Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

XXII SŁUPSKA KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA pt. „INNOWACJE W KONSTRUKCJI SAMOCHODÓW A OCHRONA ŚRODOWISKA”

23.06.2019

W dniu 31 maja 2019 roku Domu Technika NOT w Słupsku odbyła się po raz XXII Słupska Konferencja Naukowo - Techniczna pod tytułem „Innowacje w konstrukcji samochodów a ochrona środowiska”. Organizatorem konferencji tradycyjnie była Rada Regionalna FSNT-NOT w Słupsku. Konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Słupska Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej, oraz Starosty Słupskiego Pawła Lisowskiego.Patronat naukowy nad tegoroczną konferencją przyjął: Rektor Politechniki Koszalińskiej prof. dr hab. inż. Tadeuszem Bohdal.Oprawę naukową konferencji sprawował prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka z Politechniki Koszalińskiej.

              Podczas konferencji wygłoszono referaty, których autorami byli pracownicy naukowo-dydaktyczni z Politechniki Koszalińskiej, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i  Politechniki Gdańskiej.Konferencja Słupska odgrywa ważną rolę w środowisku naukowym związanym z zagadnieniami motoryzacji i ochrony środowiska.


© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku