Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

Komunikat o pobycie w Słupsku prof. dr inż. Janusza Romańskiego

07.06.2017

Na zaproszenie Rady Regionalnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku gościliśmy od 23 maja do 28 maja 2017r. prof. dr inż. Janusza Romańskiego Prezesa Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników „Polonia Technica” ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. 


W programie pobytu Gość uczestniczył min. w XX Jubileuszowej Konferencji Naukowo – Technicznej pt. „Innowacje w konstrukcji samochodów a ochrona środowiska”, odbył spotkania z Prezydentem Miasta Słupska; Starostą Słupskim; młodzieżą szkoły I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku, które w 1961 roku ukończył.

Podczas Konferencji Naukowo – Technicznej prof. dr inż. Janusz Romański wygłosił referat pt. „Historyczny przegląd amerykańskich samochodów osobowych”.

Na spotkaniu z Zarządem RR FSNT NOT w Słupsku wymieniono informacje o pracy w stowarzyszeń w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i pracy w Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, podjęto decyzję o dalszej współpracy.

Pan prof. dr inż. Janusz Romański jest znanym specjalistą w zakresie projektowania systemów helikopterowych. Od lat aktywnie działa w szeregu organizacji polonijnych.

W Polskim Uniwersytecie Ludowym w Filadelfii pełni funkcję prezydenta. Należy do szeregu prestiżowych polonijnych organizacji, w tym do Instytutu Józefa Piłsudskiego, Polskiego Instytutu Naukowego, Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. Jest członkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. Jest autorem szeregu prac naukowych i technicznych. W uznaniu wieloletniego  wkładu pracy dla Polonii i Polski został wyróżniony odznaczeniami państwowymi, medalami, odznakami i dyplomami uznania.

 

 

 

 

© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku