokumentacji technicznej i technologicznej.


3. Rada Regionalna FSNT NOT wykonuje termowizję wraz z raportem i zaleceniami: mieszkań, domów jednorodzinnych i domów wielorodzinnych.

Ekspertyzy i weryfikacje wykonują uprawnieni, wysoko wykwalifikowani specjaliści branżowi, rzeczoznawcy stowarzyszeń branżowych Naczelnej Organizacji Technicznej.
 

W przypadku  zainteresowania naszą ofertą, prosimy o kontakt z pracownikami naszego Biura
tel./fax: 59 842 25 38
e-mail:biuro@not.slupsk.pl
lub osobiście w godzinach od 7:30 - 15:30

Nasza pełna oferta znajduje się na stronach www.not.slupsk.pl

Prezes Zarządu

Tadeusz Bruzda

© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku