Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

RR FSNT NOT w Słupsku

18.11.2019

W dniu 14 listopada 2019r. odbyło się zebranie Rady Regionalnej FSNT NOT w Słupsku, na którym:

- Przyjęte zostało prowizorium budżetowe na rok  2020.

- Podjęto uchwałę o nadanie tytułu „Honorowy Prezes RR FSNT NOT w Słupsku” dla koleżanki Kazimiery Rennert.

- Przedstawiono prezentację „Produkt z rejonu słupskiego na rynkach światowych”

- Złożono sprawozdanie i  pokazano slajdy z wyjazdu do Wilna.

 

 


© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku