Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Srebrny Niedźwiedź 2018

 

 

Lider Promocji Słupskiej Gospodarki „Srebrny Niedźwiedź 2018”

Konkurs „Lider Promocji Słupskiej Gospodarki – Srebrny Niedźwiedź 2018” organizowany od roku 1998 jest jedną z ważniejszych imprez, która ma na celu promocję regionalnych przedsiębiorców. Początkowo Srebrne Niedźwiedzie wręczano w ośmiu kategoriach: menedżer, firmy średnie, mikro, małe, media, instytucje okołobiznesowe, gospodarstwo rolne i  turystyka wiejska.

W 2009 roku podjęto decyzję o organizowaniu konkursu co dwa lata i w tegorocznej jubileuszowej piętnastej edycji konkursu przedsiębiorcy będą rywalizować w sześciu kategoriach, które zostały zmodyfikowane, tak aby dopasować je do oferowanych produktów i usług w naszym regionie, są to: mikro- i małe przedsiębiorstwa, średnie i duże przedsiębiorstwa, zakłady rzemieślnicze, gospodarstwa agroturystyczne, menedżer słupskiej gospodarki i gospodarczy debiut.

Organizatorem Konkursu jest Powiat Słupski, Słupska Izba Przemysłowo – Handlowa na Region Słupski i Miasto Słupsk, natomiast organizację Konkurs wspierają liczne instytucje z regionu słupskiego, wśród nich są Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Cech Rzemiosł Różnych w Słupsku, Rada Regionalna FSN-T NOT w Słupsku, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Słupsku, Słupski Inkubator Technologiczny, Gmina Słupsk oraz Gmina Kobylnica.

W Kapitule Konkursu, która wybierze zwycięzców zasiądą Starosta Słupski, Prezes Słupskiej Izby Przemysłowo – Handlowej, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Słupsku, Prezydent Miasta Słupska, Dyrektor Słupskiego Inkubatora Technologicznego, Wiceprezes NOT, oraz Dyrektor ODR Słupsk. Statuetki i wyróżnienia „Srebrnego Niedźwiedzia 2016” w poszczególnych kategoriach zostaną wręczone podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 19 października 2018 r. w Nowym Teatrze im. Witkacego w Słupsku.

Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z wymaganymi załącznikami, stosownie do kategorii w terminie do dnia 07 września 2018 roku do siedziby organizatora Konkursu: pocztą tradycyjną, kurierem, osobiście lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@powiat.slupsk.pl. Regulamin Konkursu wraz z  kartami znaleźć można na stronach internetowych organizatorów (www.powiat.slupsk.pl, www.siph.slupsk.pl , www.slupsk.pl )  i instytucji wspierających Konkurs (www.parr.slupsk.pl, www.cech.slupsk.pl, www.not.slupsk.pl, www.podr.pl, www.pttk.pl).

Zgłoszenia może dokonać sam uczestnik lub instytucja otoczenia biznesu za zgodą potencjalnego uczestnika, pocztą tradycyjną, kurierem, osobiście lub pocztą elektroniczną na adres     e-mail: promocja@powiat.slupsk.pl lub na adres: Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76 -200 Słupsk z dopiskiem na kopercie lub w tytule e-mail: „Srebrny Niedźwiedź 2018”.

We wszystkich dotychczasowych edycjach konkursu „Srebrny Niedźwiedź” wyróżnionych zostało ponad 200 firm oraz wręczono ponad 90 statuetek.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

 

REGULAMIN KONKURSU DO POBRANIA

Regulamin_SN

KARTY ZGŁOSZENIOWE DO POBRANIA

Karta_Zgloszeniowa_Srebrny_Niedźwiedź_2018_Menedżer 

Karta_Zgloszeniowa_Srebrny_Niedźwiedź_2018_Agroturystyka

Karta_Zgloszeniowa_Srebrny_Niedźwiedź_2018_Gospodarczy_Debiut

Karta_Zgloszeniowa_Srebrny_Niedźwiedź_2018_Średnie_i_Duże

Karta_Zgloszeniowa_Srebrny_Niedźwiedź_2018_Zakład_Rzemieślniczy

Karta_Zgloszeniowa_Srebrny_Niedźwiedź_2018_Mikro_i_Małe

 

© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku