Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Projekty realizowane w roku 2016

 Projekty realizowane w ramach  zadań publicznych w roku 2016.

 

Rada Regionalna FSNT NOT realizuje 2 następujące projekty częściowo finansowane przez Miasto Słupsk przez Powiat Słupski:

 

1. Aktywizacja seniorów-spotkania z kulturą – współfinansowany przez Miasto Słupsk

- Zadaniem tego projektu jest zmobilizowanie starszych ludzi, emerytów, członków NOT-u oraz  pensjonariuszy Dziennego Domu Opieki,  do wyjścia  z domu, zainteresowanie się kulturą oraz problemami zdrowego stylu życia  i aktywnością fizyczną.

- Zorganizowano spotkanie z BAJARKĄ , która przy pomocy teatrzyku Kamiszibai przedstawiła  Bajki z tysiąca i jednej nocy .

- 21 kwietnia br. odbędzie się spotkanie ze Słupszczaninem Janem Ryszardem Kurylczykiem znanym pisarzem, politykiem, menadżerem, rzeczoznawcą, byłym wojewodą słupskim i pomorskim byłym wiceministrem kultury, który  przedstawi  swoje rozmyślania o życiu .

- w czerwcu gościć będziemy zespół  Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Wilna „Tęcza”.

W ramach pobytu odbędą się spotkania w:

-  Naczelnej Organizacji Technicznej,

-  Dziennym Domu Opieki,

- Lasku Północnym ,

- w Szkole w Redzikowie dla Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz dadzą koncert w kościele pw. św. Jacka w Słupsku.

- jesienią odbędą się warsztaty z jogi śmiechu i prelekcja na temat zdrowego stylu życia .

 

2.Nasza Mała Ojczyzna-technika w baśniach i legendach Pomorza

-współfinansowany przez Starostwo Słupskie

Celem tego projektu jest zainteresowanie dzieci techniką a konkretnie budownictwem.

W ramach w/w projektu odbędą się imprezy w 20 placówkach powiatu Słupskiego dla  600 dzieci.

Podczas zajęć dzieci zapoznają się z tradycyjnym budownictwem szachulcowym, Krainą w kratę.  Dzieci będą  stawiały z klocków drewnianych budynki i budowle charakterystyczne dla naszego regionu.

Wszystkie te zabawy urozmaicone będą bajkami regionalnymi opowiadanymi przez BAJARKĘ przy pomocy teatrzyku  pn. ”Kamiszibai”.

 

Poniżej zapraszamy do obejrzenia wywiadu:

http://www.tv-slupsk.pl/wiadomosci/83,wiosenna-redakcja-tv-slupsk-czesc-2-8042016

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608082322700664.1073743877.153888618120039&type=3

 

 

 

© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku