Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

Konkurs na opracowanie edukacyjnej gry planszowej

14.07.2021

Nowy projekt pt.„Inżynierowie dla Niepodległej Polski”, jest adresowany do młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce. Chcemy nim wzbogacić stan wiedzy młodych ludzi o historii i dorobku polskich inżynierów i wynalazców. Częścią projektu jest ogólnokrajowy konkurs na opracowanie edukacyjnej gry planszowej przez uczniów starszych klas podstawówek oraz uczniów techników, liceów oraz szkół branżowych 1-go stopnia. Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży osiągnięciami polskich wybitnych wynalazców i twórców techniki, działających w kraju i zagranicą. Konkurs rozpocznie się z początkiem roku szkolnego 2021/22.

Konkursowi przyświeca szczytny cel, jakim jest przybliżenie młodemu pokoleniu niebywałego dorobku przedstawicieli naszego środowiska, którzy w znacznym stopniu przyczynili się do rozwoju nauki oraz techniki w Polsce i na świecie, zaowocuje to docenieniem przez młodzież wartości, jakie mogą im przynieść nauki ścisłe i techniczne. Być może wpłynie to również na ich wybór zawodu inżyniera jako ścieżki ciekawej i satysfakcjonującej kariery zawodowej, a w rezultacie zasilą oni szeregi naszych stowarzyszeń. Szczegółowych informacji o konkursie udziela p. Jagna Piwowarska (e-mail: jagna.piwowarska@not.org.pl, tel.: 22 250 22 12).Dodatkowy kontakt RR FSNT NOT w Słupsku-biuro@not.slupsk.pl ,Krystyna Popiel  tel.503 100014

więcej informacji

Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Kierunek – innowacja”

14.07.2021

Zachęcamy nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Kierunek – innowacja”. Przedsięwzięcie organizuje Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2019/2020 lub realizowanej w obecnym roku szkolnym 2020/2021. Na zgłoszenia czekamy do 30 lipca 2021 r.

Informacje o konkursie

Konkurs „Kierunek – innowacja” jest skierowany do nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Jego celem jest promocja i wspieranie działalności innowacyjnej szkół.

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2019/2020 lub realizowanej w obecnym roku szkolnym 2020/2021. Opis powinien być przygotowany przez jedną osobę. Może on jednak obejmować działalność realizowaną przez grupę nauczycieli. Zadanie konkursowe powinno zostać opracowane za pomocą edytora dostępnego na koncie nauczyciela na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej www.zpe.gov.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych mija 30 lipca 2021 r. Nauczyciel przesyła link do opisu na adres mailowy podany na stronie internetowej właściwego kuratorium oświaty.

Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela Departament Programów Nauczania i Podręczników: mail: sekretariat.dpnp@mein.gov.pl, tel. 22 34 74 792.

Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń  Naukowo technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej  w Słupsku zachęca wszystkich nauczycieli z naszego regionu do udziału w konkursie!

Materiały dostępne są na stronach rządowych:

www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konkurs-dla-nauczycieli-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-kierunek--innowacja

więcej informacji

Wybory 2021

14.07.2021

W dniu 17 czerwca 2021r. w Domu Technika NOT w Słupsku, odbyło się Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Rady Regionalnej FSNT NOT w Słupsku. Zaproszonych gości i uczestników zebrania powitał dotychczasowy Prezes Tadeusz Bruzda.
Następnie wybrano Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. W wyniku  głosowania Przewodniczącym Zebrania został Janusz Miklaszewski. Po przedstawieniu i przyjęciu ramowego regulaminu i porządku obrad powołano Komisję Mandatową i Komisję Wniosków i Uchwał. Sprawozdanie z działalności Zarządu Rady Regionalnej FSNT NOT w Słupsku za okres kadencji lat 2017 - 2021 przedstawił Prezes Zarządu  Tadeusz Bruzda. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawiła jej Przewodnicząca Kazimiera Rennert. Po przedstawieniu sprawozdań, przystąpiono  do dyskusji nad ww. dokumentami. Kolejnym punktem zebrania było zajęcie stanowiska przez Radę w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Rady, które w wyniku głosowania udzielono jednogłośnie.

W drugiej części Zebrania po przedstawieniu zasad przystąpiono do wyborów władz statutowych Rady Regionalnej  FSNT - NOT w Słupsku. W wyniku wyborów na Prezesa Zarządu Rady wybrano kol. Tadeusza Bruzdę z PZITS, na wiceprezesów kol. Krystynę Popiel z SRzM, kol. Piotra Gawła z SEP oraz Stanisława Wabia z SWP, sekretarzem wybrano Mariusza Ożarka z SITK.

Po złożeniu gratulacji nowo wybranym władzom przez Przewodniczącego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego głos zabrał nowo wybrany Prezes Zarządu Tadeusz Bruzda. Przedstawił m.in. projekt działania Zarządu Rady na najbliższe lata.

Ostatnim punktem Zebrania było odczytanie i przyjęcie uchwały z Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Rady, po czym zakończono obrady i udano się na mały poczęstunek.

więcej informacji

Relacja z wyboru najlepszych prac - etap okręgowy w Słupsku w ramach XIV edycji konkursu "Młody Innowator 2020/2021

14.07.2021

Uczniowie szkół ponadpodstawowych w Słupsku jak co roku zgłosili swoje prace do tego konkursu. Komisja Konkursowa Rady Regionalnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej  w Słupsku i Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego- Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku oceniła je pod względem pomysłowości, oryginalności rozwiązania, przydatności, wpływu na poprawę warunków bezpieczeństwa, dostępności i wykorzystanych materiałów, estetyki wykonania, przygotowanej dokumentacji i projektu oraz pracy w zespole i zakwalifikowała do III ETAPU.

Wytypowano następujące prace w kategorii Szkoły Ponadgimnazjalne:

1. AUTOCART

 Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku

          Nauczyciel nadzorujący: mgr inż. Milena Ginko

          Autorzy: Igor Bondaryk, Alan Ludwig, Piotr Wykowski, Wojciech Prądzyński

2. BEZPIECZNA JAZDA

 I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku

          Nauczyciel nadzorujący: mgr Grażyna Linder

          Autorzy: Krzysztof Rogiński, Roksana Falkowska, Marcin Szyszko, Jędrzej Piwowarczuk

3. AUTOMATYCZNY SYSTEM GAŚNICZY W SAMOCHODACH OSOBOWYCH

         I Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego   

         nauczyciel nadzorujący: mgr Grażyna Linder

         Autorzy : Paweł Michoński, Paweł Szczepański, Oskar Aleksandrowicz

Podczas III etapu prace zostały ocenione przez komisję w skład której wchodzili przedstawiciele: Komitetu Naukowo-Technicznego Doskonalenia Kadr  FSNT-NOT, Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i  Racjonalizatorów, Towarzystwa Kultury i Historii Techniki.

LAUREATAMI XIV EDYCJI KONKURSU „MŁODY INNOWATOR 2020/21”  słupskich szkół  zostali i zajęli następujące miejsca:

III miejsce:

Krzysztof Rogiński-kl. III, Roksana Falkowska-kl.I III, Marcin Szyszko-kl II, Jędrzej Piwowarczuk -kl. II

z I LO im. Bolesława Krzywoustego, II LO im. Adama Mickiewicza oraz Zespołu Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich za projekt „BEZPIECZNA JAZDA”, przygotowany pod kierunkiem mgr. Grażyny Linder.

Wyróżnienie FSNT-NOT

Paweł Michoński-kl.III, Paweł Szczepański-kl.III, Oskar Aleksandrowicz- kl.III z I Społecznego LO im. „Zjednoczonej Europy” Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Słupsku za projekt ”AUTOMATYCZNY SYSTEM GAŚNICZY W POJAZDACH OSOBOWYCH”, przygotowany pod kierunkiem  mgr Grażyny Linder.

Jak co roku RR FSNT NOT w Słupsku zorganizowała uroczyste podsumowanie konkursu z udziałem jego uczestników, opiekunów prac, dyrektorów szkół, dyrektora ODN i przedstawiciela biura Europa Direct. Jan Ryszard Kurylczyk wygłosił okolicznościowy  wykład, który spotkał się z wielkim uznaniem.

 

 

więcej informacji

Wielkanoc 2021

01.04.2021

więcej informacji

Dzień Kobiet

08.03.2021

więcej informacji

XIV edycja konkursu "Młody Innowator 2020/2021"

04.02.2021

Informacji w sprawie konkursu udziela Krystyna Popiel tel. 503 100 014 e-mail: krystyna.popiel@onet.eu. Więcej przeczytacie na naszej stronie w zakładce http://www.not.slupsk.pl/mlody-innowator

więcej informacji

Życzenia Noworoczne

29.12.2020

więcej informacji

Turniej Brydżowy o Puchar Prezesa NOT w Słupsku

29.12.2020

W ramach realizacji projektu „Razem Raźniej” finansowanego przez Miasto Słupsk odbył się Turniej Brydżowy o Puchar Prezesa NOT w Słupsku. Pierwsze spotkanie odbyło się w październiku w Domu Technika NOT, niestety ze względu na pandemię nie można było się więcej spotykać. Podjęto decyzję o przeprowadzeniu  Turnieju  przez internet na platformie Bridge Base Online . W ten sposób rozegranych zostało jeszcze 5 turniejów par. Na zawodach obowiązywały przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego, Regulamin zawodów PZBS i inne właściwe regulaminy.

Jak widać poniżej Turniej spotkał się z dużym zainteresowaniem. Mamy nadzieje, że w przyszłym roku będziemy kontynuować współpracę z brydżystami w innych warunkach.

więcej informacji

Ostatnie pożegnanie

16.12.2020

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 15 grudnia 2020 roku w wieku 94 lat odszedł z naszego grona

Ś.P. FRANCISZEK KUBECZKA

Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich od roku 1969. W latach 1970 - 1978 członek Komisji Rewizyjnej SEP. W latach 1978 - 1983 Prezes Koła SEP. W latach 1981-1987 członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEP. Wieloletni Przewodniczący Sekcji Energetyki Przemysłowej. Przewodniczący Komisji Odznaczeń Oddziału Wojewódzkiego SEP. Członek Centralnego Kolegium Energetyki Przemysłowej przy Zarządzie Głównym SEP. Główny Energetyk Fabryki Maszyn Rolniczych „FAMAROL”, zasłużony dla miasta Słupska i woj. słupskiego.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dn. 19 grudnia br. w Słupsku na Starym cmentarzu przy ul.Kaszubskiej. Wystawienie w Kaplicy o godz. 8.40, wyprowadzenie do miejsca spoczynku o godz. 9.10. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

więcej informacji
© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku