Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

NADZIEJA NA LEPSZE ŚRODOWISKO INICJATYWA OBYWATELSKA W ramach projektu RAZEM DLA ŚRODOWISKA

05.04.2017

Finansowanego przez   Fundusz Ochrony Środowiska

Koordynator -Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa w Słupsku

Realizator inicjatywy nr 8  - Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych  Naczelnej Organizacji Technicznej  w Słupsku

 

 

 

RR FSNT NOT w Słupsku  realizowuje zadanie polegające na odbudowaniu stanu populacji zagrożonych gatunków drzew (np. wiąz, jesion), zachowaniu ginących gatunków drzew i krzewów krajowych oraz tworzenia ostoi ptaków i motyli .Inicjatywa obywatelska polegająca na urządzeniu zieleni   realizowana będzie przy współpracy z Fundacją „Nadzieja”  na terenie działki  47/6 w Słupsku    wokół zabudowań ośrodka rehabilitacji dla dzieci  oraz na terenie wybiegu dla koni. Zrealizowanie tego zadania będzie miało wpływ na poprawę  ochrony środowiska oraz na zrównoważony rozwój na terenie  miasta Słupska.

 Na terenie Ośrodka Rehabilitacyjnego „Nadzieja”     pragniemy obsadzić  teren .roślinami miododajnymi, a poprawniej mówiąc nektarodajnymi, (gdyż produktem roślin jest nektar, a pszczelim – miód) bardzo starannie dobranymi, takimi które zwabią całe rodziny owadzie, roślinami posiadającymi dużą wydajność miodową i pyłkową, roślinami które pozwolą im na budowę gniazd. Rośliny nasze będą tak dobrane by były stołówką dla owadów zapylających przez cały potrzebny im do swojego rozwoju okres.

W naszym „Pożytkowym ogrodzie” ze względu na dzieci nie uwzględnimy roślin trujących, pominiemy np. kruszynę pospolitą, śnieguliczkę białą, bluszcz pospolity i inne.

Poprzez swoje przemyślane i dobrze dobrane nasadzenia przeciwstawimy się ciągle ubożejącej bazie poużytkowej. Wiele z roślin, które będą rosły w naszym „owadzim ogródku” będą przyjazne nie tylko dla owadów ale i dla ptaków, ponieważ dadzą im schronienie i miejsce na gniazdowanie, a ich owoce -  pokarm. Ponadto często są to również rośliny lecznicze dla człowieka. Dobrym przykładem są tu min. głogi i czeremchy. Wiele z tych roślin pięknie kwitnie, ma ładne owoce, ubiera się  jesienią w bajeczne kolory, ma ciekawe pokroje itp.  Postawimy również hotele dla dzikich zapylaczy. Hotele zapewnią schronienie pszczołom, trzmielom i innym pożytecznym owadom, które z coraz większym trudem znajdują dla siebie bezpieczną przestrzeń.

 

Dbałość o bezpieczeństwo owadów zapylających jest wymogiem naszych czasów. Musimy stanąć na wysokości zadania, aby nie ponosić odpowiedzialności przed przyszłymi pokoleniami: naszych dzieci, wnuków czy prawnuków, za brak w ich diecie truskawek, jabłek, ogórka, orzechów i wielu innych.

 Pragniemy również odbudować populacje zagrożonych gatunków drzew, poprzez nasadzenia drzew i krzewów umieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin między innymi wiązu szypułkowego.

Decyzja nasza padła na zagrożony w Polsce wiąz szypułkowy ponieważ jest to jedyny z naszych wiązów który jest odporny na naczyniową chorobę tych drzew.

Odbudowując populacje zagrożonych gatunków drzew zachowujemy te drzewa dla przyszłych pokoleń i budujemy swoisty bank genów tych roślin.

Prace związane z wykonaniem nasadzeń  wykonają członkowie naszego stowarzyszenia   w ramach wolontariatu pod nadzorem specjalisty.

Fundusze na zakup roślin otrzymamy  z Funduszu Ochrony Środowiska w ramach realizacji  Inicjatywy Obywatelskiej.

W zakresie  integracji środowisk i pokoleń mamy zamiar  włączyć do tego zadania  członków Zarządu Fundacji  „Nadzieja”, rodziców dzieci rehabilitowanych  oraz mieszkańców i  dzieci ze szkół miasta Słupska.

Będzie to dar serca dla chorych dzieci  z okazji 25-Lecia Fundacji Dla Dzieci Niepełnosprawnych  „Nadzieja” oraz  środowiska naturalnego miasta Słupska.

 W związku z  równoległą realizacją zadania publicznego współfinansowanego przez Miasto Słupsk  pn.„Integracja podstawą zrozumienia”  zaadresowanego dla dzieci i młodzieży oraz seniorów włączyliśmy  wyżej opisaną inicjatywę do  działań tego zadania  ponieważ  jej  intencje  bardzo wpisują się w główne cele  tego zadania.

 

 

Koordynatorem  realizacji  inicjatywy nr 8 jest :

Krystyna Popiel Wiceprezes RR FSNT NOT w Słupsku

Koordynatorem Całej Inicjatywy Obywatelskiej jest

Magdalena Borowiec-Wieczorek  Sekretarz Generalny SITR


© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku