Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

„Młody Innowator ” w słupskich szkołach

05.07.2019

11 kwietnia 2019 r. o godz.15.30 w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku ul. Garncarska 4 odbyło się podsumowanie II Etapu Konkursu „Młody Innowator 2018/19”, Komisja oceniła i zakwalifikowała do III ETAPU KONKURSU „MŁODY INNOWATOR”-2018/2019  następujące prace w kategorii : Szkoły Ponadgimnazjalne.

1. URZĄDZENIE  TŁUMIACE  DŹWIĘKI  DRAŻNIACE  DLA  MIZOFONIKÓW  PRZY  UŻYCIU ALGORYTMÓW WYKORZYSTUJĄCE  UCZENIE  MASZYNOWE

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  im.  Adama Mickiewicza

Nauczyciel nadzorujący pracę   mgr Krzysztof Kaluga   

Błażej Smorawski kl. 3, Kacper Ostrowski kl.3

2. MINI FABRYKA

Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych  Słupsk ul. Niedziałkowskiego 

Nauczyciel nadzorujący  pracę mgr inż. Milena Ginko

Przemysław Supieta kl.II cT, Marcin Solarczyk kl.II cT, Dominik Marquardt kl.II cT, Piotr Szostek kl.II cT

3. PLECAK ZWIĘKSZAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO

Zespół Szkół Informatycznych Słupsk ul. Koszalińska 9

Nauczyciel nadzorujący pracę mgr Grażyna Linder

Krzysztof Rogiński, Marcin Szyszko, Kordian Mętlewicz 

4. SZYBOWIEC JAKO SPOSÓB NA EKOLOGICZNY I SZYBKI TRANSPORT W DOBIE ZAKUPÓW I DOSTAW INTERNETOWYCH

I Społeczne LO im. ”Zjednoczonej Europy” Słupsk ul. Banacha 10

Nauczyciel nadzorujący pracę - Grażyna Linder

Paweł Michoński kl. I, Paweł Szczepański kl.I

     Autorzy prac oraz ich opiekunowie zostali wyróżnieni przez Radę Regionalną Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku nagrodami książkowymi oraz listami gratulacyjnymi .

     Relacja z tego wydarzenia była prezentowana w telewizji słupskiej promując myśl techniczną słupskiej młodzieży.

Wszystkie prace zostały wysłane do głównej Komisji działającej wspólnie przy Komitecie Naukowo -Technicznym FSNT-NOT Doskonalenia Kadr, Towarzystwem Kultury Technicznej, Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej.


© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku