Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

Nekrolog

23.02.2020

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 20 lutego 2020r. odszedł w wieku 83 lat ś+p Waldemar Kaczmarzyk. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 24 lutego br. o godz. 12.10 na Starym cmentarzu. Msza żałobna odprawiona zostanie w dniu pogrzebu o godz. 11.30 w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.


© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku