Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

Wesołych świąt

23.12.2021

więcej informacji

Podsumowanie 2021 roku

23.12.2021

Miesiąc grudzień, miesiącem podsumowań i rozliczeń także dla  Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku. Kończy się realizacja czterech projektów  finansowanych przez miasto Słupsk, Powiat Słupski i Województwo Pomorskie.

     Dzięki  wsparciu miasta Słupsk zrealizowano projekt „ Znowu Razem” mają, którego zadaniem  był powrót do normalności po izolacji pandemicznej. Zorganizowano wspólne spacery  po ciekawych miejscach Słupska, konkurs fotograficzny „Moje piękne miasto Słupsk”, spotkania z ciekawymi ludźmi;  podróżniczką i pisarką Elżbietą Wisławską oraz Janem Ryszardem Kurylczykiem pasjonatem historii, Zaduszki NOT-owskie, wystawę i prezentację filmu  poświęconego Festiwalowi Pianistyki Polskiej  oraz rozgrywki brydżowe indywidualne i drużynowe  o Puchar Prezesa NOT. Projekt kończą cztery optymistyczne spotkania świąteczne ze wspólnym kolędowaniem dla seniorów NOT, Stowarzyszenia „Alternatywa”, pensjonariuszy DDPS „Bezpieczna Przystań” i mieszkańców domu przy ul. Grzybowej z udziałem piosenkarek  z Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy.

     We wrześniu   Klub Seniora NOT podjął się realizacji Słupskich Dni Seniora  w ramach projektu „Aktywny Senior - czas na świętowanie” finansowanego przez Miasto Słupsk. Tym działaniem objęto seniorów z całego miasta. W jego ramach odbyła się wystawa miniatur budynków i budowli świata autorstwa Mirosława Śmigielskiego z prelekcją znanej słupskiej architekt Elżbiety Szalewskiej, wycieczka do Ustki dla seniorów, koncert piosenkarki Anny Poźlewicz i jej uczennic, zwiedzanie  muzeum, udział w spotkaniu autorskim w Teatrze Nowym. W ramach tego projektu wydano  dwa albumy: ”Miniatury budynków i budowli świata” oraz ”Moje piękne miasto Słupsk”.

Zrealizowano także projekt „Ciekawe zainteresowania - ciekawe życie” finansowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego dla mieszkańców Słupska i Lęborka. Zorganizowano spotkania z Danutą Sroką autorką książkii wystawy związanej z losami osiedleńców na naszym terenie, obchody Święta Kolejarza i Święta Niepodległości, którym towarzyszył koncert Anny Poźlewicz i jej uczennicy Oliwii Lewińskiej, konkurs sudoku, turniej „Brydżysta NOT-u lato 2021” oraz wycieczkę pn.„Polska Morska Niepodległa” podczas, której zwiedzono Uniwersytet  Morski, elektrownię szczytowo-pompową k /Żarnowca, przylądek Rozewie, miejsca upamiętniające Zaślubiny z Morzem  i  gen. Hallera oraz Piaśnicę  największe, po KL Stutthof, miejsce kaźni ludności polskiej na Pomorzu w okresie II wojny światowej, która nazywana jest także „Pomorskim Katyniem” lub „Kaszubską Golgotą” oraz inne nadmorskie miejsca historyczne.

Przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego Słupsk zrealizowano projekt              pn.„Popularyzacja materialnej historii kolei”  dla młodzieży  z Zespołu Szkół Agrotechnicznych oraz  dzieci szkół podstawowych i przedszkoli w Ustce, Głobinie, Kobylnicy, Damnicy i Główczycach.

Podczas tych spotkań założyciele Słupskiej Izby Historii Kolei Edward Kasierski i Ryszard Nikitiuk prezentowali historyczne eksponaty, opowiadali o historii i osiągnieciach techniki kolejowej, pokazywali prezentacje i filmy przybliżające te zagadnienia  oraz zasady bezpiecznego zachowania w pobliżu dróg kolejowych. Spotkania te zostały przyjęte z  dużym zainteresowaniem przez dzieci i młodzież uczestniczących w tych spotkaniach.

    Poza realizacją wymienionych zadań publicznych  przeprowadziliśmy  dwa konkursy dla młodzieży „Młody Innowator” i konkurs na grę planszową  „Inżynierowie dla Niepodległej”. W pierwszym konkursie wzięli udział uczniowie słupskich szkół: II LO im. Bolesława Krzywoustego, Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych, Zespołu Szkół Elektryk, I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego  STO. Prace uczniów zostały bardzo wysoko ocenione a na etapie ogólnokrajowym praca pn.:„Bezpieczna jazda” otrzymała III miejsce a praca „Automatyczny system gaśniczy w samochodach osobowych” otrzymała wyróżnienie. W drugim konkursie wzięli udział uczniowie dwóch szkół: II LO im Adama Mickiewicza i Zespołu Szkół Elektryk. Obydwie prace zakwalifikowały się do drugiego etapu a w tej chwili oczekujemy na jego rozstrzygnięcie.

    Członkowie Zarządu RR FSNT NOT uczestniczyli w 5 internetowych  konferencjach  organizowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji   i Europejską Federację Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo Technicznych. Wszystkie tematy były bardzo interesujące a spotkanie z   przedstawicielami  myśli technicznej  z całego świata  robiło na nas wielkie wrażenie.     

     Jak widać  pomimo ciągle trwającej pandemii rok był obfity w działania, które na przekór obawom odbyły się bez większych problemów. Teraz tylko pozostały rozliczenia projektów  i optymistyczne wejście w nowy 2022 rok.

więcej informacji

Rozgrywki brydżowe o Puchar Prezesa NOT - Słupsk 2021

21.12.2021

W ramach realizacji zadania publicznego „Znowu Razem” finansowanego przez miasto Słupsk odbyły się brydżowe rozgrywki indywidualne i drużynowe o puchar Prezesa NOT.

W rozgrywkach indywidualnych zwycięzcami zostali:

1. Maria Tomczewska        – I miejsce

2. Wojciech Lewandowski  – II miejsce

3. Marek Parol                  – III Miejsce

Drużynowe Mistrzostwa 2020/2021 wygrał zespół Sławno w składzie:

Wiesław Mączkowski, Ryszard Leśniewski, Mirosław Kopowski, Bogusław Dyk, Radosław Kmiecik, Grzegorz Zborowski

Podsumowanie rozgrywek i uroczyste wręczenie pucharów odbyło się w Klubie Technika NOT w dniu 20.XII.2021r.

więcej informacji

Święto Niepodległości

09.12.2021

więcej informacji

Posiedzenie RR FSNT NOT

09.12.2021

W dniu 25.11.2021r w sali konferencyjnej słupskiego NOT odbyło się posiedzenie Rady Regionalnej FSNT NOT w Słupsku w trybie stacjonarnym. Podczas posiedzenia omówiono plan merytorycznego działania RR FSNT NOT w Słupsku w roku 2022. Prezes Tadeusz Bruzda przedstawił założenia do przygotowania prowizorium budżetowego na rok 2022, które zostały uściślone w trakcie dyskusji i przyjęte uchwałą. Kolega Lech Wojtecki przedstawił prezentację nt. „Wyroby z regionu”, w której zaprezentował firmy stosujące innowacyjne rozwiązania technologiczne. Na koniec wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali albumy ”Wystawa Miniatur wiata” Mirosława Smigielskiego.

więcej informacji

„Aktywny Senior-Czas na Świętowanie”

23.11.2021

Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku realizuje kolejne czwarte  zadanie publiczne stanowiące projekt finansowany przez Miasto Słupsk- „Aktywny Senior-Czas na Świętowanie”.

Kolejne zadanie publiczne realizowane przez Klub Seniora NOT w Słupsku  w ramach   obchodów Słupskich Dni Seniora, w czasie których zorganizowaliśmy  szereg imprez   skierowanych nie tylko do członków naszego stowarzyszenia ale także do mieszkańców naszego miasta. Uroczysta inauguracja odbyła się w Domu Technika dla  seniorów zrzeszonych w Klubie Seniora NOT. Podczas  tego spotkania odbył się koncert piosenkarek Anny Poźlewicz i jej uczennicy Oliwii Lewińskiej oraz spotkanie ze szczególnie zasłużonym seniorem naszego stowarzyszenia   Edwardem Kasierskim prezesem SITK RP i kustoszem Izby Historii Kolei w Słupsku. Dla mieszkańców domu seniorów przy ul. Grzybowej  zorganizowaliśmy wycieczkę do Ustki z uroczystym obiadem a podczas całego miesiąca organizowaliśmy dla nich zajęcia świetlicowe w trakcie, których  odbywały się m. innymi spotkania z ciekawymi ludźmi. W Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej zorganizowaliśmy wykład na temat słupskiej architektury wygłoszony przez architekta-planistę dr Elżbietę Szalewską oraz  wystawę Miniatur Budowli  autorstwa naszego Kolegi z SIMP Mirosława Śmigielskiego, która  udostępniona została także dla wszystkich mieszkańców miasta  w Ratuszu Słupskim gdzie odbyła się konferencja prasowa  poświecona tej wystawie, po której ukazało się wiele relacji w radio i telewizji. W ramach tego zadania wydano katalog z tej wystawy oraz album „Moje piękne miasto Słupsk”, w którym prezentowane są prace fotograficzne seniorów naszego miasta pokazujące  miasto nie tylko jako twór urbanistyczny ale także  jego mieszkańców i nastroje w nim panujące. Uroczyste zakończenie Słupskich Dni Seniora odbyło się w SCOP i ES. Odbyły się spotkania ze strażakami, policjantami, wystawa konsorcjum aptekarskiego, podstawowe badania lekarskie, wzruszający koncert piosenkarski Anny Poźlewicz, jej uczennic Oliwii  Lewińskiej i Patrycji Palickiej oraz smaczny catering z jednej z najlepszych restauracji słupskich „Leśnego Kota”.

więcej informacji

Urodziny Edwarda

15.10.2021

W dniu 5 października br. w siedzibie NOT w Słupsku odbyło się sympatyczne spotkanie. Okazją były 80 urodziny Edwarda Kasierskiego.

Drogi Edwardzie

Z okazji Twoich 80-tych urodzin

Życzymy Ci abyś zawsze potrafił iść z podniesioną głową dumny z tego kim jesteś, abyś umiał dostrzec piękno nawet w najmniejszych drobnostkach i na zawsze pozostał dobrym człowiekiem w głębi Twojego serca, oraz utrzymywał jak najdłużej swoją aktywność i pogodę ducha

Życzymy Ci wszystkiego najlepszego, miłości w rodzinie, oddanych przyjaciół, sukcesów i spełnienia marzeń !!!!!

więcej informacji

Sudoku w Lęborku

15.10.2021

więcej informacji

Projekty realizowane przez RR FSNT NOT w Słupsku w ramach zadań publicznych w roku 2021

23.08.2021

Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku realizuje 3 zadania publiczne stanowiące projekty finansowane przez Miasto Słupsk, Powiat Słupski i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego :

1. „Znowu razem” - projekt współfinansowany przez Miasto Słupsk

- Zadaniem tego projektu jest zmobilizowanie członków NOT-u, starszych ludzi, emerytów z terenu miasta Słupska do wyjścia z domu, zainteresowanie się kulturą oraz problemami zdrowego stylu życia i aktywnością fizyczną. Taki styl życia szczególnie jest ważny gdy wiele osób ciężko przeszło okres pandemii coronowirusa psychicznie i fizycznie. Okres izolacji wpłynął negatywnie na ich samopoczucie i powrót do relacji międzyludzkich i zwrócenie uwagi na inne zagadnienia poza sprawami związanymi z pandemią korzystnie wpływa na ich samopoczucie i stan zdrowia.

- W ramach projektu odbywają się spotkania tematyczne związane z fotografią cyfrową, spotkania z osobami mającymi ciekawe zainteresowania i pasje związane z podróżowaniem, badaniem historii, pisaniem książek, konkurs fotograficzny pn.”Moje piękne miasto Słupsk”, warsztaty i zajęcia sportowe na powietrzu oraz rozgrywki brydżowe o Puchar Prezesa NOT.

- Gośćmi projektu są znani Słupszczanie: podróżniczka i pisarka, była bibliotekarka Elżbieta Wisławska oraz inż. Jan Ryszard Kurylczyk znany pasjonat historii, pisarz, polityk, menadżer, rzeczoznawca, były wojewoda słupski i pomorski, były wiceminister infrastruktury.

-  W grudniu prowadzić będziemy warsztaty i spotkania nt. tradycji świąt Bożego Narodzenia oraz odbędą się wystawy fotograficzne.

Projekt ten realizujemy wspólnie ze stowarzyszeniem Alternatywa i mieszkańcami domu dla starszych osób przy ul. Grzybowej w Słupsku. Główniejsze i bardziej uroczyste spotkania uświetnia nam znana wileńska i słupska piosenkarka inż. Anna Poźlewicz.

2. „Ciekawe zainteresowania-ciekawe życie” - projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i realizowany jest na terenie powiatów: słupskiego i lęborskiego

- Zadaniem tego projektu jest zmobilizowanie członków NOT-u, starszych ludzi, emerytów z terenu powiatów słupskiego i lęborskiego do swojej dawnej aktywności, wyjścia z domu, zainteresowanie się kulturą, historią regionu oraz problemami zdrowego stylu życia i aktywnością fizyczną.

- w ramach projektu odbywają się spotkania tematyczne związane z historią regionu, zdobywaniem niepodległości oraz z historią osadnictwa na tych ziemiach. Odbędą się też Zaduszki Notowskie poświęcone naszym koleżankom i kolegom, którzy tworzyli i rozwijali naszą organizację.

Odbędzie się seminarium wyjazdowe pn. „Polska Morska Niepodległa” śladami miejsc, charakterystycznych dla Polskości regionu, związanych z odzyskiwaniem Niepodległości na tych terenach. Odbywają się też systematyczne zajęcia sportowe na powietrzu oraz sudoku i rozgrywki brydżowe pn. Brydżysta NOT-u Lato 2021’. Gośćmi naszego projektu są Danuta Sroka regionalistka Miejskiej Biblioteki w Słupsku , pisarka, pasjonatka historii i kultury naszego regionu oraz inż. Anna Poźlewicz muzykolog, piosenkarka, wykonawczyni poezji śpiewanej , autorka wielu utworów muzycznych. Zadanie to spełnia rolę integrującą środowisko naszego regionu a w szczególności powiatów słupskiego i lęborskiego.

3. „Popularyzacja materialnej historii kolej - projekt współfinansowany przez Powiat Słupski”

Głównym celem zadania jest udostępnienie zasobów prowadzonej przez naszą organizację Izby Historii Kolei na Pomorzu Środkowym jak największej ilości mieszkańców powiatu słupskiego a w szczególność młodzieży i dzieciom w celu zapoznania ich z dziejami kolejarzy i kolejnictwa na pomorzu Środkowym. Ekspozycja oraz prezentacje i prelekcje robią na dzieciach i młodzieży duże wrażenie pokazując w jak ciężkich warunkach i przy pomocy jakiego sprzętu musieli kiedyś pracować kolejarze. Wzbudza to szacunek i uznanie dla ich dorobku i ciężkiej pracy w odbudowę Słupska i infrastruktury kolejowej w naszym mieście i regionie. Organizujemy spotkania w samej Izbie Historii Kolei na Pomorzu Środkowym dla uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych oraz spotkania w szkołach i przedszkolach powiatu Słupskiego: w Kobylnicy, Ustce, Głobinie, Siemianicach, Damnicy gdzie wygłaszamy prelekcje, przedstawiamy specjalnie opracowaną prezentację oraz eksponaty możliwe do przewiezienia. Rozdajemy historyczne widokówki o kolejnictwie i wizytówki oraz koperty pamiątkowe z pieczątką Izby Historii Kolei na Pomorzu Środkowym jako upominki dla dzieci i młodzieży. Umieszczamy plakaty, w szkołach i urzędach w celu promocji i popularyzacji Izby Historii Kolei na Pomorzu Środkowym. Projekt ten promuje zawód kolejarza i przybliża zagadnienia techniczne związane z kolejnictwem. Realizowany jest na terenie powiatu słupskiego.

więcej informacji

Konkurs fotograficzny „Moje piękne miasto Słupsk”

14.07.2021

Lubisz fotografować? Inspiruje Cię słupska architektura? Weź udział w konkursie fotograficznym Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku ! Od 15 lipca do 1 października prześlij nam autorskie zdjęcie ciekawych miejsc miasta Słupska. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy dziewięć fotografii za , które przewidujemy nagrody rzeczowe. Dodatkowo, konkurs zakończy się wystawą złożonych prac.

Naszym zamierzeniem jest pokazanie różnorodności dziedzictwa Słupska, poprzez dowartościowanie i popularyzację naszego miasta.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: biuro@not.slupsk.pl

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wysłanie zgłoszenia udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu, który dostępny jest na stronie internetowej Rady Regionalnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku.

Karta uczestnictwa oraz regulamin znajdują się w linkach poniżej:

/uploads/ckeditor/attachments/3767/Karta.pdf

/uploads/ckeditor/attachments/3768/Regulamin.pdf

więcej informacji
© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku