Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

Zaproszenie na XX Konferencję Naukowo- Techniczną

15.03.2017

 

Komitet Organizacyjny XX Słupskiego Forum Motoryzacji ma zaszczyt zaprosić Państwa
    na  Konferencję Naukowo- Techniczną  nt.:

 

„INNOWACJE W KONSTRUKCJI SAMOCHODÓW A OCHRONA ŚRODOWISKA”

Słupsk, 26 maja 2017 rok 


 

 

Zapraszamy w dniu  26 maja 2017 roku do Słupskiego Ratusza na Konferencję Naukowo-Techniczną  „Innowacje w konstrukcji samochodów a ochrona środowiska”.

 

Konferencję organizują: Rada Regionalna Naczelnej Organizacji Technicznej  w Słupsku, Prezydent Słupska i Starosta Słupski pod patronatem naukowym Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, pod przewodnictwem naukowym Rektora Politechniki Koszalińskiej oraz przy udziale Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie.

Będzie to już XX Konferencja Naukowo-Techniczna organizowana przez słupski NOT od 1998 roku.

Wszystkie referaty z konferencji zostaną wydane przez Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium Sp. z o.o. w Radomiu, a informacja o konferencji zostanie zamieszczona w miesięczniku specjalistycznym „Autobusy Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych motoryzacją o godz. 9.00 w dniu  26 maja 2017 r, do sali nr 212 w Ratuszu Miejskim.

 

Zakres tematyczny konferencji: Zakres_tematyczny_Konferencji_.doc

Karta zgłoszenia: karta_zg_oszenia__2017.doc

 

 

© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku