Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

XXI SŁUPSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

19.06.2018

więcej informacji

Zaproszenie na obchody 50-lecia NOT

06.04.2018

Z okazji obchodów Jubileuszu 50-lecia NOT w Słupsku
Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej wraz z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku organizują Konferencję Inauguracyjną, adresowaną do szkół Regionu Słupskiego.

Konferencja odbędzie się  11 kwietnia 2018 r. o godzinach 1300
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku, przy
ul. Szczecińskiej 60.

Szczegółu w załączeniu.

więcej informacji

XIX Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych

05.04.2018

ZAPROSZENIE

 

Rada Regionalna FSNT NOT w Słupsku wraz ze Starostą Słupskim, Krajową Radą Zarządców Dróg Powiatowych oraz Powiatowym Zarządem Dróg Powiatowych w Słupsku mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w XIX Ogólnopolskim Kongresie Dróg Powiatowych.

Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia będzie "Bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach powiatowych". Obrady zostały podzielone na pięć bloków tematycznych.

Jeden z nich poświęcony został zagadnieniom prawnym. Nie zabraknie omówienia bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem inspekcji oraz audytu BRD. Przedstswione zostabną również nowe technologie robót w zakresie inwestycyjnym oraz utrzymaniowym.

Szkolenie odbędzie się w dniach 22-25.05.2018r. w hotelu "Dolina Charlotty" Strzelinko 14, 76-200 Słupsk.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 10.04.2018r.

 

załączniki:

formularz zgłoszenia (.pdf)

formularz zgłoszenia (.doc)

program kongresu

więcej informacji

100-lecie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji

22.11.2017

Krystyna Popiel- Wiceprezes Rady Regionalnej FSNT NOT, uczestniczyła w obchodach jubileuszu 100-lecia powstania Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji (SITPF), objętym honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP Stanisława Karczewskiego  i Ambasadora RP we Francji Tomasza Młynarskiego, które odbyły się w dniach 13-15 października 2017 r. w Paryżu. 

więcej informacji

Zaproszenie na "Żywą lekcję historii"

06.10.2017

  Z A P R O S Z E N I E

RR FSNT NOT w Słupsku i Klub Seniora NOT  mają zaszczyt zaprosić

na żywą lekcję historii pt .

”Polak -Węgier dwa bratanki”

która odbędzie się w dniu  18 października 2017 r.  o godz.  14.00

 w sali konferencyjnej NOT w Słupsku     przy ul. Garncarskiej 4

więcej informacji

Komunikat o pobycie w Słupsku prof. dr inż. Janusza Romańskiego

07.06.2017

Na zaproszenie Rady Regionalnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku gościliśmy od 23 maja do 28 maja 2017r. prof. dr inż. Janusza Romańskiego Prezesa Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników „Polonia Technica” ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. 

więcej informacji

XX Konferencja Naukowo- Techniczna 26 maja 2017r.

01.06.2017

W dniu 26 maja 2017 roku w Słupsku odbyła się po raz XX Konferencja Naukowo - Techniczna pod tytułem „Innowacje w konstrukcji samochodów a ochrona środowiska”.

Organizatorem konferencji tradycyjnie była Rada Regionalna FSNT-NOT w Słupsku.

Współorganizatorami Konferencji byli: Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń oraz Starosta Słupski Zdzisław Kołodziejski.

Patronat naukowy nad tegoroczną Konferencją przyjął: Rektor Politechniki Koszalińskiej prof. dr hab. inż. Tadeuszem Bohdal i Polska Akademia Nauk Komisja Budowy Maszyn Oddział w Poznaniu, przy współpracy z Przemysłowym Instytutem Motoryzacji z Warszawy oraz Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej.

Oprawę naukową konferencji sprawowali naukowcy z Politechniki Koszalińskiej przy ścisłej współpracy z prof. dr hab. Leonem Kukiełką.

więcej informacji

Słupskie Forum Motoryzacji

04.05.2017

Zapraszamy w dniu  26 maja 2017 roku do słupskiego ratusza na  Konferencję Naukowo-Techniczną  „Innowacje w konstrukcji samochodów a ochrona środowiska”.

Konferencję organizują: Rada Regionalna Naczelnej Organizacji Technicznej  w Słupsku, Prezydent Słupska i Starosta Słupski pod patronatem naukowym Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, pod przewodnictwem naukowym Rektora Politechniki Koszalińskiej oraz przy udziale Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie.

więcej informacji

NOT i Fundacja Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA

04.05.2017

Rada Regionalna Federacji  Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Słupsku zorganizowała   akcję sadzenia drzew i krzewów na posesji Fundacji  Dzieci Niepełnosprawnych „NADZIEJA” w Słupsku przy ulicy Kaszubskiej 50  w ramach obchodów  25-lecia tej fundacji.

Fotorelacja z wydarzenia w linku poniżej:

akcja sadzenia drzew 19.04.2017r.

więcej informacji

NADZIEJA NA LEPSZE ŚRODOWISKO INICJATYWA OBYWATELSKA W ramach projektu RAZEM DLA ŚRODOWISKA

05.04.2017

Finansowanego przez   Fundusz Ochrony Środowiska

Koordynator -Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa w Słupsku

Realizator inicjatywy nr 8  - Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych  Naczelnej Organizacji Technicznej  w Słupsku

 

 

 

RR FSNT NOT w Słupsku  realizowuje zadanie polegające na odbudowaniu stanu populacji zagrożonych gatunków drzew (np. wiąz, jesion), zachowaniu ginących gatunków drzew i krzewów krajowych oraz tworzenia ostoi ptaków i motyli .Inicjatywa obywatelska polegająca na urządzeniu zieleni   realizowana będzie przy współpracy z Fundacją „Nadzieja”  na terenie działki  47/6 w Słupsku    wokół zabudowań ośrodka rehabilitacji dla dzieci  oraz na terenie wybiegu dla koni. Zrealizowanie tego zadania będzie miało wpływ na poprawę  ochrony środowiska oraz na zrównoważony rozwój na terenie  miasta Słupska.

 Na terenie Ośrodka Rehabilitacyjnego „Nadzieja”     pragniemy obsadzić  teren .roślinami miododajnymi, a poprawniej mówiąc nektarodajnymi, (gdyż produktem roślin jest nektar, a pszczelim – miód) bardzo starannie dobranymi, takimi które zwabią całe rodziny owadzie, roślinami posiadającymi dużą wydajność miodową i pyłkową, roślinami które pozwolą im na budowę gniazd. Rośliny nasze będą tak dobrane by były stołówką dla owadów zapylających przez cały potrzebny im do swojego rozwoju okres.

W naszym „Pożytkowym ogrodzie” ze względu na dzieci nie uwzględnimy roślin trujących, pominiemy np. kruszynę pospolitą, śnieguliczkę białą, bluszcz pospolity i inne.

Poprzez swoje przemyślane i dobrze dobrane nasadzenia przeciwstawimy się ciągle ubożejącej bazie poużytkowej. Wiele z roślin, które będą rosły w naszym „owadzim ogródku” będą przyjazne nie tylko dla owadów ale i dla ptaków, ponieważ dadzą im schronienie i miejsce na gniazdowanie, a ich owoce -  pokarm. Ponadto często są to również rośliny lecznicze dla człowieka. Dobrym przykładem są tu min. głogi i czeremchy. Wiele z tych roślin pięknie kwitnie, ma ładne owoce, ubiera się  jesienią w bajeczne kolory, ma ciekawe pokroje itp.  Postawimy również hotele dla dzikich zapylaczy. Hotele zapewnią schronienie pszczołom, trzmielom i innym pożytecznym owadom, które z coraz większym trudem znajdują dla siebie bezpieczną przestrzeń.

 

Dbałość o bezpieczeństwo owadów zapylających jest wymogiem naszych czasów. Musimy stanąć na wysokości zadania, aby nie ponosić odpowiedzialności przed przyszłymi pokoleniami: naszych dzieci, wnuków czy prawnuków, za brak w ich diecie truskawek, jabłek, ogórka, orzechów i wielu innych.

 Pragniemy również odbudować populacje zagrożonych gatunków drzew, poprzez nasadzenia drzew i krzewów umieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin między innymi wiązu szypułkowego.

Decyzja nasza padła na zagrożony w Polsce wiąz szypułkowy ponieważ jest to jedyny z naszych wiązów który jest odporny na naczyniową chorobę tych drzew.

Odbudowując populacje zagrożonych gatunków drzew zachowujemy te drzewa dla przyszłych pokoleń i budujemy swoisty bank genów tych roślin.

Prace związane z wykonaniem nasadzeń  wykonają członkowie naszego stowarzyszenia   w ramach wolontariatu pod nadzorem specjalisty.

Fundusze na zakup roślin otrzymamy  z Funduszu Ochrony Środowiska w ramach realizacji  Inicjatywy Obywatelskiej.

W zakresie  integracji środowisk i pokoleń mamy zamiar  włączyć do tego zadania  członków Zarządu Fundacji  „Nadzieja”, rodziców dzieci rehabilitowanych  oraz mieszkańców i  dzieci ze szkół miasta Słupska.

Będzie to dar serca dla chorych dzieci  z okazji 25-Lecia Fundacji Dla Dzieci Niepełnosprawnych  „Nadzieja” oraz  środowiska naturalnego miasta Słupska.

 W związku z  równoległą realizacją zadania publicznego współfinansowanego przez Miasto Słupsk  pn.„Integracja podstawą zrozumienia”  zaadresowanego dla dzieci i młodzieży oraz seniorów włączyliśmy  wyżej opisaną inicjatywę do  działań tego zadania  ponieważ  jej  intencje  bardzo wpisują się w główne cele  tego zadania.

 

 

Koordynatorem  realizacji  inicjatywy nr 8 jest :

Krystyna Popiel Wiceprezes RR FSNT NOT w Słupsku

Koordynatorem Całej Inicjatywy Obywatelskiej jest

Magdalena Borowiec-Wieczorek  Sekretarz Generalny SITR

więcej informacji
© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku