Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Młody Innowator 2023/2024

XVII edycja Konkursu "Młody Innowator 2023/2024"


Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, po raz 17-ty wspólnie z Towarzystwem Kultury i Historii Techniki oraz Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów organizuje pod hasłem "Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie", Ogólnopolski Konkurs „Młody Innowator”.
Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Konkurs  adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII), ponadpodstawowych (liceów i techników). Jego celem jest wykorzystanie i pobudzanie twórczych zdolności dzieci i młodzieży. Tematem zgłoszonego do konkursu pomysłu może być dowolne rozwiązanie, polegające na udoskonaleniu istniejącego lub opracowanie projektu nowego, mającego cechy oryginalności.

Efekty poprzednich edycji Konkursu dowodzą, że warto kontynuować jego rozwijanie. Młodzież wykazuje się dużymi zdolnościami. W sukcesach uczniów należy podkreślić rolę pasjonatów - nauczycieli, promotorów zgłaszanych projektów, dzięki których zaangażowaniu konkurs ciągle się rozwija. Konkurs zakłada działania zespołowe, uczy wspólnie realizować zadania, a tym samym organizacji i odpowiedzialności. Jednoczy dzieci wokół wspólnego celu. Wielu dotychczasowych uczestników wykazało się techniczną wyobraźnią, a nagrodzone i wyróżnione prace odznaczały się oryginalnością.

Na uroczysty finał zapraszani są autorzy najciekawszych prac wraz ze swymi opiekunami. Nauczycielom prowadzącym najlepsze prace w każdej kategorii są wręczane dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Prace laureatów są staraniem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów prezentowane podczas międzynarodowej wystawy wynalazków „IWIS”.
W załączeniu:
 Plakat informacyjny
 Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym

Szczegółowe informacje na temat konkursu w linkach poniżej:

1.Informacja o konkursie dla szkół 2023-2024.pdf

2.Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym.pdf

W  ZG NOT w Warszawie  informacji w sprawie konkursu udziela:
Anna Kowalska   785 870 469   anna.kowalska@not.org.pl

W  RR FSNT NOT w Słupsku   informacji w sprawie konkursu udziela:
Krystyna Popiel   503 100 014   krystyna.popiel@onet.eu

Zapraszamy do udziału

© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku