Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ 2017/2018

Zachęcamy do wzięcia udziału w 44. Olimpiadzie Wiedzy Technicznej, której organizatorem jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT z siedzibą w Warszawie, ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa. Olimpiada rozwija m.in. zainteresowanie techniką wśród młodzieży oraz rozszerza jej predyspozycje techniczne.

Szczegółowy regulamin wzięcia udziału w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej w linku poniżej:

REG_44_OWT.pdf

© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku