Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

Podsumowanie 2021 roku

23.12.2021

Miesiąc grudzień, miesiącem podsumowań i rozliczeń także dla  Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku. Kończy się realizacja czterech projektów  finansowanych przez miasto Słupsk, Powiat Słupski i Województwo Pomorskie.

     Dzięki  wsparciu miasta Słupsk zrealizowano projekt „ Znowu Razem” mają, którego zadaniem  był powrót do normalności po izolacji pandemicznej. Zorganizowano wspólne spacery  po ciekawych miejscach Słupska, konkurs fotograficzny „Moje piękne miasto Słupsk”, spotkania z ciekawymi ludźmi;  podróżniczką i pisarką Elżbietą Wisławską oraz Janem Ryszardem Kurylczykiem pasjonatem historii, Zaduszki NOT-owskie, wystawę i prezentację filmu  poświęconego Festiwalowi Pianistyki Polskiej  oraz rozgrywki brydżowe indywidualne i drużynowe  o Puchar Prezesa NOT. Projekt kończą cztery optymistyczne spotkania świąteczne ze wspólnym kolędowaniem dla seniorów NOT, Stowarzyszenia „Alternatywa”, pensjonariuszy DDPS „Bezpieczna Przystań” i mieszkańców domu przy ul. Grzybowej z udziałem piosenkarek  z Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy.

     We wrześniu   Klub Seniora NOT podjął się realizacji Słupskich Dni Seniora  w ramach projektu „Aktywny Senior - czas na świętowanie” finansowanego przez Miasto Słupsk. Tym działaniem objęto seniorów z całego miasta. W jego ramach odbyła się wystawa miniatur budynków i budowli świata autorstwa Mirosława Śmigielskiego z prelekcją znanej słupskiej architekt Elżbiety Szalewskiej, wycieczka do Ustki dla seniorów, koncert piosenkarki Anny Poźlewicz i jej uczennic, zwiedzanie  muzeum, udział w spotkaniu autorskim w Teatrze Nowym. W ramach tego projektu wydano  dwa albumy: ”Miniatury budynków i budowli świata” oraz ”Moje piękne miasto Słupsk”.

Zrealizowano także projekt „Ciekawe zainteresowania - ciekawe życie” finansowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego dla mieszkańców Słupska i Lęborka. Zorganizowano spotkania z Danutą Sroką autorką książkii wystawy związanej z losami osiedleńców na naszym terenie, obchody Święta Kolejarza i Święta Niepodległości, którym towarzyszył koncert Anny Poźlewicz i jej uczennicy Oliwii Lewińskiej, konkurs sudoku, turniej „Brydżysta NOT-u lato 2021” oraz wycieczkę pn.„Polska Morska Niepodległa” podczas, której zwiedzono Uniwersytet  Morski, elektrownię szczytowo-pompową k /Żarnowca, przylądek Rozewie, miejsca upamiętniające Zaślubiny z Morzem  i  gen. Hallera oraz Piaśnicę  największe, po KL Stutthof, miejsce kaźni ludności polskiej na Pomorzu w okresie II wojny światowej, która nazywana jest także „Pomorskim Katyniem” lub „Kaszubską Golgotą” oraz inne nadmorskie miejsca historyczne.

Przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego Słupsk zrealizowano projekt              pn.„Popularyzacja materialnej historii kolei”  dla młodzieży  z Zespołu Szkół Agrotechnicznych oraz  dzieci szkół podstawowych i przedszkoli w Ustce, Głobinie, Kobylnicy, Damnicy i Główczycach.

Podczas tych spotkań założyciele Słupskiej Izby Historii Kolei Edward Kasierski i Ryszard Nikitiuk prezentowali historyczne eksponaty, opowiadali o historii i osiągnieciach techniki kolejowej, pokazywali prezentacje i filmy przybliżające te zagadnienia  oraz zasady bezpiecznego zachowania w pobliżu dróg kolejowych. Spotkania te zostały przyjęte z  dużym zainteresowaniem przez dzieci i młodzież uczestniczących w tych spotkaniach.

    Poza realizacją wymienionych zadań publicznych  przeprowadziliśmy  dwa konkursy dla młodzieży „Młody Innowator” i konkurs na grę planszową  „Inżynierowie dla Niepodległej”. W pierwszym konkursie wzięli udział uczniowie słupskich szkół: II LO im. Bolesława Krzywoustego, Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych, Zespołu Szkół Elektryk, I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego  STO. Prace uczniów zostały bardzo wysoko ocenione a na etapie ogólnokrajowym praca pn.:„Bezpieczna jazda” otrzymała III miejsce a praca „Automatyczny system gaśniczy w samochodach osobowych” otrzymała wyróżnienie. W drugim konkursie wzięli udział uczniowie dwóch szkół: II LO im Adama Mickiewicza i Zespołu Szkół Elektryk. Obydwie prace zakwalifikowały się do drugiego etapu a w tej chwili oczekujemy na jego rozstrzygnięcie.

    Członkowie Zarządu RR FSNT NOT uczestniczyli w 5 internetowych  konferencjach  organizowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji   i Europejską Federację Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo Technicznych. Wszystkie tematy były bardzo interesujące a spotkanie z   przedstawicielami  myśli technicznej  z całego świata  robiło na nas wielkie wrażenie.     

     Jak widać  pomimo ciągle trwającej pandemii rok był obfity w działania, które na przekór obawom odbyły się bez większych problemów. Teraz tylko pozostały rozliczenia projektów  i optymistyczne wejście w nowy 2022 rok.


© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku