Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

NADZIEJA NA LEPSZE ŚRODOWISKO INICJATYWA OBYWATELSKA W ramach projektu RAZEM DLA ŚRODOWISKA

05.04.2017

Finansowanego przez   Fundusz Ochrony Środowiska

Koordynator -Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa w Słupsku

Realizator inicjatywy nr 8  - Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych  Naczelnej Organizacji Technicznej  w Słupsku

 

 

 

RR FSNT NOT w Słupsku  realizowuje zadanie polegające na odbudowaniu stanu populacji zagrożonych gatunków drzew (np. wiąz, jesion), zachowaniu ginących gatunków drzew i krzewów krajowych oraz tworzenia ostoi ptaków i motyli .Inicjatywa obywatelska polegająca na urządzeniu zieleni   realizowana będzie przy współpracy z Fundacją „Nadzieja”  na terenie działki  47/6 w Słupsku    wokół zabudowań ośrodka rehabilitacji dla dzieci  oraz na terenie wybiegu dla koni. Zrealizowanie tego zadania będzie miało wpływ na poprawę  ochrony środowiska oraz na zrównoważony rozwój na terenie  miasta Słupska.

 Na terenie Ośrodka Rehabilitacyjnego „Nadzieja”     pragniemy obsadzić  teren .roślinami miododajnymi, a poprawniej mówiąc nektarodajnymi, (gdyż produktem roślin jest nektar, a pszczelim – miód) bardzo starannie dobranymi, takimi które zwabią całe rodziny owadzie, roślinami posiadającymi dużą wydajność miodową i pyłkową, roślinami które pozwolą im na budowę gniazd. Rośliny nasze będą tak dobrane by były stołówką dla owadów zapylających przez cały potrzebny im do swojego rozwoju okres.

W naszym „Pożytkowym ogrodzie” ze względu na dzieci nie uwzględnimy roślin trujących, pominiemy np. kruszynę pospolitą, śnieguliczkę białą, bluszcz pospolity i inne.

Poprzez swoje przemyślane i dobrze dobrane nasadzenia przeciwstawimy się ciągle ubożejącej bazie poużytkowej. Wiele z roślin, które będą rosły w naszym „owadzim ogródku” będą przyjazne nie tylko dla owadów ale i dla ptaków, ponieważ dadzą im schronienie i miejsce na gniazdowanie, a ich owoce -  pokarm. Ponadto często są to również rośliny lecznicze dla człowieka. Dobrym przykładem są tu min. głogi i czeremchy. Wiele z tych roślin pięknie kwitnie, ma ładne owoce, ubiera się  jesienią w bajeczne kolory, ma ciekawe pokroje itp.  Postawimy również hotele dla dzikich zapylaczy. Hotele zapewnią schronienie pszczołom, trzmielom i innym pożytecznym owadom, które z coraz większym trudem znajdują dla siebie bezpieczną przestrzeń.

 

Dbałość o bezpieczeństwo owadów zapylających jest wymogiem naszych czasów. Musimy stanąć na wysokości zadania, aby nie ponosić odpowiedzialności przed przyszłymi pokoleniami: naszych dzieci, wnuków czy prawnuków, za brak w ich diecie truskawek, jabłek, ogórka, orzechów i wielu innych.

 Pragniemy również odbudować populacje zagrożonych gatunków drzew, poprzez nasadzenia drzew i krzewów umieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin między innymi wiązu szypułkowego.

Decyzja nasza padła na zagrożony w Polsce wiąz szypułkowy ponieważ jest to jedyny z naszych wiązów który jest odporny na naczyniową chorobę tych drzew.

Odbudowując populacje zagrożonych gatunków drzew zachowujemy te drzewa dla przyszłych pokoleń i budujemy swoisty bank genów tych roślin.

Prace związane z wykonaniem nasadzeń  wykonają członkowie naszego stowarzyszenia   w ramach wolontariatu pod nadzorem specjalisty.

Fundusze na zakup roślin otrzymamy  z Funduszu Ochrony Środowiska w ramach realizacji  Inicjatywy Obywatelskiej.

W zakresie  integracji środowisk i pokoleń mamy zamiar  włączyć do tego zadania  członków Zarządu Fundacji  „Nadzieja”, rodziców dzieci rehabilitowanych  oraz mieszkańców i  dzieci ze szkół miasta Słupska.

Będzie to dar serca dla chorych dzieci  z okazji 25-Lecia Fundacji Dla Dzieci Niepełnosprawnych  „Nadzieja” oraz  środowiska naturalnego miasta Słupska.

 W związku z  równoległą realizacją zadania publicznego współfinansowanego przez Miasto Słupsk  pn.„Integracja podstawą zrozumienia”  zaadresowanego dla dzieci i młodzieży oraz seniorów włączyliśmy  wyżej opisaną inicjatywę do  działań tego zadania  ponieważ  jej  intencje  bardzo wpisują się w główne cele  tego zadania.

 

 

Koordynatorem  realizacji  inicjatywy nr 8 jest :

Krystyna Popiel Wiceprezes RR FSNT NOT w Słupsku

Koordynatorem Całej Inicjatywy Obywatelskiej jest

Magdalena Borowiec-Wieczorek  Sekretarz Generalny SITR

więcej informacji

Komisja Kwalifikacyjna

31.03.2017

Informujemy, iż z dniem 27 marca 2017r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki powołał Komisję Kwalifikacyjną Nr 008 działającą przy Radzie Regionalnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku do stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmuące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach związanych z dozorem i eksploatacją w grupie 1, 2 i 3.

więcej informacji

Spotkanie w RR FSNT NOT w Słupsku – w ramach realizacja zadania publicznego „Integracja podstawą zrozumienia” Finansowanego przez Miasto Słupsk – 07.03.2016 r.

20.03.2017

/uploads/ckeditor/attachments/2513/inf_o_7.03.17_www.docx

więcej informacji

Zapytanie ofertowe

15.03.2017

Zapytanie ofertowe na uzupełnienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn."Słupski Ośrodek Akademicki- model kształcenia o profilu praktycznym"

więcej informacji

Zaproszenie na XX Konferencję Naukowo- Techniczną

15.03.2017

 

Komitet Organizacyjny XX Słupskiego Forum Motoryzacji ma zaszczyt zaprosić Państwa
    na  Konferencję Naukowo- Techniczną  nt.:

 

„INNOWACJE W KONSTRUKCJI SAMOCHODÓW A OCHRONA ŚRODOWISKA”

Słupsk, 26 maja 2017 rok 

więcej informacji

Wybrano władze RR SFNT NOT w Słupsku

02.12.2016

Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT w Słupsku uprzejmie informuje, że w dniu 24 listopada 2016r. odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze w RR FSNT NOT w Słupsku.

więcej informacji

Gospodarcze Inspiracje

02.12.2016

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem "Gospodarczych Inspiracji".

więcej informacji

WYJAZD DO WILNA

27.06.2016

                                        I N F O R M A C J A

            Zarząd  Rady Regionalnej Federacji Stowarzyszeń NOT w Słupsku informuje, że  w ramach   realizowanej przez nasz Oddział  współpracy z Polskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Wilnie i  Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi na Litwie,  organizuje w dniach  23-26 .09. 2016 r. wyjazd do Wilna, Pikieliszek i Trok . 

W programie przewidujemy:

-  uczestnictwo w Dożynkach  Wileńskich, które odbędą się

w  Pikieliszkach  posiadłości marszałka Józefa Piłsudskiego,

- uczestnictwo w Inauguracji Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie,

- zapoznanie z architekturą Wilna pod opieką przewodnika  i uczestnictwo w programie przygotowanym przez zaprzyjaźnione Stowarzyszenia,

- wymianę doświadczeń stowarzyszeń.

Szczegółowy program  przekażemy do wiadomości osób zainteresowanych w pierwszych dniach września. W sprawach organizacyjnych prosimy zgłaszać się do Kol. Krystyny Popiel  tel. 503-100-014.

Koszt uczestnictwa w w/w  wyjeździe specjalistycznym  wynosi  690,00 zł  od osoby. Zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy do 5 września br.

W razie zainteresowania uczestnictwem w w/w wyjeździe prosimy o przesłanie  na adres NOT załączonej  karty uczestnictwa. 

 

Poniżej KARTA UCZESTNICTWA:

karta_uczestn.Wilno_2016.doc

 

                                                                           

 

                                                                  

 

                                                                                     

więcej informacji

„Aktywizacja seniorów –spotkania z kulturą”

21.06.2016

     

W dniach 9-12 czerwca 2016 r.  na zaproszenie Naczelnej Organizacji Technicznej  w ramach  projektu „Aktywizacja seniorów –spotkania z kulturą”, gościła w Słupsku delegacja Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  w Wilnie pod kierownictwem rektora prof. Ryszarda Kuźmo.

    W skład delegacji wchodzili członkowie  zespołu „Tęcza” Lucyna Dubicka, Janina Ozorowska, Irena Kratkowska, Daniela Miczudo i Czesław Tomaszewicz. Zespołowi towarzyszyła wystawa  prac malarskich  wileńskiego malarza Władysława Ławrynowicza prezesa Twórczego Związku Polskich Malarzy na Litwie ”Elipsa”, który osobiście je prezentował . Zespół bardzo pracowicie spędził czas .

        Pobyt w Słupsku rozpoczął od złożenia kwiatów i zapalenia znicza  przy obelisku  upamiętniającym  Kresowiaków. Występy rozpoczął w czwartek w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej  dla członków Naczelnej Organizacji Technicznej                   i zaproszonych gości.

Następnego dnia gościł  w Domu Opieki Społecznej „Bezpieczna Przystań”,  uświetniając rok Jubileuszu 35-lecia  tej placówki  oraz w Zespole Szkół w Redzikowie dla słuchaczy Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Redzikowie i Stowarzyszenia Przyjaciół 28-go  Słupskiego Pułku Lotnictwa  Myśliwskiego,  serdecznie przyjmowani przez  Panią Dyrektor Szkoły Elżbietę Domańską  i Prezesa Uniwersytetu Mariana Świstunia.

      Trzeciego dnia pobytu  zespół uczestniczył  w Słupskich Kaziukach , które odbyły się w  „Czarnym Kocie” w Lasku Północnym.                 W niedzielę  Wilnianie uczestniczyli w  Mszy Świętej  w intencji członków i przyjaciół  Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna w kościele  pod wezwaniem św. Jacka,  ofiarując dar ołtarza przywieziony z Wilna  oraz dając występ po mszy dla zebranych wiernych. Podczas występów rektor Ryszard Kuźmo wszędzie prezentował historię Uniwersytetu oraz opowiadał o sytuacji Polaków na Litwie .

      W programie występów były wiersze i piosenki o Wilnie, Wileńszczyźnie o  Wileńskich Kaziukach i wileńskim chlebie , którym częstowano zebranych licznie słuchaczy. Występy budziły wiele emocji i były bardzo serdecznie przyjmowane. Goście zostali obdarowani szczególnymi  prezentami ; między innymi pięknym  koszem kwiatów własnoręcznie  zrobionym przez pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej, Pucharem Przyjaźni od Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna Mariana Boratyńskiego ,albumami o Ziemi Słupskiej w Starostwie i bibliotece .

      Poza pracowicie spędzonym czasem podczas występów  Wilnianie goszczeni byli przez Panią wiceprezydent Krystyną Danielecką -Wojewódzką i zwiedzali ratusz .

Złożyli wizytę  Staroście Zdzisławowi Kołodziejskiemu, gdzie zostali bardzo serdecznie przyjęci  oraz zwiedzili gmach starostwa. Odwiedzili także Bibliotekę, po której oprowadziła gości Pani dyrektor Danuta Sroka  opowiadając historię biblioteki i prezentują  jej  ciekawą działalność.  W sobotę goście zwiedzili muzeum i zapoznali się z kolekcją obrazów Witkacego, która zrobiła na nich duże wrażenie. Przy tak pracowitym programie  znaleziono też czas na krótki spacer nad morzem  dla oddechu po ciężkiej pracy.

 Podczas  wszystkich spotkań wiele osób wyrażało chęć wyjazdu  do Wilna, który Naczelna Organizacja Techniczna planuje  zorganizować  pod koniec września  deklarując uczestnictwo w inauguracji roku akademickiego Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która według planów będzie stanowić seminarium podczas, którego zaprezentowane zostaną tematy przez  wykładowców z Wilna i Słupska a na zakończenie wystąpią zespoły artystyczne.

W tym czasie odbywają się w Piekieliszkach  Dożynki Wileńszczyzny, w  których uczestniczyć będą także Słupszczanie.

W ten sposób podtrzymywać będziemy współpracę z Wilnem i Wileńszczyzną z  Naczelną Organizacja Techniczną, Starostwem Powiatowym  w Słupsku i Regionem Słupskim.

więcej informacji

Konferencja Motoryzacyjna już za nami

24.05.2016

            Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku z prezesem Tadeuszem Bruzdą na czele, w dniu 20.05.2016 r. w ramach Słupskich Dni Techniki , zorganizowała po raz XIX konferencję naukowo- techniczną pod tytułem „Innowacje w konstrukcji samochodów, a ochrona środowiska”.
Patronat honorowy objął Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń wraz z Starostą Słupskim Zdzisławem Kołodziejskim natomiast Patronat naukowy nad Konferencją objęły, Polska Akademia Nauk Komisja Budowy Maszyn w Poznaniu z prof. dr hab. inż. Janem Żurkiem, a przewodnictwo konferencji przyjął JM Rektor Politechniki Koszalińskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal przy ścisłej współpracy z prof. dr hab. inż. Leonem Kukiełką.
            Podczas konferencji zostało przedstawionych 16 referatów z ramienia Politechniki Koszalińskiej, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Politechniki Gdańskiej oraz Zespołu Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych Pomorza.

Spotkanie zostało podzielone na dwie sesje tematyczne :
I Ochronę Środowiska poprowadzoną przez prof. dr hab. inż. Zbigniewa Lozię oraz,
II Innowacje w motoryzacji poprowadzoną przez prof. dr hab. inż. Leona Kukiełkę.


           Wystąpienia referujących były bodźcem do wielu dyskusji i okazją do wymiany konstruktywnych myśli.
Wśród publiczności znalazła się młodzież z Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. Tadeusza Tańskiego w Słupsku, co daje nadzieję na rozwinięcie przyszłej kadry naukowej.
          Wszystkie zaprezentowane referaty podczas konferencji zostaną opublikowane w formie książkowej w wydawnictwie naukowym „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”.
Artykuły będzie można przeczytać na stronie www.autobusy-test.com.pl, do czego serdecznie zachęcamy.

Dziękujemy wszystkim gościom oraz uczestnikom.

 

więcej informacji
© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku