Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich i XXVI Kongres Techników Polskich

23.06.2019

W dniach 13-15 czerwca br. odbył się na AGH w Krakowie IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich i XXVI Kongres Techników Polskich. Hasłem przewodnim krakowskich obrad był „Inżynier Przyszłości”. RR FSNT NOT w Słupsku reprezentowali kol. Krystyna Popiel i kol. Tadeusz Bruzda. Uczestniczyli w sesjach plenarnych i tematycznych. W Zjeździe uczestniczyli polonijni inżynierowie z Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, Austrii, Litwy, Grecji, Szwajcarii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii.

Nawiązano kontakty i przeprowadzono kilka rozmów, podczas których wymieniono doświadczenia i nawiązano współpracę stowarzyszeniową.

 


© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku