Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

Solidarni z Ukrainą

25.03.2022

więcej informacji

Oświadczenie ZG FSNT-NOT

10.03.2022

więcej informacji

Młody Innowator 2021/2022

17.01.2022

                                                                                        XV edycja Konkursu Młody Innowator


Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, po raz 15-ty wspólnie z Towarzystwem Kultury i Historii Techniki oraz  Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów organizuje pod hasłem "Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie", Ogólnopolski Konkurs „Młody Innowator”.
Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Konkurs  adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII), ponadpodstawowych (liceów i techników). Jego celem jest wykorzystanie i pobudzanie twórczych zdolności dzieci i młodzieży. Tematem zgłoszonego do konkursu pomysłu może być dowolne rozwiązanie, polegające na udoskonaleniu istniejącego lub opracowanie projektu nowego, mającego cechy oryginalności.

Efekty poprzednich edycji Konkursu dowodzą, że warto kontynuować jego rozwijanie. Młodzież wykazuje się dużymi zdolnościami. W sukcesach uczniów należy podkreślić rolę pasjonatów - nauczycieli, promotorów zgłaszanych projektów, dzięki których zaangażowaniu konkurs ciągle się rozwija. Konkurs zakłada działania zespołowe, uczy wspólnie realizować zadania, a tym samym organizacji i odpowiedzialności. Jednoczy dzieci wokół wspólnego celu. Wielu dotychczasowych uczestników wykazało się techniczną wyobraźnią, a nagrodzone i wyróżnione prace odznaczały się oryginalnością.

Na uroczysty finał zapraszani są autorzy najciekawszych prac wraz ze swymi opiekunami.  Nauczycielom prowadzącym najlepsze prace w każdej kategorii są wręczane dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Prace laureatów są staraniem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów prezentowane podczas międzynarodowej wystawy wynalazków „IWIS”.
W załączeniu:
 Plakat informacyjny
 Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym

Szczegółowe informacje na temat konkursu w linkach poniżej:

1.Informacja o konkursie dla szkół 2021-2022.pdf

2.Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym.pdf

W  ZG NOT w Warszawie  informacji w sprawie konkursu udziela:
Anna Kowalska   785 870 469   anna.kowalska@not.org.pl

W  RR FSNT NOT w Słupsku   informacji w sprawie konkursu udziela:
Krystyna Popiel   503 100 014   krystyna.popiel@onet.eu

więcej informacji

Wesołych świąt

23.12.2021

więcej informacji

Podsumowanie 2021 roku

23.12.2021

Miesiąc grudzień, miesiącem podsumowań i rozliczeń także dla  Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku. Kończy się realizacja czterech projektów  finansowanych przez miasto Słupsk, Powiat Słupski i Województwo Pomorskie.

     Dzięki  wsparciu miasta Słupsk zrealizowano projekt „ Znowu Razem” mają, którego zadaniem  był powrót do normalności po izolacji pandemicznej. Zorganizowano wspólne spacery  po ciekawych miejscach Słupska, konkurs fotograficzny „Moje piękne miasto Słupsk”, spotkania z ciekawymi ludźmi;  podróżniczką i pisarką Elżbietą Wisławską oraz Janem Ryszardem Kurylczykiem pasjonatem historii, Zaduszki NOT-owskie, wystawę i prezentację filmu  poświęconego Festiwalowi Pianistyki Polskiej  oraz rozgrywki brydżowe indywidualne i drużynowe  o Puchar Prezesa NOT. Projekt kończą cztery optymistyczne spotkania świąteczne ze wspólnym kolędowaniem dla seniorów NOT, Stowarzyszenia „Alternatywa”, pensjonariuszy DDPS „Bezpieczna Przystań” i mieszkańców domu przy ul. Grzybowej z udziałem piosenkarek  z Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy.

     We wrześniu   Klub Seniora NOT podjął się realizacji Słupskich Dni Seniora  w ramach projektu „Aktywny Senior - czas na świętowanie” finansowanego przez Miasto Słupsk. Tym działaniem objęto seniorów z całego miasta. W jego ramach odbyła się wystawa miniatur budynków i budowli świata autorstwa Mirosława Śmigielskiego z prelekcją znanej słupskiej architekt Elżbiety Szalewskiej, wycieczka do Ustki dla seniorów, koncert piosenkarki Anny Poźlewicz i jej uczennic, zwiedzanie  muzeum, udział w spotkaniu autorskim w Teatrze Nowym. W ramach tego projektu wydano  dwa albumy: ”Miniatury budynków i budowli świata” oraz ”Moje piękne miasto Słupsk”.

Zrealizowano także projekt „Ciekawe zainteresowania - ciekawe życie” finansowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego dla mieszkańców Słupska i Lęborka. Zorganizowano spotkania z Danutą Sroką autorką książkii wystawy związanej z losami osiedleńców na naszym terenie, obchody Święta Kolejarza i Święta Niepodległości, którym towarzyszył koncert Anny Poźlewicz i jej uczennicy Oliwii Lewińskiej, konkurs sudoku, turniej „Brydżysta NOT-u lato 2021” oraz wycieczkę pn.„Polska Morska Niepodległa” podczas, której zwiedzono Uniwersytet  Morski, elektrownię szczytowo-pompową k /Żarnowca, przylądek Rozewie, miejsca upamiętniające Zaślubiny z Morzem  i  gen. Hallera oraz Piaśnicę  największe, po KL Stutthof, miejsce kaźni ludności polskiej na Pomorzu w okresie II wojny światowej, która nazywana jest także „Pomorskim Katyniem” lub „Kaszubską Golgotą” oraz inne nadmorskie miejsca historyczne.

Przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego Słupsk zrealizowano projekt              pn.„Popularyzacja materialnej historii kolei”  dla młodzieży  z Zespołu Szkół Agrotechnicznych oraz  dzieci szkół podstawowych i przedszkoli w Ustce, Głobinie, Kobylnicy, Damnicy i Główczycach.

Podczas tych spotkań założyciele Słupskiej Izby Historii Kolei Edward Kasierski i Ryszard Nikitiuk prezentowali historyczne eksponaty, opowiadali o historii i osiągnieciach techniki kolejowej, pokazywali prezentacje i filmy przybliżające te zagadnienia  oraz zasady bezpiecznego zachowania w pobliżu dróg kolejowych. Spotkania te zostały przyjęte z  dużym zainteresowaniem przez dzieci i młodzież uczestniczących w tych spotkaniach.

    Poza realizacją wymienionych zadań publicznych  przeprowadziliśmy  dwa konkursy dla młodzieży „Młody Innowator” i konkurs na grę planszową  „Inżynierowie dla Niepodległej”. W pierwszym konkursie wzięli udział uczniowie słupskich szkół: II LO im. Bolesława Krzywoustego, Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych, Zespołu Szkół Elektryk, I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego  STO. Prace uczniów zostały bardzo wysoko ocenione a na etapie ogólnokrajowym praca pn.:„Bezpieczna jazda” otrzymała III miejsce a praca „Automatyczny system gaśniczy w samochodach osobowych” otrzymała wyróżnienie. W drugim konkursie wzięli udział uczniowie dwóch szkół: II LO im Adama Mickiewicza i Zespołu Szkół Elektryk. Obydwie prace zakwalifikowały się do drugiego etapu a w tej chwili oczekujemy na jego rozstrzygnięcie.

    Członkowie Zarządu RR FSNT NOT uczestniczyli w 5 internetowych  konferencjach  organizowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji   i Europejską Federację Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo Technicznych. Wszystkie tematy były bardzo interesujące a spotkanie z   przedstawicielami  myśli technicznej  z całego świata  robiło na nas wielkie wrażenie.     

     Jak widać  pomimo ciągle trwającej pandemii rok był obfity w działania, które na przekór obawom odbyły się bez większych problemów. Teraz tylko pozostały rozliczenia projektów  i optymistyczne wejście w nowy 2022 rok.

więcej informacji

Rozgrywki brydżowe o Puchar Prezesa NOT - Słupsk 2021

21.12.2021

W ramach realizacji zadania publicznego „Znowu Razem” finansowanego przez miasto Słupsk odbyły się brydżowe rozgrywki indywidualne i drużynowe o puchar Prezesa NOT.

W rozgrywkach indywidualnych zwycięzcami zostali:

1. Maria Tomczewska        – I miejsce

2. Wojciech Lewandowski  – II miejsce

3. Marek Parol                  – III Miejsce

Drużynowe Mistrzostwa 2020/2021 wygrał zespół Sławno w składzie:

Wiesław Mączkowski, Ryszard Leśniewski, Mirosław Kopowski, Bogusław Dyk, Radosław Kmiecik, Grzegorz Zborowski

Podsumowanie rozgrywek i uroczyste wręczenie pucharów odbyło się w Klubie Technika NOT w dniu 20.XII.2021r.

więcej informacji

Święto Niepodległości

09.12.2021

więcej informacji

Posiedzenie RR FSNT NOT

09.12.2021

W dniu 25.11.2021r w sali konferencyjnej słupskiego NOT odbyło się posiedzenie Rady Regionalnej FSNT NOT w Słupsku w trybie stacjonarnym. Podczas posiedzenia omówiono plan merytorycznego działania RR FSNT NOT w Słupsku w roku 2022. Prezes Tadeusz Bruzda przedstawił założenia do przygotowania prowizorium budżetowego na rok 2022, które zostały uściślone w trakcie dyskusji i przyjęte uchwałą. Kolega Lech Wojtecki przedstawił prezentację nt. „Wyroby z regionu”, w której zaprezentował firmy stosujące innowacyjne rozwiązania technologiczne. Na koniec wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali albumy ”Wystawa Miniatur wiata” Mirosława Smigielskiego.

więcej informacji

„Aktywny Senior-Czas na Świętowanie”

23.11.2021

Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku realizuje kolejne czwarte  zadanie publiczne stanowiące projekt finansowany przez Miasto Słupsk- „Aktywny Senior-Czas na Świętowanie”.

Kolejne zadanie publiczne realizowane przez Klub Seniora NOT w Słupsku  w ramach   obchodów Słupskich Dni Seniora, w czasie których zorganizowaliśmy  szereg imprez   skierowanych nie tylko do członków naszego stowarzyszenia ale także do mieszkańców naszego miasta. Uroczysta inauguracja odbyła się w Domu Technika dla  seniorów zrzeszonych w Klubie Seniora NOT. Podczas  tego spotkania odbył się koncert piosenkarek Anny Poźlewicz i jej uczennicy Oliwii Lewińskiej oraz spotkanie ze szczególnie zasłużonym seniorem naszego stowarzyszenia   Edwardem Kasierskim prezesem SITK RP i kustoszem Izby Historii Kolei w Słupsku. Dla mieszkańców domu seniorów przy ul. Grzybowej  zorganizowaliśmy wycieczkę do Ustki z uroczystym obiadem a podczas całego miesiąca organizowaliśmy dla nich zajęcia świetlicowe w trakcie, których  odbywały się m. innymi spotkania z ciekawymi ludźmi. W Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej zorganizowaliśmy wykład na temat słupskiej architektury wygłoszony przez architekta-planistę dr Elżbietę Szalewską oraz  wystawę Miniatur Budowli  autorstwa naszego Kolegi z SIMP Mirosława Śmigielskiego, która  udostępniona została także dla wszystkich mieszkańców miasta  w Ratuszu Słupskim gdzie odbyła się konferencja prasowa  poświecona tej wystawie, po której ukazało się wiele relacji w radio i telewizji. W ramach tego zadania wydano katalog z tej wystawy oraz album „Moje piękne miasto Słupsk”, w którym prezentowane są prace fotograficzne seniorów naszego miasta pokazujące  miasto nie tylko jako twór urbanistyczny ale także  jego mieszkańców i nastroje w nim panujące. Uroczyste zakończenie Słupskich Dni Seniora odbyło się w SCOP i ES. Odbyły się spotkania ze strażakami, policjantami, wystawa konsorcjum aptekarskiego, podstawowe badania lekarskie, wzruszający koncert piosenkarski Anny Poźlewicz, jej uczennic Oliwii  Lewińskiej i Patrycji Palickiej oraz smaczny catering z jednej z najlepszych restauracji słupskich „Leśnego Kota”.

więcej informacji

Urodziny Edwarda

15.10.2021

W dniu 5 października br. w siedzibie NOT w Słupsku odbyło się sympatyczne spotkanie. Okazją były 80 urodziny Edwarda Kasierskiego.

Drogi Edwardzie

Z okazji Twoich 80-tych urodzin

Życzymy Ci abyś zawsze potrafił iść z podniesioną głową dumny z tego kim jesteś, abyś umiał dostrzec piękno nawet w najmniejszych drobnostkach i na zawsze pozostał dobrym człowiekiem w głębi Twojego serca, oraz utrzymywał jak najdłużej swoją aktywność i pogodę ducha

Życzymy Ci wszystkiego najlepszego, miłości w rodzinie, oddanych przyjaciół, sukcesów i spełnienia marzeń !!!!!

więcej informacji
© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku