Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Szkolenia przygotowujące do zawodu

Nazwa szkolenia

Ilość godzin

Termin

Ilość dni

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowymcertyfikat nr 152/138

52 +
15 g. jazdy wózkami

do uzgodnienia

7

Kierowca wózków jezdniowych
unoszących z napędem elektrycznym

13

do uzgodnienia

2

Operator pilarek spalinowychPilarz–drwal

112

do uzgodnienia

5 wykł.

10 zaj. prak.

Maszynista ciężkich maszyn budowlanych i drogowychkl. III z praktyką –egzamin na uprawnienia państwowe

 

(koparki, spycharki, ładowarki, betoniarki, maszyny drogowe)

Kurs prowadzony przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Radomiu

150

do uzgodnienia

17 +

praktyka

Posadzkarz

56

do uzgodnienia

8

Murarz 80

do uzgodnienia

11

Malarz 56

do uzgodnienia

8

Monter instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej 72

do uzgodnienia

10

© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku