Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

„Młody Innowator ” w słupskich szkołach

05.07.2019

11 kwietnia 2019 r. o godz.15.30 w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku ul. Garncarska 4 odbyło się podsumowanie II Etapu Konkursu „Młody Innowator 2018/19”, Komisja oceniła i zakwalifikowała do III ETAPU KONKURSU „MŁODY INNOWATOR”-2018/2019  następujące prace w kategorii : Szkoły Ponadgimnazjalne.

1. URZĄDZENIE  TŁUMIACE  DŹWIĘKI  DRAŻNIACE  DLA  MIZOFONIKÓW  PRZY  UŻYCIU ALGORYTMÓW WYKORZYSTUJĄCE  UCZENIE  MASZYNOWE

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  im.  Adama Mickiewicza

Nauczyciel nadzorujący pracę   mgr Krzysztof Kaluga   

Błażej Smorawski kl. 3, Kacper Ostrowski kl.3

2. MINI FABRYKA

Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych  Słupsk ul. Niedziałkowskiego 

Nauczyciel nadzorujący  pracę mgr inż. Milena Ginko

Przemysław Supieta kl.II cT, Marcin Solarczyk kl.II cT, Dominik Marquardt kl.II cT, Piotr Szostek kl.II cT

3. PLECAK ZWIĘKSZAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO

Zespół Szkół Informatycznych Słupsk ul. Koszalińska 9

Nauczyciel nadzorujący pracę mgr Grażyna Linder

Krzysztof Rogiński, Marcin Szyszko, Kordian Mętlewicz 

4. SZYBOWIEC JAKO SPOSÓB NA EKOLOGICZNY I SZYBKI TRANSPORT W DOBIE ZAKUPÓW I DOSTAW INTERNETOWYCH

I Społeczne LO im. ”Zjednoczonej Europy” Słupsk ul. Banacha 10

Nauczyciel nadzorujący pracę - Grażyna Linder

Paweł Michoński kl. I, Paweł Szczepański kl.I

     Autorzy prac oraz ich opiekunowie zostali wyróżnieni przez Radę Regionalną Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku nagrodami książkowymi oraz listami gratulacyjnymi .

     Relacja z tego wydarzenia była prezentowana w telewizji słupskiej promując myśl techniczną słupskiej młodzieży.

Wszystkie prace zostały wysłane do głównej Komisji działającej wspólnie przy Komitecie Naukowo -Technicznym FSNT-NOT Doskonalenia Kadr, Towarzystwem Kultury Technicznej, Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej.

więcej informacji

Komunikat

02.04.2019
Zarząd RR FSNT NOT w Słupsku zaprasza do opracowania artykułu i wygłoszenia referatu na Konferencji nt.:„INNOWACJE W KONSTRUKCJI SAMOCHODÓW A OCHRONA ŚRODOWISKA”
Konferencja odbędzie się w Słupsku w dniu 31 maja 2019r.
 
z poważaniem
Tadeusz Bruzda
Prezes RR FSNT NOT w Słupsku
W załączeniu:
więcej informacji

Rusza XII edycja Konkursu Młody Innowator pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej

09.10.2018

Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Doskonalenia Kadr, po raz 12-ty wspólnie z Towarzystwem Kultury Technicznej i Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów organizuje pod hasłem Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie, Ogólnopolski Konkurs „Młody Innowator”.

Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Doskonalenia Kadr, po raz 12-ty wspólnie z Towarzystwem Kultury Technicznej i Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów organizuje pod hasłem Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie Ogólnopolski Konkurs „Młody Innowator”.
Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Konkurs  adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII), gimnazjalnych (kl. IIII) i ponadgimnazjalnych (liceów i techników). Jego istota polega na jego powszechności, na odstąpieniu od elitarności, jaką zawierają formuły innych konkursów. Jego celem jest wykorzystanie i pobudzanie twórczych zdolności dzieci i młodzieży. I etap jest organizowany w szkole, a o jego przebiegu decydują nauczyciele, samorząd uczniowski i  rodzice. Tematem zgłoszonego do konkursu pomysłu może być dowolne rozwiązanie, polegające na udoskonaleniu istniejącego lub opracowanie projektu nowego, mającego cechy oryginalności. Zaleca się, aby rozwiązanie było jak najprostsze.

Efekty poprzednich edycji Konkursu dowodzą, że warto kontynuować jego rozwijanie. Młodzież wykazuje się dużymi zdolnościami, a wykonane projekty zaskoczyły wielu pasjonatów techniki i były impulsem do nowych rozwiązań. W sukcesach uczniów należy podkreślić rolę pasjonatów - nauczycieli, promotorów zgłaszanych projektów, dzięki których zaangażowaniu konkurs ciągle się rozwija.

Konkurs zakłada działania zespołowe, uczy wspólnie realizować zadania, a tym samym organizacji i odpowiedzialności. Jednoczy dzieci wokół wspólnego celu. Wielu dotychczasowych uczestników wykazało się techniczną wyobraźnią, a nagrodzone i wyróżnione prace odznaczały się oryginalnością.

X i XI gala finałowa konkursu odbyła się w  Ministerstwa Edukacji Narodowej, które doceniając nasz konkurs zaprosiło do laureatów do swojej siedziby.

Na uroczysty finał zapraszani są autorzy najciekawszych prac wraz ze swymi opiekunami.  Nauczycielom prowadzącym najlepsze prace w każdej kategorii są wręczane dyplomy i nagrody rzeczowe fundowane przez sponsorów. Prace laureatów są staraniem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów prezentowane podczas międzynarodowej wystawy „IWIS” organizowanej w Warszawie oraz na światowych wystawach wynalazków. 

W załączeniu:

Informacji w sprawie konkursu udzielają: 

Anna Kowalska   22 336 12 7   anna.kowalska@not.org.pl
Krystyna Popiel   59 8422538   krystyna.popiel@onet.eu
Zapraszamy do udziału.

Szczegóły informacji o Konkursie znajduje się pod adresem: http://enot.pl/olimpiady/item/1285-rusza-xii-edycja-konkursu-mlody-innowator-pod-patronatem-ministra-edukacji-narodowej

więcej informacji

Jubileusz 50-lecia Rady Regionalnej FSNT NOT w Słupsku

27.09.2018

W dniu 14 września 2018 r. odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia Rady Regionalnej FSNT NOT. Honorowym Patronatem jubileusz objęli: Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń i Starosta Powiatu Słupskiego Zdzisław Kołodziejski.

W jubileuszowej uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, wśród nich Prezes ZG FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny, Starosta Powiatu Słupskiego Zdzisław Kołodziejski, Prezes Rady Pomorskiej FSNT NOT Bożena Kawalec-Pietrenko, Przewodnicząca Rady Miasta Słupska Beata Chrzanowska oraz Przedstawiciel Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji Jan Suski.

Uroczystości poprowadził Prezes RR FSNT NOT w Słupsku Tadeusz Bruzda. Za szczególne zasługi i osiągnięcia w pracy w stowarzyszeniach naukowo-technicznych oraz w Radzie Regionalnej, najwyższe odznaczenia FSNT NOT – Diamentowe Odznaki Honorowe NOT otrzymali: Kazimiera Rennert (SITSpoż), Krystyna Popiel (SITR) oraz Władysław Baryło (SEP). Złotą Honorową Odznaką NOT odznaczony został Mirosław Bulera (PZITB), a Srebrnymi Honorowymi Odznakami NOT Olga Dudek (SGP), Piotr Gaweł (SEP) i Stefan Bajer (SGP). Tytuł Zasłużonego Seniora NOT otrzymał Stanisław Pawlak (SITWM). Wpisem do księgi zasłużonych dla FSNT NOT w Słupsku zostali wyróżnieni: Zdzisław Kołodziejski (SITR), Bolesław Giczewski (SITR), Jan Ryszard Kurylczyk (SEP), Marian Rudziecki (SEP) oraz Lech Wojtecki (SIMP).

W części seminaryjnej wystąpiła Prezes ZG FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny z referatem nt. „Rola stowarzyszeń naukowo-technicznych w budowie państwowości” następnie dr Jan Suski z SIiTP Francja wygłosił referat „Opomiarowanie mediów w budynkach inteligentnych”.

Krótki rys historyczny słupskiej jednostki NOT przedstawił Prezes RR FSNT NOT w Słupsku Tadeusz Bruzda, o członkach działających w NOT i prasujących w biurze NOT wspominała Kazimiera Rennert. W programie artystycznym jubileuszu wystąpili: Chór Młodzieżowy „KANTELE” z LO nr 1 w Słupsku i z recitalem inż. Anna Poźlewicz z Wilna.

Uroczystość zakończyła kolacja integrująca słupskie środowisko techniczne, przyjaciół NOT i gości.

                

                

                

więcej informacji

Wilno - Troki 2018

11.07.2018

więcej informacji

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2018

19.06.2018

więcej informacji

XXI SŁUPSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

19.06.2018

więcej informacji

Zaproszenie na obchody 50-lecia NOT

06.04.2018

Z okazji obchodów Jubileuszu 50-lecia NOT w Słupsku
Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej wraz z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku organizują Konferencję Inauguracyjną, adresowaną do szkół Regionu Słupskiego.

Konferencja odbędzie się  11 kwietnia 2018 r. o godzinach 1300
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku, przy
ul. Szczecińskiej 60.

Szczegółu w załączeniu.

więcej informacji

XIX Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych

05.04.2018

ZAPROSZENIE

 

Rada Regionalna FSNT NOT w Słupsku wraz ze Starostą Słupskim, Krajową Radą Zarządców Dróg Powiatowych oraz Powiatowym Zarządem Dróg Powiatowych w Słupsku mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w XIX Ogólnopolskim Kongresie Dróg Powiatowych.

Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia będzie "Bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach powiatowych". Obrady zostały podzielone na pięć bloków tematycznych.

Jeden z nich poświęcony został zagadnieniom prawnym. Nie zabraknie omówienia bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem inspekcji oraz audytu BRD. Przedstswione zostabną również nowe technologie robót w zakresie inwestycyjnym oraz utrzymaniowym.

Szkolenie odbędzie się w dniach 22-25.05.2018r. w hotelu "Dolina Charlotty" Strzelinko 14, 76-200 Słupsk.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 10.04.2018r.

 

załączniki:

formularz zgłoszenia (.pdf)

formularz zgłoszenia (.doc)

program kongresu

więcej informacji

100-lecie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji

22.11.2017

Krystyna Popiel- Wiceprezes Rady Regionalnej FSNT NOT, uczestniczyła w obchodach jubileuszu 100-lecia powstania Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji (SITPF), objętym honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP Stanisława Karczewskiego  i Ambasadora RP we Francji Tomasza Młynarskiego, które odbyły się w dniach 13-15 października 2017 r. w Paryżu. 

więcej informacji
© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku