Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

Naczelna Organizacja Techniczna w okresie pandemii

14.12.2020

Pomimo wciąż trwającej pandemii Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku przystąpiła w październiku do realizacji zadania publicznego finansowanego przez Miasto Słupsk pn. "Razem raźniej" w ramach, którego organizuje spotkania dla seniorów służące ich wszechstronnej aktywizacji.

     Projekt przeznaczony jest nie tylko dla seniorów naszego stowarzyszenia ale także dla członków  innych stowarzyszeń, którzy zechcą z nami współpracować w tym zakresie.

   Sytuacja jest ciężka, większość osób  boi się opuszczać domów i kontaktu z innymi ludźmi, są jednak takie osoby, które chętnie korzystają z proponowanych przez nas  atrakcji i odważają się w nich uczestniczyć, w październiku  w szerszym gronie (10 osób) a teraz w 5-cio osobowych grupach.

W ramach tego projektu odbywają się:spotkania „Kawka przy muzyce" podczas których odbywają się rechitale znanej  wykonawczyni poezji śpiewanej Anny Poźlewicz,  spotkania "Kawka pod semaforem"  (w Izbie Historii Kolei), spotkanie "Zaduszki NOT-wskie" przy muzyce w wykonaniu młodego artysty Pawła Bałbatun, warsztaty komputerowe  ABC komputera, wystawa makiet najsłynniejszych budowli świata, wystawa fotograficzna, turniej brydżowy  oraz spotkania sportowe polegające na spacerach z ćwiczeniami gimnastycznymi.

Turniej brydżowy o puchar Prezesa NOT odbywa się przez internet a  jego finał planujemy na 22 grudnia. Startuje w nim aż 25 par.

W naszym projekcie zwrócimy także uwagę na zainteresowania hobbistyczne seniorów . Powszechnie dużym zainteresowaniem cieszy się fotografika. Chcemy więc poprzez zorganizowanie wystawy  autorstwa naszej koleżanki  Elżbiety Krasuckiej Tomczak pn. „ Barwy pór roku" szerzej zainteresować seniorki i seniorów fotografiką, bliżej zapoznać ich  z techniką fotografii oraz tematem  kolorystyki  świata związanym z otaczającym nas środowiskiem i przeobrażeniami w przyrodzie.

    Wystawa pozwoli nam nie tylko podziwiać kunszt artystyczny naszej Koleżanki ale  też w nieco inny sposób spojrzeć na kolory nas otaczające i zmieniające się wraz z okresami fenologicznymi.

     Inną wystawę stanowią prace naszego kolejnego seniora Mirosława Śmigielskiego ze Stowarzyszenia Mechaników Polskich, który pasjonuje się modelarstwem i budowlami z puzzli 3D. Wystawa ta robi wielkie wrażenie na oglądających. Po prezentacji  w lokalnej telewizji wiele osób odwiedza naszą siedzibę aby ja obejrzeć.

Aby rozwiązać problemy okresu senioralnego wybraliśmy kilka aktywności intelektualnych i fizycznych. Powszechnie wiadomo, że muzyka ma olbrzymi wpływ na system nerwowy i zahamowanie procesów starzenia się mózgu. Dlatego zdecydowaliśmy się zrobić  wspomniane wcześniej spotkania relaksujące przy muzyce.

      Nasza organizacja prowadzi Izbę Historii Kolei. Chociaż istnieje ona już od kilku lat nie wiele osób ją zwiedziło, chcielibyśmy aby zobaczyła ją jak największa liczba mieszkańców naszego miasta, aby zapoznali się z tajnikami związanymi z techniką i materialnym dorobkiem słupskiego kolejnictwa dlatego  spotkania w tej Izbie włączyliśmy do tego projektu. 

 

 

Zorganizowaliśmy  Zaduszki NOT-owskie podczas, których wspominaliśmy naszych Kolegów i ich zasługi dla naszego stowarzyszenia. Spotkanie zorganizowaliśmy także przy muzyce w wykonaniu młodego gitarzysty Pawła Bałbatun z liceum ogólnokształcącego  współpracującego z nami także  w ramach  konkursów technicznych i spotkań edukacyjnych  przez nas organizowanych.

      Dużym problemem seniorów jest utrata aktywności intelektualnej oraz kłopoty z obsługą komputera dla tego chcemy im przybliżyć jego działanie i podstawowe zasady jego obsługi w związku z czym zorganizowaliśmy dla chętnych spotkanie na temat ABC komputera, które pozwoliło naszym koleżankom i kolegom wyjaśnić niektóre problemy związane z jego obsługą.

     Znacznym problemem seniorów jest sprawność fizyczna dlatego przeprowadziliśmy typowe fizyczne zajęcia sportowe polegające na wykonywaniu  ćwiczeń rozciągających i spacerów w otoczeniu przyrody znajdującej się w parku sąsiadującym z budynkiem NOT.

      

 

Seniorzy mają problem z samotnością, która w przygnębiający sposób wpływa na ich samopoczucie oraz na zmniejszenie odporności i zwiększenie podatności na wszelkiego rodzaju choroby. Wyjście z domu, spotkanie z innymi osobami wymiana doświadczeń w zakresie pielęgnacji zdrowia, aktywności fizycznej czy obsługi komputera w znaczny sposób ułatwia i ubarwia ich życie.

    Mieliśmy zamiar  kolejne działania projektu organizować w siedzibie NOT, w SCWOP na ul. Niedziałkowskiego, w domu na Grzybowej i DPS na Jaracza.  Niestety  w związku z reżimami pandemii zawęziliśmy  miejsce organizacji do naszej siedziby czyli Domu Technika w Słupsku zapraszając do uczestnictwa nie tylko naszych seniorów ale  także wszystkich mieszkańców Słupska i okolic, którzy chcieliby skorzystać z naszej oferty.

        Podczas wszystkich działań przestrzegamy zasady związane z profilaktyką obowiązującą w okresie pandemii kowid. Ograniczamy  spotkania do 5 osób i tak organizujemy salę aby uczestnicy mogli przebywać w obowiązującej odległości od siebie. Stosujemy  środki dezynfekujące osobiste i do odkażania pomieszczeń.

     Uczestnicy spotkań są bardzo zadowoleni z ich przebiegu a my naszym działaniem staramy się zachować pewne cechy normalności mimo tego, że sytuacja nie jest łatwa ani dla nas ani dla osób, które zdecydowały się uczestniczyć w naszym projekcie, który realizujemy przy wsparciu finansowym Miasta Słupsk.

Krystyna Popiel

RR FSNT NOT Słupsk

Fot. Edward Kasierski i Krystyna Popiel


© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku