Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

Słupskie Forum Motoryzacji

04.05.2017

Zapraszamy w dniu  26 maja 2017 roku do słupskiego ratusza na  Konferencję Naukowo-Techniczną  „Innowacje w konstrukcji samochodów a ochrona środowiska”.

Konferencję organizują: Rada Regionalna Naczelnej Organizacji Technicznej  w Słupsku, Prezydent Słupska i Starosta Słupski pod patronatem naukowym Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, pod przewodnictwem naukowym Rektora Politechniki Koszalińskiej oraz przy udziale Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie.


Będzie to już XX Konferencja Naukowo -Techniczna organizowana przez słupski NOT od 1998 roku.

            Wszystkie referaty z konferencji zostaną  wydane przez Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium Sp. z o.o w Radomiu, a informacja o konferencji zostanie zamieszczona w miesięczniku specjalistycznym „Autobusy Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”.

         

Serdecznie zapraszamy, wszystkich zainteresowanych motoryzacją o godz. 9.00
w dniu  26 maja 2016 r , do sali nr 212 w Ratuszu Miejskim.

 

© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku