Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

Zapytanie ofertowe

15.03.2017

Zapytanie ofertowe na uzupełnienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn."Słupski Ośrodek Akademicki- model kształcenia o profilu praktycznym"


Zachęcamy do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na uzupełnienie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Wszelkie informacje dostępne pod adresem: http://apsl.nowybip.pl/article/zapytanie-ofertowe-na-uzupelnienie-dokumentacji-projektowo-kosztorysowej-pn-dot-slupski-osrodek-akademicki-model-ksztalcenia-o-profilu-praktycznym

© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku