Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

Jubileusz 50-lecia Rady Regionalnej FSNT NOT w Słupsku

27.09.2018

W dniu 14 września 2018 r. odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia Rady Regionalnej FSNT NOT. Honorowym Patronatem jubileusz objęli: Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń i Starosta Powiatu Słupskiego Zdzisław Kołodziejski.

W jubileuszowej uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, wśród nich Prezes ZG FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny, Starosta Powiatu Słupskiego Zdzisław Kołodziejski, Prezes Rady Pomorskiej FSNT NOT Bożena Kawalec-Pietrenko, Przewodnicząca Rady Miasta Słupska Beata Chrzanowska oraz Przedstawiciel Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji Jan Suski.

Uroczystości poprowadził Prezes RR FSNT NOT w Słupsku Tadeusz Bruzda. Za szczególne zasługi i osiągnięcia w pracy w stowarzyszeniach naukowo-technicznych oraz w Radzie Regionalnej, najwyższe odznaczenia FSNT NOT – Diamentowe Odznaki Honorowe NOT otrzymali: Kazimiera Rennert (SITSpoż), Krystyna Popiel (SITR) oraz Władysław Baryło (SEP). Złotą Honorową Odznaką NOT odznaczony został Mirosław Bulera (PZITB), a Srebrnymi Honorowymi Odznakami NOT Olga Dudek (SGP), Piotr Gaweł (SEP) i Stefan Bajer (SGP). Tytuł Zasłużonego Seniora NOT otrzymał Stanisław Pawlak (SITWM). Wpisem do księgi zasłużonych dla FSNT NOT w Słupsku zostali wyróżnieni: Zdzisław Kołodziejski (SITR), Bolesław Giczewski (SITR), Jan Ryszard Kurylczyk (SEP), Marian Rudziecki (SEP) oraz Lech Wojtecki (SIMP).

W części seminaryjnej wystąpiła Prezes ZG FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny z referatem nt. „Rola stowarzyszeń naukowo-technicznych w budowie państwowości” następnie dr Jan Suski z SIiTP Francja wygłosił referat „Opomiarowanie mediów w budynkach inteligentnych”.

Krótki rys historyczny słupskiej jednostki NOT przedstawił Prezes RR FSNT NOT w Słupsku Tadeusz Bruzda, o członkach działających w NOT i prasujących w biurze NOT wspominała Kazimiera Rennert. W programie artystycznym jubileuszu wystąpili: Chór Młodzieżowy „KANTELE” z LO nr 1 w Słupsku i z recitalem inż. Anna Poźlewicz z Wilna.

Uroczystość zakończyła kolacja integrująca słupskie środowisko techniczne, przyjaciół NOT i gości.

                

                

                


© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku