Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

Komisja Kwalifikacyjna

31.03.2017

Informujemy, iż z dniem 27 marca 2017r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki powołał Komisję Kwalifikacyjną Nr 008 działającą przy Radzie Regionalnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku do stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmuące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach związanych z dozorem i eksploatacją w grupie 1, 2 i 3.


© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku