Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

PASJE SPOSÓB NA ŻYCIE

14.10.2022

więcej informacji

PASJE SPOSÓB NA ŻYCIE

14.10.2022

więcej informacji

PASJE SPOSÓB NA ŻYCIE

13.06.2022

więcej informacji

AKTYWNI BEZ WZGLĘDU NA WSZYSTKO

13.06.2022

więcej informacji

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji Okrągłego Stołu 2022

11.05.2022

XXIII Konferencja Okrągłego Stołu „Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego”
pod tegorocznym hasłem wiodącym:
„Technologie cyfrowe dla osób starszych i zdrowego starzenia się”
17 maja 2022 roku (wtorek), godz. 10:00

Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej z większością uczestników na platformie internetowej  i możliwością dołączenia ograniczonej liczby uczestników w „studio” zorganizowanym w Biurze SEP w Warszawie. Planowane jest wykorzystanie platformy telekonferencyjnej Zoom – wersja seminaryjna z opcją dołączenia do spotkania do maks. 500 uczestników. Obrady KOS będą transmitowane na żywo na stronie SEP i na Facebooku na platformie YouTube i innych dostępnych platformach multimedialnych. Przewidywana jest rejestracja Konferencji i jej udostępnienie również w trybie off-line na stronie sep.com.pl

więcej informacji

Życzenia Wielkanocne 2022

15.04.2022

więcej informacji

Spotkanie Komisji Kwalifikacyjnej

14.04.2022

W dniu 18.03.2022r w podziemiach Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku odbyło się spotkanie komisji kwalifikacyjnej nr 008 przy RR FSNT NOT w Słupsku podsumowujące działalność w roku 2021. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Przewodniczącego Komisji Kol. Piotra Gaweł. Przewodniczący podziękował członkom komisji za zaangażowanie w jej pracę i dobrą współpracę z poszczególnymi członkami komisji. Specjalne podziękowania otrzymała Sekretarz komisji Koleżanka Teresa Staniuk za ogromy wkład pracy w funkcjonowanie biura Komisji Kwalifikacyjnej. Przewodniczący podkreślił, że prowadzona przez Koleżankę Teresę Staniuk efektywna organizacja pracy, systematyczność, dokładność i porządek w biurze były dostrzegane również na zewnątrz przez naszych klientów. Uczestnicy spotkania w ożywionej dyskusji aktywnie dzielili się swoimi doświadczeniami i uwagami oraz wskazywali możliwości podniesienia standardów i jakości świadczonych przez nas szkoleń.

Uczestnicy spotkania jednogłośnie opowiedzieli się za organizacją kolejnych spotkań komisji, również w ciągu roku.

więcej informacji

Solidarni z Ukrainą

25.03.2022

więcej informacji

Oświadczenie ZG FSNT-NOT

10.03.2022

więcej informacji

Młody Innowator 2021/2022

17.01.2022

                                                                                        XV edycja Konkursu Młody Innowator


Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, po raz 15-ty wspólnie z Towarzystwem Kultury i Historii Techniki oraz  Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów organizuje pod hasłem "Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie", Ogólnopolski Konkurs „Młody Innowator”.
Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Konkurs  adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII), ponadpodstawowych (liceów i techników). Jego celem jest wykorzystanie i pobudzanie twórczych zdolności dzieci i młodzieży. Tematem zgłoszonego do konkursu pomysłu może być dowolne rozwiązanie, polegające na udoskonaleniu istniejącego lub opracowanie projektu nowego, mającego cechy oryginalności.

Efekty poprzednich edycji Konkursu dowodzą, że warto kontynuować jego rozwijanie. Młodzież wykazuje się dużymi zdolnościami. W sukcesach uczniów należy podkreślić rolę pasjonatów - nauczycieli, promotorów zgłaszanych projektów, dzięki których zaangażowaniu konkurs ciągle się rozwija. Konkurs zakłada działania zespołowe, uczy wspólnie realizować zadania, a tym samym organizacji i odpowiedzialności. Jednoczy dzieci wokół wspólnego celu. Wielu dotychczasowych uczestników wykazało się techniczną wyobraźnią, a nagrodzone i wyróżnione prace odznaczały się oryginalnością.

Na uroczysty finał zapraszani są autorzy najciekawszych prac wraz ze swymi opiekunami.  Nauczycielom prowadzącym najlepsze prace w każdej kategorii są wręczane dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Prace laureatów są staraniem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów prezentowane podczas międzynarodowej wystawy wynalazków „IWIS”.
W załączeniu:
 Plakat informacyjny
 Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym

Szczegółowe informacje na temat konkursu w linkach poniżej:

1.Informacja o konkursie dla szkół 2021-2022.pdf

2.Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym.pdf

W  ZG NOT w Warszawie  informacji w sprawie konkursu udziela:
Anna Kowalska   785 870 469   anna.kowalska@not.org.pl

W  RR FSNT NOT w Słupsku   informacji w sprawie konkursu udziela:
Krystyna Popiel   503 100 014   krystyna.popiel@onet.eu

więcej informacji
© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku