Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

Konferencja Motoryzacyjna już za nami

24.05.2016

            Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku z prezesem Tadeuszem Bruzdą na czele, w dniu 20.05.2016 r. w ramach Słupskich Dni Techniki , zorganizowała po raz XIX konferencję naukowo- techniczną pod tytułem „Innowacje w konstrukcji samochodów, a ochrona środowiska”.
Patronat honorowy objął Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń wraz z Starostą Słupskim Zdzisławem Kołodziejskim natomiast Patronat naukowy nad Konferencją objęły, Polska Akademia Nauk Komisja Budowy Maszyn w Poznaniu z prof. dr hab. inż. Janem Żurkiem, a przewodnictwo konferencji przyjął JM Rektor Politechniki Koszalińskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal przy ścisłej współpracy z prof. dr hab. inż. Leonem Kukiełką.
            Podczas konferencji zostało przedstawionych 16 referatów z ramienia Politechniki Koszalińskiej, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Politechniki Gdańskiej oraz Zespołu Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych Pomorza.

Spotkanie zostało podzielone na dwie sesje tematyczne :
I Ochronę Środowiska poprowadzoną przez prof. dr hab. inż. Zbigniewa Lozię oraz,
II Innowacje w motoryzacji poprowadzoną przez prof. dr hab. inż. Leona Kukiełkę.


           Wystąpienia referujących były bodźcem do wielu dyskusji i okazją do wymiany konstruktywnych myśli.
Wśród publiczności znalazła się młodzież z Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. Tadeusza Tańskiego w Słupsku, co daje nadzieję na rozwinięcie przyszłej kadry naukowej.
          Wszystkie zaprezentowane referaty podczas konferencji zostaną opublikowane w formie książkowej w wydawnictwie naukowym „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”.
Artykuły będzie można przeczytać na stronie www.autobusy-test.com.pl, do czego serdecznie zachęcamy.

Dziękujemy wszystkim gościom oraz uczestnikom.

 


© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku