Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

Posiedzenie RR FSNT NOT

09.12.2021

W dniu 25.11.2021r w sali konferencyjnej słupskiego NOT odbyło się posiedzenie Rady Regionalnej FSNT NOT w Słupsku w trybie stacjonarnym. Podczas posiedzenia omówiono plan merytorycznego działania RR FSNT NOT w Słupsku w roku 2022. Prezes Tadeusz Bruzda przedstawił założenia do przygotowania prowizorium budżetowego na rok 2022, które zostały uściślone w trakcie dyskusji i przyjęte uchwałą. Kolega Lech Wojtecki przedstawił prezentację nt. „Wyroby z regionu”, w której zaprezentował firmy stosujące innowacyjne rozwiązania technologiczne. Na koniec wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali albumy ”Wystawa Miniatur wiata” Mirosława Smigielskiego.


© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku