Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

Obchody Jubileuszu 55-lecia NOT

25.06.2023

W Zespole Szkół "Elektryk" im.Noblistów Polskich w Słupsku odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu "Młody Innowator 2022/23" zorganizowanego przez Radę Regionalną Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku  pod patronatem Prezydentki Miasta Słupsk i Starosty Słupskiego we współpracy z Pomorskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Biurem Europe Direct.

Wydarzenie to było także Inauguracją Obchodów Jubileuszu 55-lecia działalności Federacji. Podczas uroczystości z udziałem znakomitych gości m.in.: Pana Wojciecha Gajewskiego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku, Pana Marka Golińskiego Wiceprezydenta Słupska, Pana dr Piotra Piątkowskiego prodziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej, Bożeny Żuk dyrektorki PODN, Ingi Kawałek kierownika biura Europe Direct w Słupsku, Ryszarda Osiowego Prezesa SIMP w Koszalinie uczestnicy wysłuchali wykładów: Prezesa RR FSNT NOT Tadeusza Bruzdy - ”55 lat aktywności NOT-u” , dr. Wojciecha Musiała -„Inteligencja maszynowa a holony w procesach produkcyjnych”, Andrzeja Wójtowicza - "Słupski klaster energetyczny". Uczniowie Zespołu Szkół „Elektryk” i uczestnicy konkursu „Młody Innowator” zaprezentowali swoje prace. Następnie ogłoszono wyniki jakie uzyskano na Etapie Okręgowym i Ogólnopolskim tego konkursu :

W kategorii Licea Ogólnokształcące na etapie okręgowym I miejsce zdobyła praca „Zwiększenie wytrzymałości tafli lodowej oraz odporności naczyń z zamarzającą cieczą na pękanie” opracowana przez uczennice Julię i Alicję Piszko oraz Zofię Bugiel z I Liceum Ogólnokształcącego im.B.Krzywoustego w Słupsku pod nadzorem Pani Grażyny Linder. W kategorii Technika wszystkie prace były z Zespołu Szkół „Elektryk”, a ich opiekunem była Pani Monika Puchała .

I miejsce zdobyła praca „Bransoletka Basenowa” autorstwa Mateusza Niezgody, Piotra Chołody, Bartłomieja Ługowskiego i Huberta Kasprowskiego. II Miejsce zdobyła praca „Hybrydowe źródło energii cieplnej i elektrycznej” opracowana przez Jędrzeja Piwowarczuka i Marcina Szyszko a III miejsce zdobyła praca „Tama samoregulacyjna” opracowana przez Pawła Cybul, Michała Bogdziewicz i Martynę Hedeszyńską. Na etapie ogólnopolskim dwie prace ze Słupska otrzymały wyróżnienia: „Zwiększenie wytrzymałości tafli lodowej oraz odporności naczyń z zamarzającą cieczą na pękanie” i „Hybrydowe źródło energii cieplnej i elektrycznej” .

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. W następnym punkcie programu Piotr Gaweł Prezes Słupskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich wręczył nagrody uczniom ZS „Elektryk”, którzy uzyskali najlepsze świadectwa w bieżącym roku szkolnym.

Przebieg uroczystości uświetniły występy wokalne uczennic ZS „Elektryk”. Imprezie towarzyszyła wystawa miniatur autorstwa Mirosława Śmigielskiego ze stowarzyszenia SIMP w Słupsku. Dzięki wspaniałej współpracy z dyrekcją Zespołu Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich impreza była interesująca i odbyła się sprawnie pod względem organizacyjnym za co serdecznie dziękujemy Pani dyrektor Aldonie Pląska.


© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku