Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

WYJAZD DO WILNA

27.06.2016

                                        I N F O R M A C J A

            Zarząd  Rady Regionalnej Federacji Stowarzyszeń NOT w Słupsku informuje, że  w ramach   realizowanej przez nasz Oddział  współpracy z Polskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Wilnie i  Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi na Litwie,  organizuje w dniach  23-26 .09. 2016 r. wyjazd do Wilna, Pikieliszek i Trok . 

W programie przewidujemy:

-  uczestnictwo w Dożynkach  Wileńskich, które odbędą się

w  Pikieliszkach  posiadłości marszałka Józefa Piłsudskiego,

- uczestnictwo w Inauguracji Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie,

- zapoznanie z architekturą Wilna pod opieką przewodnika  i uczestnictwo w programie przygotowanym przez zaprzyjaźnione Stowarzyszenia,

- wymianę doświadczeń stowarzyszeń.

Szczegółowy program  przekażemy do wiadomości osób zainteresowanych w pierwszych dniach września. W sprawach organizacyjnych prosimy zgłaszać się do Kol. Krystyny Popiel  tel. 503-100-014.

Koszt uczestnictwa w w/w  wyjeździe specjalistycznym  wynosi  690,00 zł  od osoby. Zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy do 5 września br.

W razie zainteresowania uczestnictwem w w/w wyjeździe prosimy o przesłanie  na adres NOT załączonej  karty uczestnictwa. 

 

Poniżej KARTA UCZESTNICTWA:

karta_uczestn.Wilno_2016.doc

 

                                                                           

 

                                                                  

 

                                                                                     


© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku