Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

Zaproszenie na "Żywą lekcję historii"

06.10.2017

  Z A P R O S Z E N I E

RR FSNT NOT w Słupsku i Klub Seniora NOT  mają zaszczyt zaprosić

na żywą lekcję historii pt .

”Polak -Węgier dwa bratanki”

która odbędzie się w dniu  18 października 2017 r.  o godz.  14.00

 w sali konferencyjnej NOT w Słupsku     przy ul. Garncarskiej 4


Gośćmi spotkania będą:

-inż. Zdzisław Dzitko, były dyrektor ZWAR w Lęborku -uczestnik Rewolucji Węgierskiej w 1956 r. odznaczony medalem węgierskim
                                  „Bohater Wolności”

-Andrasz Asztalos -  były dyplomata węgierski

-Edward Kasierski uczestnik  Poznańskiego Czerwca  1956 r.

-uczniowie II klasy  Społecznego Gimnazjum w Słupsku

Obejrzymy też dwa krótkie filmy przedstawiającą  wspólne momenty historyczne wyjaśniające na czym polega przyjaźń naszych narodów.

Serdecznie zapraszamy.

 

 

                                                          Wiceprezes RR FSNT NOT w Słupsku

                                                                  Krystyna Popiel

 

 

Spotkanie w ramach realizacji zadania publicznego pn. ”Integracja podstawą zrozumienia” finansowanego przez Miasto Słupsk w ramach umowy DKS.3037.10.2017 z 20 lutego 2017 r.

© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku