Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

Wybory 2021

14.07.2021

W dniu 17 czerwca 2021r. w Domu Technika NOT w Słupsku, odbyło się Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Rady Regionalnej FSNT NOT w Słupsku. Zaproszonych gości i uczestników zebrania powitał dotychczasowy Prezes Tadeusz Bruzda.
Następnie wybrano Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. W wyniku  głosowania Przewodniczącym Zebrania został Janusz Miklaszewski. Po przedstawieniu i przyjęciu ramowego regulaminu i porządku obrad powołano Komisję Mandatową i Komisję Wniosków i Uchwał. Sprawozdanie z działalności Zarządu Rady Regionalnej FSNT NOT w Słupsku za okres kadencji lat 2017 - 2021 przedstawił Prezes Zarządu  Tadeusz Bruzda. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawiła jej Przewodnicząca Kazimiera Rennert. Po przedstawieniu sprawozdań, przystąpiono  do dyskusji nad ww. dokumentami. Kolejnym punktem zebrania było zajęcie stanowiska przez Radę w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Rady, które w wyniku głosowania udzielono jednogłośnie.

W drugiej części Zebrania po przedstawieniu zasad przystąpiono do wyborów władz statutowych Rady Regionalnej  FSNT - NOT w Słupsku. W wyniku wyborów na Prezesa Zarządu Rady wybrano kol. Tadeusza Bruzdę z PZITS, na wiceprezesów kol. Krystynę Popiel z SRzM, kol. Piotra Gawła z SEP oraz Stanisława Wabia z SWP, sekretarzem wybrano Mariusza Ożarka z SITK.

Po złożeniu gratulacji nowo wybranym władzom przez Przewodniczącego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego głos zabrał nowo wybrany Prezes Zarządu Tadeusz Bruzda. Przedstawił m.in. projekt działania Zarządu Rady na najbliższe lata.

Ostatnim punktem Zebrania było odczytanie i przyjęcie uchwały z Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Rady, po czym zakończono obrady i udano się na mały poczęstunek.

więcej informacji

Relacja z wyboru najlepszych prac - etap okręgowy w Słupsku w ramach XIV edycji konkursu "Młody Innowator 2020/2021

14.07.2021

Uczniowie szkół ponadpodstawowych w Słupsku jak co roku zgłosili swoje prace do tego konkursu. Komisja Konkursowa Rady Regionalnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej  w Słupsku i Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego- Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku oceniła je pod względem pomysłowości, oryginalności rozwiązania, przydatności, wpływu na poprawę warunków bezpieczeństwa, dostępności i wykorzystanych materiałów, estetyki wykonania, przygotowanej dokumentacji i projektu oraz pracy w zespole i zakwalifikowała do III ETAPU.

Wytypowano następujące prace w kategorii Szkoły Ponadgimnazjalne:

1. AUTOCART

 Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku

          Nauczyciel nadzorujący: mgr inż. Milena Ginko

          Autorzy: Igor Bondaryk, Alan Ludwig, Piotr Wykowski, Wojciech Prądzyński

2. BEZPIECZNA JAZDA

 I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku

          Nauczyciel nadzorujący: mgr Grażyna Linder

          Autorzy: Krzysztof Rogiński, Roksana Falkowska, Marcin Szyszko, Jędrzej Piwowarczuk

3. AUTOMATYCZNY SYSTEM GAŚNICZY W SAMOCHODACH OSOBOWYCH

         I Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego   

         nauczyciel nadzorujący: mgr Grażyna Linder

         Autorzy : Paweł Michoński, Paweł Szczepański, Oskar Aleksandrowicz

Podczas III etapu prace zostały ocenione przez komisję w skład której wchodzili przedstawiciele: Komitetu Naukowo-Technicznego Doskonalenia Kadr  FSNT-NOT, Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i  Racjonalizatorów, Towarzystwa Kultury i Historii Techniki.

LAUREATAMI XIV EDYCJI KONKURSU „MŁODY INNOWATOR 2020/21”  słupskich szkół  zostali i zajęli następujące miejsca:

III miejsce:

Krzysztof Rogiński-kl. III, Roksana Falkowska-kl.I III, Marcin Szyszko-kl II, Jędrzej Piwowarczuk -kl. II

z I LO im. Bolesława Krzywoustego, II LO im. Adama Mickiewicza oraz Zespołu Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich za projekt „BEZPIECZNA JAZDA”, przygotowany pod kierunkiem mgr. Grażyny Linder.

Wyróżnienie FSNT-NOT

Paweł Michoński-kl.III, Paweł Szczepański-kl.III, Oskar Aleksandrowicz- kl.III z I Społecznego LO im. „Zjednoczonej Europy” Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Słupsku za projekt ”AUTOMATYCZNY SYSTEM GAŚNICZY W POJAZDACH OSOBOWYCH”, przygotowany pod kierunkiem  mgr Grażyny Linder.

Jak co roku RR FSNT NOT w Słupsku zorganizowała uroczyste podsumowanie konkursu z udziałem jego uczestników, opiekunów prac, dyrektorów szkół, dyrektora ODN i przedstawiciela biura Europa Direct. Jan Ryszard Kurylczyk wygłosił okolicznościowy  wykład, który spotkał się z wielkim uznaniem.

 

 

więcej informacji

Wielkanoc 2021

01.04.2021

więcej informacji

Dzień Kobiet

08.03.2021

więcej informacji

XIV edycja konkursu "Młody Innowator 2020/2021"

04.02.2021

Informacji w sprawie konkursu udziela Krystyna Popiel tel. 503 100 014 e-mail: krystyna.popiel@onet.eu. Więcej przeczytacie na naszej stronie w zakładce http://www.not.slupsk.pl/mlody-innowator

więcej informacji

Życzenia Noworoczne

29.12.2020

więcej informacji

Turniej Brydżowy o Puchar Prezesa NOT w Słupsku

29.12.2020

W ramach realizacji projektu „Razem Raźniej” finansowanego przez Miasto Słupsk odbył się Turniej Brydżowy o Puchar Prezesa NOT w Słupsku. Pierwsze spotkanie odbyło się w październiku w Domu Technika NOT, niestety ze względu na pandemię nie można było się więcej spotykać. Podjęto decyzję o przeprowadzeniu  Turnieju  przez internet na platformie Bridge Base Online . W ten sposób rozegranych zostało jeszcze 5 turniejów par. Na zawodach obowiązywały przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego, Regulamin zawodów PZBS i inne właściwe regulaminy.

Jak widać poniżej Turniej spotkał się z dużym zainteresowaniem. Mamy nadzieje, że w przyszłym roku będziemy kontynuować współpracę z brydżystami w innych warunkach.

więcej informacji

Ostatnie pożegnanie

16.12.2020

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 15 grudnia 2020 roku w wieku 94 lat odszedł z naszego grona

Ś.P. FRANCISZEK KUBECZKA

Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich od roku 1969. W latach 1970 - 1978 członek Komisji Rewizyjnej SEP. W latach 1978 - 1983 Prezes Koła SEP. W latach 1981-1987 członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEP. Wieloletni Przewodniczący Sekcji Energetyki Przemysłowej. Przewodniczący Komisji Odznaczeń Oddziału Wojewódzkiego SEP. Członek Centralnego Kolegium Energetyki Przemysłowej przy Zarządzie Głównym SEP. Główny Energetyk Fabryki Maszyn Rolniczych „FAMAROL”, zasłużony dla miasta Słupska i woj. słupskiego.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dn. 19 grudnia br. w Słupsku na Starym cmentarzu przy ul.Kaszubskiej. Wystawienie w Kaplicy o godz. 8.40, wyprowadzenie do miejsca spoczynku o godz. 9.10. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

więcej informacji

Naczelna Organizacja Techniczna w okresie pandemii

14.12.2020

Pomimo wciąż trwającej pandemii Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku przystąpiła w październiku do realizacji zadania publicznego finansowanego przez Miasto Słupsk pn. "Razem raźniej" w ramach, którego organizuje spotkania dla seniorów służące ich wszechstronnej aktywizacji.

     Projekt przeznaczony jest nie tylko dla seniorów naszego stowarzyszenia ale także dla członków  innych stowarzyszeń, którzy zechcą z nami współpracować w tym zakresie.

   Sytuacja jest ciężka, większość osób  boi się opuszczać domów i kontaktu z innymi ludźmi, są jednak takie osoby, które chętnie korzystają z proponowanych przez nas  atrakcji i odważają się w nich uczestniczyć, w październiku  w szerszym gronie (10 osób) a teraz w 5-cio osobowych grupach.

W ramach tego projektu odbywają się:spotkania „Kawka przy muzyce" podczas których odbywają się rechitale znanej  wykonawczyni poezji śpiewanej Anny Poźlewicz,  spotkania "Kawka pod semaforem"  (w Izbie Historii Kolei), spotkanie "Zaduszki NOT-wskie" przy muzyce w wykonaniu młodego artysty Pawła Bałbatun, warsztaty komputerowe  ABC komputera, wystawa makiet najsłynniejszych budowli świata, wystawa fotograficzna, turniej brydżowy  oraz spotkania sportowe polegające na spacerach z ćwiczeniami gimnastycznymi.

Turniej brydżowy o puchar Prezesa NOT odbywa się przez internet a  jego finał planujemy na 22 grudnia. Startuje w nim aż 25 par.

W naszym projekcie zwrócimy także uwagę na zainteresowania hobbistyczne seniorów . Powszechnie dużym zainteresowaniem cieszy się fotografika. Chcemy więc poprzez zorganizowanie wystawy  autorstwa naszej koleżanki  Elżbiety Krasuckiej Tomczak pn. „ Barwy pór roku" szerzej zainteresować seniorki i seniorów fotografiką, bliżej zapoznać ich  z techniką fotografii oraz tematem  kolorystyki  świata związanym z otaczającym nas środowiskiem i przeobrażeniami w przyrodzie.

    Wystawa pozwoli nam nie tylko podziwiać kunszt artystyczny naszej Koleżanki ale  też w nieco inny sposób spojrzeć na kolory nas otaczające i zmieniające się wraz z okresami fenologicznymi.

     Inną wystawę stanowią prace naszego kolejnego seniora Mirosława Śmigielskiego ze Stowarzyszenia Mechaników Polskich, który pasjonuje się modelarstwem i budowlami z puzzli 3D. Wystawa ta robi wielkie wrażenie na oglądających. Po prezentacji  w lokalnej telewizji wiele osób odwiedza naszą siedzibę aby ja obejrzeć.

Aby rozwiązać problemy okresu senioralnego wybraliśmy kilka aktywności intelektualnych i fizycznych. Powszechnie wiadomo, że muzyka ma olbrzymi wpływ na system nerwowy i zahamowanie procesów starzenia się mózgu. Dlatego zdecydowaliśmy się zrobić  wspomniane wcześniej spotkania relaksujące przy muzyce.

      Nasza organizacja prowadzi Izbę Historii Kolei. Chociaż istnieje ona już od kilku lat nie wiele osób ją zwiedziło, chcielibyśmy aby zobaczyła ją jak największa liczba mieszkańców naszego miasta, aby zapoznali się z tajnikami związanymi z techniką i materialnym dorobkiem słupskiego kolejnictwa dlatego  spotkania w tej Izbie włączyliśmy do tego projektu. 

 

 

Zorganizowaliśmy  Zaduszki NOT-owskie podczas, których wspominaliśmy naszych Kolegów i ich zasługi dla naszego stowarzyszenia. Spotkanie zorganizowaliśmy także przy muzyce w wykonaniu młodego gitarzysty Pawła Bałbatun z liceum ogólnokształcącego  współpracującego z nami także  w ramach  konkursów technicznych i spotkań edukacyjnych  przez nas organizowanych.

      Dużym problemem seniorów jest utrata aktywności intelektualnej oraz kłopoty z obsługą komputera dla tego chcemy im przybliżyć jego działanie i podstawowe zasady jego obsługi w związku z czym zorganizowaliśmy dla chętnych spotkanie na temat ABC komputera, które pozwoliło naszym koleżankom i kolegom wyjaśnić niektóre problemy związane z jego obsługą.

     Znacznym problemem seniorów jest sprawność fizyczna dlatego przeprowadziliśmy typowe fizyczne zajęcia sportowe polegające na wykonywaniu  ćwiczeń rozciągających i spacerów w otoczeniu przyrody znajdującej się w parku sąsiadującym z budynkiem NOT.

      

 

Seniorzy mają problem z samotnością, która w przygnębiający sposób wpływa na ich samopoczucie oraz na zmniejszenie odporności i zwiększenie podatności na wszelkiego rodzaju choroby. Wyjście z domu, spotkanie z innymi osobami wymiana doświadczeń w zakresie pielęgnacji zdrowia, aktywności fizycznej czy obsługi komputera w znaczny sposób ułatwia i ubarwia ich życie.

    Mieliśmy zamiar  kolejne działania projektu organizować w siedzibie NOT, w SCWOP na ul. Niedziałkowskiego, w domu na Grzybowej i DPS na Jaracza.  Niestety  w związku z reżimami pandemii zawęziliśmy  miejsce organizacji do naszej siedziby czyli Domu Technika w Słupsku zapraszając do uczestnictwa nie tylko naszych seniorów ale  także wszystkich mieszkańców Słupska i okolic, którzy chcieliby skorzystać z naszej oferty.

        Podczas wszystkich działań przestrzegamy zasady związane z profilaktyką obowiązującą w okresie pandemii kowid. Ograniczamy  spotkania do 5 osób i tak organizujemy salę aby uczestnicy mogli przebywać w obowiązującej odległości od siebie. Stosujemy  środki dezynfekujące osobiste i do odkażania pomieszczeń.

     Uczestnicy spotkań są bardzo zadowoleni z ich przebiegu a my naszym działaniem staramy się zachować pewne cechy normalności mimo tego, że sytuacja nie jest łatwa ani dla nas ani dla osób, które zdecydowały się uczestniczyć w naszym projekcie, który realizujemy przy wsparciu finansowym Miasta Słupsk.

Krystyna Popiel

RR FSNT NOT Słupsk

Fot. Edward Kasierski i Krystyna Popiel

więcej informacji

Rondo u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Sobieskiego otrzymało nazwę „Kolejarzy Słupskich”.

18.09.2020

Na tę uroczystość słupscy kolejarze czekali od lat. Z inicjatywą nadania rondu imienia Kolejarzy Słupskich wystąpił Prezes Międzyzakładowego Koła SITK RP przy Węźle PKP Słupsk Edward Kasierski. Dzięki poparciu tej inicjatywy przez Panią Krystynę Danilecką-Wojewódzką Prezydenta Miasta Słupsk i przychylności Pani Beaty Chrzanowskiej – Przewodniczącej Rady Miejskiej w Słupsku, w dniu 24.06.2020 r. Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę nr XIX/358/20 o nadaniu tej nazwy rondu u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Sobieskiego.

Na uroczystość przybyli Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska, Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej, Marek Rutka Poseł na Sejm RP, Pan Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska, Wojciech Gajewski – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej, Tadeusz Bruzda Prezes FSNT NOT, Krystyna Popiel – Wiceprezes FSNT NOT, Edward Kasierski Prezes Międzyzakładowego Koła SITK RP przy Węźle PKP Słupsk, Ryszard Nikitiuk kustosz Izby Historii Kolei w Słupsku, Waldemar Linowski – Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Warsztatowych PKP Intercity Gdynia, Andrzej Malinowski Przewodniczący Koła Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich w Słupsku, czynni pracownicy, seniorzy kolejnictwa, oraz zaproszeni kolejarze.

Edward Kasierski – Prezes Międzyzakładowego Koła SITK RP przy Węźle PKP Słupsk przedstawił historię słupskiej kolei i wpływ kolejarzy na rozwój miasta, a Ryszard Nikitiuk opowiedział o swoich kolejowych korzeniach i zaprosił do pogłębienia wiedzy o słupskiej kolei w Izbie Historii Kolei. Po części oficjalnej część uczestników udała się do Izby Historii Kolei w Słupsku, które znajduje się w trzech pomieszczeniach na strychu starej kamienicy należącej do PKP przy ul. Wojska Polskiego 28 – naprzeciw dworca PKP Słupsk.

więcej informacji
© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku