Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

100-lecie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji

22.11.2017

Krystyna Popiel- Wiceprezes Rady Regionalnej FSNT NOT, uczestniczyła w obchodach jubileuszu 100-lecia powstania Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji (SITPF), objętym honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP Stanisława Karczewskiego  i Ambasadora RP we Francji Tomasza Młynarskiego, które odbyły się w dniach 13-15 października 2017 r. w Paryżu. 


       

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji powstało w 1917 roku z inicjatywy inż. Jerzego Lipkowskiego, który po otrzymaniu wiadomości o powstaniu  Błękitnej Armii dowodzonej przez gen. Józefa Hallera zaproponował przebywającym wówczas we Francji inżynierom i architektom polskiego pochodzenia założenie zrzeszającej ich organizacji technicznej. Organizacja ta działa nieprzerwanie przez 100-lat pod przewodnictwem wybitnych  polskich inżynierów mieszkających we Francji.

       Podczas pierwszego dnia obchodów uroczystości  jubileuszowe  odbyły się w  Ambasadzie  RP w Paryżu, która mieści się w pięknym Hôtel de Monaco i jest uważana za jedną z najpiękniejszych polskich ambasad.

        Gości powitali Jego Ekscelencja Ambasador RP w Republice Francuskiej Tomasz Młynarski oraz mgr inż. Lucjan Sobkowiak, prezes SITPF. W swoim przemówieniu Ambasador podkreślił wagę wkładu polskich inżynierów w współpracę  pomiędzy Polską a Francją w zakresie nauki oraz jego znaczenie na rzecz kształtowania przyjaznych stosunków polsko-francuskich. Prezes Lucjan Sobkowiak wygłosił wykład pt. "100 lat SITPF: wkład inżynierów i techników polskich w rozwój przemysłu francuskiego",  następnie  mgr Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes FSNT NOT, zaprezentowała   historię polskich stowarzyszeń technicznych działających poza granicami Polski.

       W czasie uroczystości wręczono dyplomy i  złote odznaczenia SITPF zasłużonym członkom tej organizacji oraz przedstawicielom zaprzyjaźnionych organizacji  z Europy i Ameryki (między innymi prof. Januszowi Romańskiemu Prezesowi Polonia Technica USA, którego mieliśmy zaszczyt gościć   w tym roku w Słupsku). Poza tym wszyscy  uczestnicy obchodów otrzymali  medal okolicznościowy.         Następnie wystąpili z gratulacjami  delegaci, którzy przybyli na tę okazję do Paryża z Francji, Polski,USA, Niemiec i Austrii.

     Krystyna Popiel przekazała od słupskiej organizacji ozdobny grawerton,   pogratulowała Jubileuszu 100-lecia organizacji oraz zaprosiła w imieniu Zarządu NOT w Słupsku na obchody 50-lecia,ktre odbędą się w 2018 r.

     Na zakończenie pierwszego dnia obchodów uczestnicy wysłuchali koncertu w wykonaniu Joanny Kozielskiej (harfa) oraz Philippe’a Davida (flet).

      W  drugim dniu obchodów  w  obecności wice-konsul ds. polonijnych Beaty Jaśko w  Bibliotece Polskiej  odbyło się  seminarium  poświecone "4.0 rewolucji przemysłowej – stan aktualny w świecie" oraz inauguracja wystawy  „100  lat działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji".  Przedmiotem wystąpień był  postęp  technologiczny oraz jego wpływ na rozwój przemysłu. Poświęcony był przyszłości techniki, plusom i minusom czwartej rewolucji przemysłowej (Industrie 4.0).Omówiono miedzy innymi tematy: internet rzeczy, sztuczna inteligencja i zmiany klimatyczne.

     W gronie wykładowców byli reprezentanci świata naukowego  z wielu krajów Europy i USA: dr inż. Andrzej Fórmaniak z Wielkiej Brytanii,  który omówił zastosowanie BIM w kolejnictwie, dr inż. Marian Zastawny z Wielkiej Brytanii, który zaprezentował udział technologii CAD/CAE w tworzeniu tzw. cyfrowych bliźniaków, Paweł Tomaszewski z Polski  autor wielu książek o Janie Czochralskim przedstawił  jego zasługi  dla najnowszych technologii na świecie, prof.Jan Lis zaprezentował Nowe materiały  i technologie  XXI wieku, inż. Jan Suski-  z Francji omówił  Nanotechnologie –Początek – Stan obecny- Perspektywy, prof. inż. Janusz Romański z USA  zaprezentował Wybrane technologie 4.0 rewolucji przemysłowej, dr Radosław Wiśniewski –Przedmioty IoT (Internet of Things),   prof. Agnieszka Ziernicka- Wojtaszek z Polski - 4.0 rewolucja a ekologia i meteorologia,   inż. Michał Szczepański – z Francji - Cyber- Phizykal System- Kalibracja kamery stereowizyjnej.

         Uczestnictwo  w obchodach Jubileuszu  Stowarzyszenia  Inżynierów i Techników Polskich we Francji było okazją do zapoznania się z  najnowszymi zagadnieniami związanymi z  postępem technicznym  oraz  do wymiany doświadczeń  związanych problematyką organizacji inżynierskich na świecie.

     Uroczysta kolacja odbyła się  w Salónie Bóffrand  Pałacu Luksemburskiego, siedzibie Senatu Republiki Francuskiej z udziałem senatora Jeana-Yvesa Leconte’a, wice-przewodniczącego senackiej Grupy Przyjaźni Francja-Polska. Podczas kolacji Ambasadę RP we Francji reprezentował minister Tomasz Majchrowski, zastępca Ambasadora.

    Uroczystości  jubileuszowe zakończyły się niedzielną mszą świętą w intencji polonijnych inżynierów i techników, która została odprawiona w polskim kościele pw. Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny w Paryżu przez ks. Bogusława Brzysia, rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji.                                                                                                              

    Obchody Jubiluszu były połączone z Walnym Zebraniem Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, podczas którego koledzy z Francji przekazali przewodnictwo Federacji organizacji niemieckiej - Zrzeszenia  Federalnego  Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech. Mgr inż. Lucjan Sobkowiak  funkcję Prezesa Zarządu  przekazał  mgr inż. Andrzejowi Kajzer. 

      Krystyna Popiel miała okazję zapoznać wielu wybitnych inżynierów miedzy innymi  Jana Suskiego  członka  francuskiej organizacji  pochodzącego ze Słupska. Podobnie jak prof. Janusz Romański jest  absolwentem  I LO im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku.Jan Suski wyraził chęć uczestnictwa w obchodach 50-lecia NOT w Słupsku podobnie jak wielu innych inżynierów  uczestniczących w Jubileuszu .

       Tak więc   uczestnictwo w jubileuszowych obchodach organizacji  francuskiej prawdopodobnie zaprocentuje  szeroką współpracą   z innymi  europejskimi  organizacjami  i ich wybitnymi członkami.

       Gratulujemy członkom Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich we Francji   100 - lecia  działalności na rzecz postępu oraz promowania  polskiej myśli technicznej   we Francji i na świecie .

 

Krystyna Popiel NOT Słupsk

Zdjęcia Krystyna Popiel

             Krzysztof Ruszczyński

 

 

© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku