Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

Komunikat

02.04.2019
Zarząd RR FSNT NOT w Słupsku zaprasza do opracowania artykułu i wygłoszenia referatu na Konferencji nt.:„INNOWACJE W KONSTRUKCJI SAMOCHODÓW A OCHRONA ŚRODOWISKA”
Konferencja odbędzie się w Słupsku w dniu 31 maja 2019r.
 
z poważaniem
Tadeusz Bruzda
Prezes RR FSNT NOT w Słupsku
W załączeniu:

© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku