Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

Nekrolog

10.01.2020

W dniu wczorajszym odeszła od nas Koleżanka Teresa Boratyńska Targowska, długoletni członek Rady Regionalnej FSNT NOT w Słupsku. Wybitny inżynier chemik i racjonalizator po Politechnice Słowackiej w Bratysławie. Szczególnie zasłużona dla przemysłu garbarskiego w regionie słupskim. Wspaniała, ciepła i koleżeńska osoba. Będzie nam jej bardzo brakowało.                       

Pogrzeb odbędzie się 13.01.2020r. o godz.14.00 na Starym Cmentarzu w Słupsku.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych  Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku.


© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku