Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

Wybrano władze RR SFNT NOT w Słupsku

02.12.2016

Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT w Słupsku uprzejmie informuje, że w dniu 24 listopada 2016r. odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze w RR FSNT NOT w Słupsku.


Wybrano władze RR SFNT NOT  w Słupsku na kadencję 2016-2020.

 

Prezes                 Tadeusz Bruzda (PZITS)

Wiceprezes        Krystyna Popiel (SRzM)

Wiceprezes        Stanisław Wabia (SWP)

Wiceprezes        Piotr Gaweł (SEP)

Sekretarz   Mariusz Ożarek (SITK)

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej     Kazimiera Rennert (SITSpoż)

Członek Komisji Rewizyjnej                   Lucjan Kałuziński (SIMP)

Członek Komisji Rewizyjnej                   Stanisław Kosiński (SITWM)

© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku