Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

OFERTA PRACY

 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą.

/uploads/ckeditor/attachments/2105/ESA_STARSZY_MONTER__HVAC__10.06.2016.pdf

 

Uwaga;

NOT w Słupsku informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w ofercie pracy .

 

© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku