Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Szkolenia otwarte dla firm

LP. Nazwa szkolenia Ilość godzin Termin Ilość dni

1

Profesjonalna obsługa klienta 16 do uzgodnienia 2

2

Zarządzanie zasobami ludzkimi
– przygotowanie kadry kierowniczej do współpracy z przełożonymi
16 do uzgodnienia 2

3

Komunikacja interpersonalna 8 do uzgodnienia 1

4

Integracja i budowanie zespołów pracowniczych 8 do uzgodnienia 1

5

Sztuka radzenia sobie ze stresem 8 do uzgodnienia 1
© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku