Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

NEKROLOG

28.10.2019

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 października 2019 roku odszedł z naszego grona nasz Kolega i Przyjaciel

Śp. mgr inż. Jan Wiesław Matysek

Wieloletni członek NOT w Słupsku, Prezes Rady w latach 1979-1985; Prezes Honorowy RR FSNT NOT w Słupsku od 1985 roku. Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Dyrektor WPEC Słupsk od 1976 do 1991. Nauczyciel zawodu w Technikum Elektrycznym w Słupsku i Technikum Mechanicznym w Słupsku.

Kolegę Wiesława będziemy wspominać jako dobrego przyjaciela i niezwykłego człowieka. Pozostawił po sobie wiele dobrych działań i wysokie uznanie za wkład w pracę dla naszego środowiska.

Pozostaje na długo w naszej pamięci.

Pogrzeb odbędzie się w środę, 30 października 2019r. o godz. 13.40 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha 4 w Słupsku.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych  Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku.


© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku