Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

AKTYWNI BEZ WZGLĘDU NA WSZYSTKO

13.06.2022

więcej informacji

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji Okrągłego Stołu 2022

11.05.2022

XXIII Konferencja Okrągłego Stołu „Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego”
pod tegorocznym hasłem wiodącym:
„Technologie cyfrowe dla osób starszych i zdrowego starzenia się”
17 maja 2022 roku (wtorek), godz. 10:00

Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej z większością uczestników na platformie internetowej  i możliwością dołączenia ograniczonej liczby uczestników w „studio” zorganizowanym w Biurze SEP w Warszawie. Planowane jest wykorzystanie platformy telekonferencyjnej Zoom – wersja seminaryjna z opcją dołączenia do spotkania do maks. 500 uczestników. Obrady KOS będą transmitowane na żywo na stronie SEP i na Facebooku na platformie YouTube i innych dostępnych platformach multimedialnych. Przewidywana jest rejestracja Konferencji i jej udostępnienie również w trybie off-line na stronie sep.com.pl

więcej informacji

Życzenia Wielkanocne 2022

15.04.2022

więcej informacji

Spotkanie Komisji Kwalifikacyjnej

14.04.2022

W dniu 18.03.2022r w podziemiach Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku odbyło się spotkanie komisji kwalifikacyjnej nr 008 przy RR FSNT NOT w Słupsku podsumowujące działalność w roku 2021. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Przewodniczącego Komisji Kol. Piotra Gaweł. Przewodniczący podziękował członkom komisji za zaangażowanie w jej pracę i dobrą współpracę z poszczególnymi członkami komisji. Specjalne podziękowania otrzymała Sekretarz komisji Koleżanka Teresa Staniuk za ogromy wkład pracy w funkcjonowanie biura Komisji Kwalifikacyjnej. Przewodniczący podkreślił, że prowadzona przez Koleżankę Teresę Staniuk efektywna organizacja pracy, systematyczność, dokładność i porządek w biurze były dostrzegane również na zewnątrz przez naszych klientów. Uczestnicy spotkania w ożywionej dyskusji aktywnie dzielili się swoimi doświadczeniami i uwagami oraz wskazywali możliwości podniesienia standardów i jakości świadczonych przez nas szkoleń.

Uczestnicy spotkania jednogłośnie opowiedzieli się za organizacją kolejnych spotkań komisji, również w ciągu roku.

więcej informacji

Solidarni z Ukrainą

25.03.2022

więcej informacji

Oświadczenie ZG FSNT-NOT

10.03.2022

więcej informacji

Młody Innowator 2021/2022

17.01.2022

                                                                                        XV edycja Konkursu Młody Innowator


Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, po raz 15-ty wspólnie z Towarzystwem Kultury i Historii Techniki oraz  Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów organizuje pod hasłem "Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie", Ogólnopolski Konkurs „Młody Innowator”.
Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Konkurs  adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII), ponadpodstawowych (liceów i techników). Jego celem jest wykorzystanie i pobudzanie twórczych zdolności dzieci i młodzieży. Tematem zgłoszonego do konkursu pomysłu może być dowolne rozwiązanie, polegające na udoskonaleniu istniejącego lub opracowanie projektu nowego, mającego cechy oryginalności.

Efekty poprzednich edycji Konkursu dowodzą, że warto kontynuować jego rozwijanie. Młodzież wykazuje się dużymi zdolnościami. W sukcesach uczniów należy podkreślić rolę pasjonatów - nauczycieli, promotorów zgłaszanych projektów, dzięki których zaangażowaniu konkurs ciągle się rozwija. Konkurs zakłada działania zespołowe, uczy wspólnie realizować zadania, a tym samym organizacji i odpowiedzialności. Jednoczy dzieci wokół wspólnego celu. Wielu dotychczasowych uczestników wykazało się techniczną wyobraźnią, a nagrodzone i wyróżnione prace odznaczały się oryginalnością.

Na uroczysty finał zapraszani są autorzy najciekawszych prac wraz ze swymi opiekunami.  Nauczycielom prowadzącym najlepsze prace w każdej kategorii są wręczane dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Prace laureatów są staraniem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów prezentowane podczas międzynarodowej wystawy wynalazków „IWIS”.
W załączeniu:
 Plakat informacyjny
 Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym

Szczegółowe informacje na temat konkursu w linkach poniżej:

1.Informacja o konkursie dla szkół 2021-2022.pdf

2.Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym.pdf

W  ZG NOT w Warszawie  informacji w sprawie konkursu udziela:
Anna Kowalska   785 870 469   anna.kowalska@not.org.pl

W  RR FSNT NOT w Słupsku   informacji w sprawie konkursu udziela:
Krystyna Popiel   503 100 014   krystyna.popiel@onet.eu

więcej informacji

Wesołych świąt

23.12.2021

więcej informacji

Podsumowanie 2021 roku

23.12.2021

Miesiąc grudzień, miesiącem podsumowań i rozliczeń także dla  Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku. Kończy się realizacja czterech projektów  finansowanych przez miasto Słupsk, Powiat Słupski i Województwo Pomorskie.

     Dzięki  wsparciu miasta Słupsk zrealizowano projekt „ Znowu Razem” mają, którego zadaniem  był powrót do normalności po izolacji pandemicznej. Zorganizowano wspólne spacery  po ciekawych miejscach Słupska, konkurs fotograficzny „Moje piękne miasto Słupsk”, spotkania z ciekawymi ludźmi;  podróżniczką i pisarką Elżbietą Wisławską oraz Janem Ryszardem Kurylczykiem pasjonatem historii, Zaduszki NOT-owskie, wystawę i prezentację filmu  poświęconego Festiwalowi Pianistyki Polskiej  oraz rozgrywki brydżowe indywidualne i drużynowe  o Puchar Prezesa NOT. Projekt kończą cztery optymistyczne spotkania świąteczne ze wspólnym kolędowaniem dla seniorów NOT, Stowarzyszenia „Alternatywa”, pensjonariuszy DDPS „Bezpieczna Przystań” i mieszkańców domu przy ul. Grzybowej z udziałem piosenkarek  z Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy.

     We wrześniu   Klub Seniora NOT podjął się realizacji Słupskich Dni Seniora  w ramach projektu „Aktywny Senior - czas na świętowanie” finansowanego przez Miasto Słupsk. Tym działaniem objęto seniorów z całego miasta. W jego ramach odbyła się wystawa miniatur budynków i budowli świata autorstwa Mirosława Śmigielskiego z prelekcją znanej słupskiej architekt Elżbiety Szalewskiej, wycieczka do Ustki dla seniorów, koncert piosenkarki Anny Poźlewicz i jej uczennic, zwiedzanie  muzeum, udział w spotkaniu autorskim w Teatrze Nowym. W ramach tego projektu wydano  dwa albumy: ”Miniatury budynków i budowli świata” oraz ”Moje piękne miasto Słupsk”.

Zrealizowano także projekt „Ciekawe zainteresowania - ciekawe życie” finansowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego dla mieszkańców Słupska i Lęborka. Zorganizowano spotkania z Danutą Sroką autorką książkii wystawy związanej z losami osiedleńców na naszym terenie, obchody Święta Kolejarza i Święta Niepodległości, którym towarzyszył koncert Anny Poźlewicz i jej uczennicy Oliwii Lewińskiej, konkurs sudoku, turniej „Brydżysta NOT-u lato 2021” oraz wycieczkę pn.„Polska Morska Niepodległa” podczas, której zwiedzono Uniwersytet  Morski, elektrownię szczytowo-pompową k /Żarnowca, przylądek Rozewie, miejsca upamiętniające Zaślubiny z Morzem  i  gen. Hallera oraz Piaśnicę  największe, po KL Stutthof, miejsce kaźni ludności polskiej na Pomorzu w okresie II wojny światowej, która nazywana jest także „Pomorskim Katyniem” lub „Kaszubską Golgotą” oraz inne nadmorskie miejsca historyczne.

Przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego Słupsk zrealizowano projekt              pn.„Popularyzacja materialnej historii kolei”  dla młodzieży  z Zespołu Szkół Agrotechnicznych oraz  dzieci szkół podstawowych i przedszkoli w Ustce, Głobinie, Kobylnicy, Damnicy i Główczycach.

Podczas tych spotkań założyciele Słupskiej Izby Historii Kolei Edward Kasierski i Ryszard Nikitiuk prezentowali historyczne eksponaty, opowiadali o historii i osiągnieciach techniki kolejowej, pokazywali prezentacje i filmy przybliżające te zagadnienia  oraz zasady bezpiecznego zachowania w pobliżu dróg kolejowych. Spotkania te zostały przyjęte z  dużym zainteresowaniem przez dzieci i młodzież uczestniczących w tych spotkaniach.

    Poza realizacją wymienionych zadań publicznych  przeprowadziliśmy  dwa konkursy dla młodzieży „Młody Innowator” i konkurs na grę planszową  „Inżynierowie dla Niepodległej”. W pierwszym konkursie wzięli udział uczniowie słupskich szkół: II LO im. Bolesława Krzywoustego, Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych, Zespołu Szkół Elektryk, I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego  STO. Prace uczniów zostały bardzo wysoko ocenione a na etapie ogólnokrajowym praca pn.:„Bezpieczna jazda” otrzymała III miejsce a praca „Automatyczny system gaśniczy w samochodach osobowych” otrzymała wyróżnienie. W drugim konkursie wzięli udział uczniowie dwóch szkół: II LO im Adama Mickiewicza i Zespołu Szkół Elektryk. Obydwie prace zakwalifikowały się do drugiego etapu a w tej chwili oczekujemy na jego rozstrzygnięcie.

    Członkowie Zarządu RR FSNT NOT uczestniczyli w 5 internetowych  konferencjach  organizowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji   i Europejską Federację Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo Technicznych. Wszystkie tematy były bardzo interesujące a spotkanie z   przedstawicielami  myśli technicznej  z całego świata  robiło na nas wielkie wrażenie.     

     Jak widać  pomimo ciągle trwającej pandemii rok był obfity w działania, które na przekór obawom odbyły się bez większych problemów. Teraz tylko pozostały rozliczenia projektów  i optymistyczne wejście w nowy 2022 rok.

więcej informacji

Rozgrywki brydżowe o Puchar Prezesa NOT - Słupsk 2021

21.12.2021

W ramach realizacji zadania publicznego „Znowu Razem” finansowanego przez miasto Słupsk odbyły się brydżowe rozgrywki indywidualne i drużynowe o puchar Prezesa NOT.

W rozgrywkach indywidualnych zwycięzcami zostali:

1. Maria Tomczewska        – I miejsce

2. Wojciech Lewandowski  – II miejsce

3. Marek Parol                  – III Miejsce

Drużynowe Mistrzostwa 2020/2021 wygrał zespół Sławno w składzie:

Wiesław Mączkowski, Ryszard Leśniewski, Mirosław Kopowski, Bogusław Dyk, Radosław Kmiecik, Grzegorz Zborowski

Podsumowanie rozgrywek i uroczyste wręczenie pucharów odbyło się w Klubie Technika NOT w dniu 20.XII.2021r.

więcej informacji
© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku