Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

„Aktywizacja seniorów –spotkania z kulturą”

21.06.2016

     

W dniach 9-12 czerwca 2016 r.  na zaproszenie Naczelnej Organizacji Technicznej  w ramach  projektu „Aktywizacja seniorów –spotkania z kulturą”, gościła w Słupsku delegacja Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  w Wilnie pod kierownictwem rektora prof. Ryszarda Kuźmo.

    W skład delegacji wchodzili członkowie  zespołu „Tęcza” Lucyna Dubicka, Janina Ozorowska, Irena Kratkowska, Daniela Miczudo i Czesław Tomaszewicz. Zespołowi towarzyszyła wystawa  prac malarskich  wileńskiego malarza Władysława Ławrynowicza prezesa Twórczego Związku Polskich Malarzy na Litwie ”Elipsa”, który osobiście je prezentował . Zespół bardzo pracowicie spędził czas .

        Pobyt w Słupsku rozpoczął od złożenia kwiatów i zapalenia znicza  przy obelisku  upamiętniającym  Kresowiaków. Występy rozpoczął w czwartek w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej  dla członków Naczelnej Organizacji Technicznej                   i zaproszonych gości.

Następnego dnia gościł  w Domu Opieki Społecznej „Bezpieczna Przystań”,  uświetniając rok Jubileuszu 35-lecia  tej placówki  oraz w Zespole Szkół w Redzikowie dla słuchaczy Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Redzikowie i Stowarzyszenia Przyjaciół 28-go  Słupskiego Pułku Lotnictwa  Myśliwskiego,  serdecznie przyjmowani przez  Panią Dyrektor Szkoły Elżbietę Domańską  i Prezesa Uniwersytetu Mariana Świstunia.

      Trzeciego dnia pobytu  zespół uczestniczył  w Słupskich Kaziukach , które odbyły się w  „Czarnym Kocie” w Lasku Północnym.                 W niedzielę  Wilnianie uczestniczyli w  Mszy Świętej  w intencji członków i przyjaciół  Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna w kościele  pod wezwaniem św. Jacka,  ofiarując dar ołtarza przywieziony z Wilna  oraz dając występ po mszy dla zebranych wiernych. Podczas występów rektor Ryszard Kuźmo wszędzie prezentował historię Uniwersytetu oraz opowiadał o sytuacji Polaków na Litwie .

      W programie występów były wiersze i piosenki o Wilnie, Wileńszczyźnie o  Wileńskich Kaziukach i wileńskim chlebie , którym częstowano zebranych licznie słuchaczy. Występy budziły wiele emocji i były bardzo serdecznie przyjmowane. Goście zostali obdarowani szczególnymi  prezentami ; między innymi pięknym  koszem kwiatów własnoręcznie  zrobionym przez pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej, Pucharem Przyjaźni od Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna Mariana Boratyńskiego ,albumami o Ziemi Słupskiej w Starostwie i bibliotece .

      Poza pracowicie spędzonym czasem podczas występów  Wilnianie goszczeni byli przez Panią wiceprezydent Krystyną Danielecką -Wojewódzką i zwiedzali ratusz .

Złożyli wizytę  Staroście Zdzisławowi Kołodziejskiemu, gdzie zostali bardzo serdecznie przyjęci  oraz zwiedzili gmach starostwa. Odwiedzili także Bibliotekę, po której oprowadziła gości Pani dyrektor Danuta Sroka  opowiadając historię biblioteki i prezentują  jej  ciekawą działalność.  W sobotę goście zwiedzili muzeum i zapoznali się z kolekcją obrazów Witkacego, która zrobiła na nich duże wrażenie. Przy tak pracowitym programie  znaleziono też czas na krótki spacer nad morzem  dla oddechu po ciężkiej pracy.

 Podczas  wszystkich spotkań wiele osób wyrażało chęć wyjazdu  do Wilna, który Naczelna Organizacja Techniczna planuje  zorganizować  pod koniec września  deklarując uczestnictwo w inauguracji roku akademickiego Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która według planów będzie stanowić seminarium podczas, którego zaprezentowane zostaną tematy przez  wykładowców z Wilna i Słupska a na zakończenie wystąpią zespoły artystyczne.

W tym czasie odbywają się w Piekieliszkach  Dożynki Wileńszczyzny, w  których uczestniczyć będą także Słupszczanie.

W ten sposób podtrzymywać będziemy współpracę z Wilnem i Wileńszczyzną z  Naczelną Organizacja Techniczną, Starostwem Powiatowym  w Słupsku i Regionem Słupskim.


© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku