Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Szkolenia na urządzenia techniczne

Nazwa szkolenia

Ilość godzin

Termin

Ilość dni

Dźwigi towarowo-osobowe, budowlane

30

do uzgodnienia

4

Cięgniki (wciągniki, wciągarki)

40

do uzgodnienia

5

Podesty ruchome, podnośniki hydrauliczne

40

do uzgodnienia

5

Suwnice sterowane:   do uzgodnienia  
  a) z kabiny

48

6

  b) z poziomu roboczego

40

do uzgodnienia

5

Żurawie

48

do uzgodnienia

6

 

a) budowlane i wieżowe

b) samochodowe i samojezdne

40

do uzgodnienia

5

c) przewoźne, przenośneoraz stacjonarne
KONSERWATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

32

do uzgodnienia

4

KONSERWATOR suwnic

40

do uzgodnienia

5

KONSERWATOR żurawi samojezdnych

40

do uzgodnienia

5

KONSERWATOR żurawi przeładunkowych

40

do uzgodnienia

5

KONSERWATOR podestów sterowanych hydraulicznie

40

do uzgodnienia

5

 
 
© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku