Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

„Młody Innowator ” w słupskich szkołach

16.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak co roku Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku przy wsparciu Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku promowała Ogólnopolski Konkurs „Młody Innowator”, który tradycyjnie realizowany był pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej tym razem była to już XIII edycja.

Głównym organizatorem jest Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Doskonalenia Kadr wspólnie z Towarzystwem Kultury Technicznej i Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Tegoroczny konkurs realizowany jest pod hasłem „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie”.

    Konkurs  adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (liceów i techników). Jego istota polega na powszechności, na odstąpieniu od elitarności, jaką zawierają formuły innych konkursów. Jego celem jest wykorzystanie i pobudzanie twórczych zdolności dzieci i młodzieży.

    I etap był organizowany w szkołach, a o jego przebiegu decydowali nauczyciele, samorząd uczniowski i  rodzice. Tematem zgłoszonego do konkursu pomysłu były dowolne rozwiązania, polegające na udoskonaleniu istniejącego lub opracowanie projektu nowego, mającego cechy oryginalności. Rozwiązanie powinno być jak najprostsze.

    Efekty poprzednich edycji Konkursu dowodzą, że warto kontynuować jego rozwijanie. Młodzież wykazuje się dużymi zdolnościami, a wykonane projekty zaskoczyły wielu pasjonatów techniki i były impulsem do nowych rozwiązań. W sukcesach uczniów należy podkreślić rolę pasjonatów - nauczycieli, promotorów zgłaszanych projektów, dzięki których zaangażowaniu konkurs ciągle się rozwija.

    W bieżącym roku w Słupsku opiekunami zgłoszonych prac byli nauczyciele fizyki Grażyna Linder ze Społecznego Liceum im „Zjednoczonej Europy” oraz Krzysztof Kaluga z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza. Konkurs zakładał działania zespołowe, uczył wspólnie realizować zadania, a tym samym organizacji i odpowiedzialności. Jednoczy on dzieci i młodzież wokół wspólnego celu. Wielu dotychczasowych uczestników wykazało się techniczną wyobraźnią, a nagrodzone i wyróżnione prace w ubiegłych latach odznaczały się oryginalnością.

    W roku bieżącym do konkursu przystąpiła młodzież z dwóch słupskich szkół, które oceniane były przez komisję w skład, której wchodzili: z ramienia Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku dr Anna Kreft metodyk-konsultant ds. wspomagania nauczyciel w zakresie pracy z uczniem zdolnym, diagnozy edukacyjnej oraz edukacji przyrodniczej, Joanna Pawlak- Jęczewska metodyk-konsultant ds. wspomagania nauczycieli przedmiotów zawodowych, z ramienia Naczelnej Organizacji Technicznej jego wiceprezesi Krystyna Popiel i Piotr Gaweł oraz prezes Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich Lech Wojtecki.

W bieżącym roku zgłoszono cztery prace.

1.”DotsNote-drukarka krótkich notatek w alfabecie Braillef’a wykorzystująca algorytmy konwersji mowy na tekst” autorstwa Julii Kalinowskiej i Pawła Śpiechowicza  z III kl. II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku

       Celem tego projektu było umożliwienie tworzenia krótkich notatek pisemnych w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych i głuchoniewidomych. Założenie obejmowało stworzenie niedrogiego, intuicyjnego urządzenia, które będzie w stanie szybko i skutecznie drukować notatki pismem punktowym. Do rozpoznawania mowy użyto przetwarzanie w chmurze, jako tańsze, bezpieczniejsze, bardziej niezawodne i elastyczniejsze niż serwery lokalne.

       Nagranie wiadomości głosowej ma taką zaletę, że można ją wydrukować w kilku egzemplarzach. Pierwszy prototyp drukarki krótkich notatek pismem punktowym składa się z komputera jednopłytkowego, zewnętrznego mikrofonu i głośnika oraz wydrukowanych na drukarce 3D elementów konstrukcyjnych zawierających między innymi głowicę punktową. Ponieważ jest ono intuicyjne w obsłudze i przyjazne użytkownikowi mogą z niej korzystać osoby mniej obyte z technologiami. W Polsce bardzo mały odsetek ludzi niewidomych pracuje (17%), wynika to głównie z tego, że z powodu braku odpowiednich przystosowań komunikacja z niewidomymi w miejscu pracy jest często ograniczona. Urządzenie „DotsNote” może przełamać tę barierę, dlatego propozycja ta skierowana jest także dla wszystkich, którzy zatrudniają lub planują zatrudnić osoby z dysfunkcjami wzroku. Drukarka znajdzie również zastosowanie w wielu codziennych sytuacjach, takich, jak pisemne przekazywanie informacji między domownikami. Urządzenie to można również wykorzystać do pracy w czasie rzeczywistym z osobami głuchoniewidomymi, co czyni je unikalne na skalę światową.

2.” Ekologiczna modernizacja wagonów kolejowych poprzez odzysk energii kinetycznej przy hamowaniu” autorstwa Pawła Michońskiego, Pawła Szczepańskiego i Oskara Aleksandrowicza  z II kl. I Społecznego  Liceum im. „Zjednoczonej Europy” STO w Słupsku

      Uczniowie w swoim projekcie proponują aby zastosować w lokomotywach system przekształcający energię kinetyczną, zwykle marnowaną w trakcie hamowania, na prąd elektryczny  na wzór rozwiązania, które stosuje się w samochodach hybrydowych. Zaproponowane przez autorów projektu rozwiązanie mogłoby zwiększyć komfort korzystania z kolei, m.in. poprzez umożliwienie łagodnego i ciągłego przyspieszenia, czy zmniejszenie natężenia hałasu w trakcie hamowania oraz oszczędzanie znacznych ilości prądu, nie tylko zmniejszając koszty użytkowania pociągu, lecz również chroniąc środowisko przed marnowaniem surowców naturalnych. Poza tym rozwiązanie to pozwoliłoby na wyprowadzanie wagonów z bocznicy bez użycia lokomotywy (zmniejszając koszty eksploatacji), spowolnienie ścierania się klocków hamulcowych, ułatwienie startu słabszym lokomotywom pod dużym obciążeniem oraz zwiększenie mocy przy ekstremalnych warunkach, np. w górach w trakcie ostrej zimy.

      Podstawą pomysłu jest stosunkowo tanie i sprzyjające ekologii unowocześnienie 10-30 letniego taboru kolejowego. Ma ono na celu uzyskanie lepszych parametrów zużycia energii w użytkowanych przez polskie koleje lokomotywach i wagonach poprzez zastosowanie w nich sprawdzonych rozwiązań. O atrakcyjności projektu świadczy przede wszystkim szansa na swego rodzaju „rewitalizację” już posiadanego taboru kolejowego bez konieczności zakupu nowych maszyn.

 3.”Pelargonia pachnąca, czyli geranium jakiego nie znacie” autorstwa Karoliny Wojtkowiak i Pawła Bałbatun z z II kl. I Społecznego Liceum im. „Zjednoczonej Europy” STO w Słupsku

      Celem pracy było pokazanie, że rośliny spotykane przez nas, na co dzień, zawierają właściwości, z których można korzystać nie niszcząc przy tym środowiska nie stosując w życiu codziennym chemicznych preparatów. Do tego celu wykorzystano geranium, które jak się okazało ma własności grzybobójcze oraz bakteriobójcze.

      Najpierw wykorzystano liście rośliny, aby stworzyć z nich hydrolat, a później przebadano go pod kątem: grzybobójczości na chlebie i bakteriobójczości z wybranymi szczepami bakterii. W wyniku tych badań okazało się, że hydrolat działa na bakterie E faecalis.  Sprawdzono również jak zareaguje na zmiany skórne związane z okresem dojrzewania – w tym celu pobrano komórki trądziku młodzieńczego i pod mikroskopem obserwowano, jak zareaguje z hydrolatem. Zauważono, że płyn bardzo dobrze radzi sobie ze zwalczaniem badanych bakterii.

     Projekt został stworzony głównie z myślą o nastolatkach chcących w zgodzie z naturą zadbać o swoją cerę, ale również o wszystkich innych ludziach pragnących lepiej zadbać o oczyszczenie dłoni po wyjściu z łazienki i niechcących, lub w wyniku ostatnich zdarzeń niemogących skorzystać ze sklepowych środków antybakteryjnych.

     Autorzy projektu chcą zwrócić uwagę na to, że nie pamiętamy już o właściwościach roślin, które mamy w domu, wolimy używać tych niezwykłych specyfików reklamowanych prezentowane nam przez piękne, uśmiechnięte modelki, w telewizji i nie chcemy dostrzegać ich szkodliwej działalności na środowisko. Proponują, więc jako alternatywę produkt bardzo delikatny, działający na skórę kojąco i efektywnie zwalczający uporczywy trądzik i będący dobrym środkiem antybakteryjnym.

 4.”Bezpieczne i wygodniejsze kule dla osób poszkodowanych ” autorstwa Pauliny Małeckiej i Krzysztofa Korzeniewskiego  z I kl. I Społecznego Liceum im. „Zjednoczonej Europy” STO w Słupsku

Uczniowie usprawnili kule ortopedyczne, mając na celu poprawienie jakości użytkowania i jakości życia osób niepełnosprawnych. Zostały one usprawnione dla osób poszkodowanych (np. osób, które uległy wypadkowi) i ludzi starszych, potrzebujących takich kul do zwykłego poruszania się.

       Do powszechnie używanych kul dołączono: 2 paski odblaskowe w górnej części kuli, zestaw diod rozświetlających o dużej mocy(reagujących na ruch) w dolnej ich części aby idący był widziany przez kierowców w nocy z dużej odległości. Zastosowano też w obejmie plastikowej ramienia materiał zapobiegający otarciom przedramienia oraz zmieniono nasadkowe końcówki kul na szersze w podstawie, aby nie tracić równowagi podczas użytkowania dwóch kul równocześnie.

  Niestety nie możemy dzisiaj spotkać się z autorami projektów, liczymy na to, że za kilka dni sytuacja się poprawi i będzie można zaprosić ich do budynku NOT-u, zrobić spotkanie z naszymi członkami, obejrzeć prezentacje ich projektów i podziękować za pomysły i kreatywność zwróconą szczególnie na pomaganie osobom potrzebującym.

Na razie projekty wysyłamy do Komisji Krajowej i liczymy, że projekty uczniów naszych słupskich szkół zostaną docenione i tak jak w ubiegłych latach zajmą pierwsze miejsca wśród zgłoszonych prac.


© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku