Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

Spotkanie w RR FSNT NOT w Słupsku – w ramach realizacja zadania publicznego „Integracja podstawą zrozumienia” Finansowanego przez Miasto Słupsk – 07.03.2016 r.

20.03.2017

/uploads/ckeditor/attachments/2513/inf_o_7.03.17_www.docx


© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku