Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

Rondo u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Sobieskiego otrzymało nazwę „Kolejarzy Słupskich”.

18.09.2020

Na tę uroczystość słupscy kolejarze czekali od lat. Z inicjatywą nadania rondu imienia Kolejarzy Słupskich wystąpił Prezes Międzyzakładowego Koła SITK RP przy Węźle PKP Słupsk Edward Kasierski. Dzięki poparciu tej inicjatywy przez Panią Krystynę Danilecką-Wojewódzką Prezydenta Miasta Słupsk i przychylności Pani Beaty Chrzanowskiej – Przewodniczącej Rady Miejskiej w Słupsku, w dniu 24.06.2020 r. Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę nr XIX/358/20 o nadaniu tej nazwy rondu u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Sobieskiego.

Na uroczystość przybyli Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska, Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej, Marek Rutka Poseł na Sejm RP, Pan Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska, Wojciech Gajewski – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej, Tadeusz Bruzda Prezes FSNT NOT, Krystyna Popiel – Wiceprezes FSNT NOT, Edward Kasierski Prezes Międzyzakładowego Koła SITK RP przy Węźle PKP Słupsk, Ryszard Nikitiuk kustosz Izby Historii Kolei w Słupsku, Waldemar Linowski – Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Warsztatowych PKP Intercity Gdynia, Andrzej Malinowski Przewodniczący Koła Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich w Słupsku, czynni pracownicy, seniorzy kolejnictwa, oraz zaproszeni kolejarze.

Edward Kasierski – Prezes Międzyzakładowego Koła SITK RP przy Węźle PKP Słupsk przedstawił historię słupskiej kolei i wpływ kolejarzy na rozwój miasta, a Ryszard Nikitiuk opowiedział o swoich kolejowych korzeniach i zaprosił do pogłębienia wiedzy o słupskiej kolei w Izbie Historii Kolei. Po części oficjalnej część uczestników udała się do Izby Historii Kolei w Słupsku, które znajduje się w trzech pomieszczeniach na strychu starej kamienicy należącej do PKP przy ul. Wojska Polskiego 28 – naprzeciw dworca PKP Słupsk.


© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku