Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

XX Konferencja Naukowo- Techniczna 26 maja 2017r.

01.06.2017

W dniu 26 maja 2017 roku w Słupsku odbyła się po raz XX Konferencja Naukowo - Techniczna pod tytułem „Innowacje w konstrukcji samochodów a ochrona środowiska”.

Organizatorem konferencji tradycyjnie była Rada Regionalna FSNT-NOT w Słupsku.

Współorganizatorami Konferencji byli: Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń oraz Starosta Słupski Zdzisław Kołodziejski.

Patronat naukowy nad tegoroczną Konferencją przyjął: Rektor Politechniki Koszalińskiej prof. dr hab. inż. Tadeuszem Bohdal i Polska Akademia Nauk Komisja Budowy Maszyn Oddział w Poznaniu, przy współpracy z Przemysłowym Instytutem Motoryzacji z Warszawy oraz Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej.

Oprawę naukową konferencji sprawowali naukowcy z Politechniki Koszalińskiej przy ścisłej współpracy z prof. dr hab. Leonem Kukiełką.


Konferencja była organizowana po raz XX i miała wyjątkowo uroczysty, jubileuszowy charakter. Goście i osoby od lat zaangażowanie w organizację konferencji otrzymały pamiątkowe medale od organizatorów oraz dyplomy od gościa z organizacji Polonia Technika USA Janusza Romańskiego. Wygłoszono okolicznościowe przemówienia podsumowujące jubileusz.

Podczas konferencji wygłoszono 29 referatów, których autorami byli pracownicy naukowo-dydaktyczni z Politechniki Koszalińskiej, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Politechniki Gdańskiej oraz Zespołu Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych Pomorza.

Odbyły się dwie sesje podczas, których wygłoszono referaty na następujące tematy:

I-Ochrona środowiska: Eksploatacja i testy; Ekologia i bezpieczeństwo; Przewoźnicy i systemy transportowe, poprowadził - prof. dr hab. inż Leon Kukiełka

- Innowacje w motoryzacji, Nowe konstrukcje; Technika - poprowadził prof. dr hab. inż. Zbigniew Lozia

Uczestnikami Konferencji była także młodzież z Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. Tadeusza Tańskiego w Słupsku.

W Konferencji uczestniczyli również goście z zaprzyjaźnionych zagranicznych organizacji: inż. Jan Andrzejewski ze Stowarzyszenia Inżynierów Polskich na Litwie oraz prof. dr inż. Janusz Romański Prezes Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników „Polonia Technica” ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, który wygłosił referat pt. „Historyczny przegląd amerykańskich samochodów osobowych”.

Ważnym akcentem było wystąpienie uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im Adama Mickiewicza, którzy zaprezentowali prace nagrodzone w X edycji konkursu ,,Młody Innowator’’ organizowanym przez Zarząd Główny NOT w Warszawie:

„Udoskonalony układ chłodzenia „D.E.S-DUAL ENGINE SYSEM”- Arian Pluto Prondziński i Wojciech Zacharski,

-Mobilne Przejście dla pieszych projekt „MPDP”- Grzegorz Boroszko, Jakub Ptak, Jakub Kulczewski.

Uczniowie pracowali pod kierunkiem mgr Grażyny Linder i mgr Romualda Jakowczyka.

Prezentacje uczniów były na bardzo wysokim poziomie i zrobiły duże wrażenie na uczestnikach Konferencji.

Konferencja Motoryzacyjna odgrywa ważną rolę w środowisku naukowym związanym z zagadnieniami motoryzacji i ochrony środowiska.

Do tej pory uznana była w kraju, dzisiaj osiągnęła popularność także zagranicą, co niezwykle cieszy jej inicjatorów i organizatorów tego przedsięwzięcia.

 

 

 

 

 

 

© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku