Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Projekty realizowane w roku 2017

Rada Regionalna NOT w Słupsku  realizuje zadania publiczne skierowane  na różne grupy wiekowe począwszy od najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym poprzez młodzież szkół ponadpodstawowych   po członków Klubu Seniora NOT.

W roku 2017 zrealizowano projekt pod nazwą  „Jak zbudować latarnie morską czyli technika w baśniach i legendach Pomorza”   finansowany przez Starostwo Słupskie, w którym uczestniczyło 1843 dzieci i 100 nauczycieli. Projekt ten od lat cieszy się dużym powodzeniem w  przedszkolach i szkołach powiatu słupskiego. W trakcie realizacji  odbywają się spotkania podczas, których dzieci słuchają  pomorskich  bajek  i  baśni, bawią się, zapoznają z twórczością i językiem kaszubskim oraz budują latarnie morskie ucząc się w ten sposób pracy w grupie i zapoznając z arkanami techniki i przepisami bezpieczeństwa przy takiej pracy. W roku 2017 odbył się 51 takich spotkań w powiecie Słupskim.

Zainteresowanie dyrektorów szkół uczestnictwem w naszym projekcie jest duże mamy więc nadzieję, że  w roku 2018 będziemy mogli kontynuować jego realizację.

Drogim projektem realizowanym przez Radę Regionalną  FSNT NOT w Słupsku  była realizacja zadania publicznego pn. „Integracja Podstawą Zrozumienia”. Celem przedsięwzięcia było nawiązanie współpracy ze szkołami i wspólne realizowanie kolejnych zadań. Do projektu włączył się Zespół Szkół Technicznych w Słupsku, Gimnazjum  Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Słupsku i Liceum Ogólnokształcące nr V w Słupsku.

W ramach tego projektu członkowie Klubu Seniora NOT uczestniczyli w Wernisażu Fotograficznym, akcji sadzenia roślin  na posesji  Fundacji Dzieci Niepełnosprawnych  Nadzieja, poznali dorobek Słupskiej Szkoły Młodych Fizyków przy LO nr 1, uczestniczyli w żywych lekcjach historii  na temat przyjaźni polsko-węgierskiej i  Zaduszkach  zorganizowanych  dla słupskich zakładów, które zostały zlikwidowane w okresie transformacji.  Wszystkie akcje i spotkania cieszyły się dużą popularnością. Uczestniczyło w nich 306 osób integrując się nie tylko międzypokoleniowo, ale także współpracując z osobami niepełnosprawnymi i gośćmi  z poza naszej organizacji  oraz z zagranicy. Do akcji  sadzenia roślin  przy obiektach Fundacji nadzieja włączyły się dzieci niepełnosprawne z opiekunkami oraz  dołączyli do nas pracownicy Biblioteki Miejskiej. Poza tym  międzynarodowy akcent nadało nam uczestnictwo gości zagranicznych: przedstawicieli ambasady amerykańskiej, Prezesa Polonia Technica USA,  Prezesa Inżynierów Sanitaro -Budowlanych z Wilna i byłego dyplomaty węgierskiego.

Tek więc integracja i wspólne zrozumienie odbyło się na bardzo wielu płaszczyznach.

Rok 2017  był bogaty w realizację ciekawych zadań. Zanosi się na to, że rok 2018 będzie równie aktywny  chociażby ze względu na to, że  Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Słupsku  obchodzić będzie Jubileusz 50-lecia, któremu towarzyszyć będzie wiele bardzo ważnych dla nas  imprez.  Włączymy się także aktywnie do obchodów  Jubileuszu 100- lecia  uzyskania niepodległości przez Polskę w celu podkreślenia rangi  zawodu inżyniera.

Poniżej zdjęcia z realizacji opisanych projeków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku