Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

Nekrolog

10.01.2020

W dniu wczorajszym odeszła od nas Koleżanka Teresa Boratyńska Targowska, długoletni członek Rady Regionalnej FSNT NOT w Słupsku. Wybitny inżynier chemik i racjonalizator po Politechnice Słowackiej w Bratysławie. Szczególnie zasłużona dla przemysłu garbarskiego w regionie słupskim. Wspaniała, ciepła i koleżeńska osoba. Będzie nam jej bardzo brakowało.                       

Pogrzeb odbędzie się 13.01.2020r. o godz.14.00 na Starym Cmentarzu w Słupsku.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych  Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku.

więcej informacji

"Czyste powietrze" Pompy ciepła - prezentacja kol.Włodzimierza Matusiaka

09.12.2019

więcej informacji

"Polska na przełomie dziejów" wykład inż. Jana Ryszarda Kurylczyka

09.12.2019

więcej informacji

RR FSNT NOT w Słupsku

18.11.2019

W dniu 14 listopada 2019r. odbyło się zebranie Rady Regionalnej FSNT NOT w Słupsku, na którym:

- Przyjęte zostało prowizorium budżetowe na rok  2020.

- Podjęto uchwałę o nadanie tytułu „Honorowy Prezes RR FSNT NOT w Słupsku” dla koleżanki Kazimiery Rennert.

- Przedstawiono prezentację „Produkt z rejonu słupskiego na rynkach światowych”

- Złożono sprawozdanie i  pokazano slajdy z wyjazdu do Wilna.

 

 

więcej informacji

Słupski Tydzień Przedsiębiorczości

13.11.2019

więcej informacji

NEKROLOG

28.10.2019

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 października 2019 roku odszedł z naszego grona nasz Kolega i Przyjaciel

Śp. mgr inż. Jan Wiesław Matysek

Wieloletni członek NOT w Słupsku, Prezes Rady w latach 1979-1985; Prezes Honorowy RR FSNT NOT w Słupsku od 1985 roku. Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Dyrektor WPEC Słupsk od 1976 do 1991. Nauczyciel zawodu w Technikum Elektrycznym w Słupsku i Technikum Mechanicznym w Słupsku.

Kolegę Wiesława będziemy wspominać jako dobrego przyjaciela i niezwykłego człowieka. Pozostawił po sobie wiele dobrych działań i wysokie uznanie za wkład w pracę dla naszego środowiska.

Pozostaje na długo w naszej pamięci.

Pogrzeb odbędzie się w środę, 30 października 2019r. o godz. 13.40 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha 4 w Słupsku.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych  Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku.

więcej informacji

Wilno - Troki 2019

05.07.2019

więcej informacji

IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich i XXVI Kongres Techników Polskich

23.06.2019

W dniach 13-15 czerwca br. odbył się na AGH w Krakowie IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich i XXVI Kongres Techników Polskich. Hasłem przewodnim krakowskich obrad był „Inżynier Przyszłości”. RR FSNT NOT w Słupsku reprezentowali kol. Krystyna Popiel i kol. Tadeusz Bruzda. Uczestniczyli w sesjach plenarnych i tematycznych. W Zjeździe uczestniczyli polonijni inżynierowie z Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, Austrii, Litwy, Grecji, Szwajcarii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii.

Nawiązano kontakty i przeprowadzono kilka rozmów, podczas których wymieniono doświadczenia i nawiązano współpracę stowarzyszeniową.

 

więcej informacji

„Młody Innowator” w słupskich szkołach 2019

27.06.2019

W dniu 3 czerwca 2019r. w Warszawie uroczyście podsumowano XII edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Młody Innowator”, który jest organizowany przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Towarzystwo Kultury Technicznej pod hasłem „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie”. Celem konkursu jest inspirowanie młodych Polaków do innowacyjnego myślenia w życiu i przyszłej pracy zawodowej. Jury Konkursu, działające pod przewodnictwem prezes FSNT-NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny, przyznało tytuły laureatów.

Zdobywcami I Miejsca w Polsce, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, został zespół z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku w składzie: Błażej Smorawski i Kacper Ostrowski za pracę pt. „Urządzenie tłumiące dźwięki, drażniące mizofoników, przy użyciu algorytmów wykorzystujących uczenie maszynowe”.  Opiekunem zespołu jest Krzysztof Kaluga.

Nasz zespół zdobył również NAGRODĘ SPECJALNĄ przyznaną przez Jerzego Kwiecińskiego- Ministra Inwestycji i Rozwoju, który osobiście wręczył ją uczniom.

Uroczystości towarzyszyła wystawa prac nagrodzonych w XII edycji Konkursu Młody Innowator. Prof. nadz. dr hab. inż. Michał Szota wręczył naszym laureatom dyplomy, nagrody rzeczowe oraz zaproszenie na Międzynarodową Wystawę Wynalazków (IWIS 2019- International Warsaw Invention Show), która będzie zorganizowana w październiku jako trzydniowe wydarzenie.

Warto dodać, że nasi uczniowie pod kierunkiem Marka Nędzusiaka zajęli I miejsce w Polsce w OLIMPIADZIE INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI w kategorii: USPRAWNIENIA SOFTWAROWO – TECHNICZNE.

 

Krótka historia

Jak co roku Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku przy wsparciu Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku promowała Ogólnopolski Konkurs „Młody Innowator”, który tradycyjnie realizowany był pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej tym razem była to już XII edycja.

Głównym organizatorem był Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Doskonalenia Kadr wspólnie z Towarzystwem Kultury Technicznej i Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Tegoroczny konkurs realizowany był pod hasłem „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie”.

    Konkurs  adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (liceów i techników). Jego istota polega na powszechności, na odstąpieniu od elitarności, jaką zawierają formuły innych konkursów. Jego celem jest wykorzystanie i pobudzanie twórczych zdolności dzieci i młodzieży.

   I etap był organizowany w szkołach, a o jego przebiegu decydowali nauczyciele, samorząd uczniowski i  rodzice. Tematem zgłoszonego do konkursu pomysłu były dowolne rozwiązania, polegające na udoskonaleniu istniejącego lub opracowanie projektu nowego, mającego cechy oryginalności. Rozwiązanie powinno być jak najprostsze.

   Efekty poprzednich edycji Konkursu dowodzą, że warto kontynuować jego rozwijanie. Młodzież wykazuje się dużymi zdolnościami, a wykonane projekty zaskoczyły wielu pasjonatów techniki i były impulsem do nowych rozwiązań. W sukcesach uczniów należy podkreślić rolę pasjonatów - nauczycieli, promotorów zgłaszanych projektów, dzięki których zaangażowaniu konkurs ciągle się rozwija.

    W Słupsku od dawna są to nauczyciele fizyki państwo Grażyna i Jarosław Linder aktualnie pracujący w Społecznym Liceum im „Zjednoczonej Europy” i w Zespole Szkół Informatycznych.

    W bieżącym roku inspiratorami i opiekunami prac swoich uczniów byli także Krzysztof Kaluga z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza i Milena Ginko z Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku. Konkurs zakładał działania zespołowe, uczył wspólnie realizować zadania, a tym samym organizacji i odpowiedzialności. Jednoczy on dzieci i młodzież wokół wspólnego celu. Wielu dotychczasowych uczestników wykazało się techniczną wyobraźnią, a nagrodzone i wyróżnione prace w ubiegłych latach odznaczały się oryginalnością.

   W roku bieżącym do konkursu przystąpiła młodzież z czterech słupskich szkół, które oceniane były przez komisję w skład, której wchodzili: z ramienia Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku dr Anna Kreft metodyk-konsultant ds. wspomagania nauczyciel w zakresie pracy z uczniem zdolnym, diagnozy edukacyjnej oraz edukacji przyrodniczej, Joanna Pawlak- Jęczewska metodyk-konsultant ds. wspomagania nauczycieli przedmiotów zawodowych, z ramienia NOT wiceprezes Krystyna Popiel i Jan Perz nauczyciel zawodu Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

Po przeprowadzeniu wstępnej oceny prace te prezentowane były przed gremium fachowców podczas posiedzenia Rady Regionalnej NOT.

    W bieżącym roku zgłoszono następujące prace:

1.”Urządzenie tłumiące dźwięki drażniące dla mizofoników przy użyciu algorytmów wykorzystujących uczenie maszynowe” autorstwa Błażeja Smorawskiego i Kacpra Ostrowskiego z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza

2.”Mini fabryka” autorstwa Przemysława Supiety, Marcina Stolarczyka, Dominika Marquartz i Piotra Szostek z kl. IIcT z  Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych.

3.”Plecak zwiększający bezpieczeństwo” autorstwa Krzysztofa Rogińskiego, Marcina Szyszko i Kordiana Mętlewicz z Zespołu Szkół Informatycznych.

4.”Szybowiec jako sposób na ekologiczny i szybki transport w dobie zakupów i dostaw Internetowych” autorstwa Pawła Michońskiego i Pawła Szczepańskiego z I kl I Społecznego Liceum im „Zjednoczonej Europy”.

 

Autorzy prac oraz ich opiekunowie zostali wyróżnieni przez Radę Regionalną Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku nagrodami książkowymi oraz listami gratulacyjnymi.

    Relacja z tego wydarzenia była prezentowana w telewizji słupskiej promując myśl techniczną słupskiej młodzieży.

    XII gala finałowa konkursu odbyła się 3 czerwca w  Warszawskim Domu Technika NOT. Na uroczysty finał zapraszani są autorzy najciekawszych prac wraz ze swymi opiekunami.  Nauczycielom prowadzącym najlepsze prace w każdej kategorii są wręczane dyplomy i nagrody rzeczowe fundowane przez sponsorów. Prace laureatów są staraniem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów prezentowane podczas międzynarodowej wystawy „IWIS” organizowanej w Warszawie oraz na światowych wystawach wynalazków.

    Rok 2019 jest dla nas bardzo szczęśliwy!

Jury XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł Młodego Innowatora 2018/2019 przyznało I miejsce w kategorii Liceum uczniom: Błażejowi Smorawskiemu i Kacprowi Ostrowskiemu z kl. III Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku za projekt „Urządzenie Tłumiące dźwięki drażniące dla mizofoników, przy użyciu algorytmów wykorzystujących uczenie maszynowe” przygotowany pod kierunkiem mgr. Krzysztofa Kalugi. Nasi uczniowie zostali wyróżnieni także nagrodą Ministra Inwestycji i Rozwoju. Nagrodę, wręczał sam minister Jerzy Kwieciński. Cieszymy się bardzo, że praca naszych uczniów została tak wysoko oceniona zajęła pierwsze miejsce. Osiągnęliśmy sukces kolejny raz w historii tego konkursu.

Krystyna Popiel NOT Słupsk

Zdjęcia Edward Kasierski  NOT Słupsk

więcej informacji

XXII SŁUPSKA KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA pt. „INNOWACJE W KONSTRUKCJI SAMOCHODÓW A OCHRONA ŚRODOWISKA”

23.06.2019

W dniu 31 maja 2019 roku Domu Technika NOT w Słupsku odbyła się po raz XXII Słupska Konferencja Naukowo - Techniczna pod tytułem „Innowacje w konstrukcji samochodów a ochrona środowiska”. Organizatorem konferencji tradycyjnie była Rada Regionalna FSNT-NOT w Słupsku. Konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Słupska Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej, oraz Starosty Słupskiego Pawła Lisowskiego.Patronat naukowy nad tegoroczną konferencją przyjął: Rektor Politechniki Koszalińskiej prof. dr hab. inż. Tadeuszem Bohdal.Oprawę naukową konferencji sprawował prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka z Politechniki Koszalińskiej.

              Podczas konferencji wygłoszono referaty, których autorami byli pracownicy naukowo-dydaktyczni z Politechniki Koszalińskiej, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i  Politechniki Gdańskiej.Konferencja Słupska odgrywa ważną rolę w środowisku naukowym związanym z zagadnieniami motoryzacji i ochrony środowiska.

więcej informacji
© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku